Samsung SyncMaster 460MX-2

Εγχειρίδιο Samsung SyncMaster 460MX-2

(1)
 • Power consumption
  Model On mode Power
  consumption (W)
  Standby mode
  (W)
  Off mode
  (W)
  Mecury
  Content (mg)
  Peak Luminance
  Ratio
  Presence
  of Lead
  320MX-2 99.0 0.90 0.00 70.0 75% Yes
  320MXN-2 129.0 N/A 0.00 70.0 75% Yes
  400MX-2 177.0 0.90 0.00 80.0 75% Yes
  English
  This product may contain lead only in certain parts or components where no technology alternatives exist in accordance with
  existing exemption clauses under the RoHS Directive.
  Annual energy consumption is calculated on the basis of the On-mode(Factory Default Setting) power consumption,
  operating 4 hours a day and 365 days a year. (Measured according to IEC 62087 Ed.2)
  The power consumption of On-mode varies depending on the product’s settings.
  To reduce the power consumption, adjust the brightness of the product or set the Energy Saving option to High.
  It will reduce the overall running cost.
  Do not leave your product in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). A small
  amount of electric power is still consumed even when switch is turned off. It is best to unplug the set from the mains and
  aerial.
  Français
  La consommation d’énergie annuelle est calculée sur la base de la consommation en mode Marche (réglage d’usine par
  défaut), à raison de 4 heures par jour, 365 jours par an. (Valeur mesurée conformément à la norme CEI 62087 éd.2)
  La consommation électrique en mode Marche varie en fonction du réglage du produit.
  Pour réduire la consommation électrique, réglez la luminosité d
  Cela permettra une réduction des coûts généraux de fonctionnement.
  Ne laissez pas le produit en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple).
  L’appareil consomme toujours une petite quantité d’énergie, même s’il est en veille. Il est conseillé de débrancher le produit
  du secteur et de l’antenne.
  Deutsch
  Der jährliche Energieverbrauch wird berechnet auf der Grundlage des Stromverbrauchs (bei werkseitig eingestellten Stand-
  ardwerten) in angeschaltetem Zustand unter der Annahme von 4 Stunden Nutzung pro Tag an 365 Tagen pro Jahr. (Gemes-
  sen gemäß IEC 62087 Ed.2)
  Der Stromverbrauch in angeschaltetem Zustand variiert je nach den Einstellungen des Geräts.
  Um den Stromverbrauch zu reduzieren, stellen Sie die Helligkeit des Geräts geringer oder die Energiesparoption auf
  Hoch ein.
  Damit senken Sie die allgemeinen Betriebskosten.
  Lassen Sie das Gerät nicht für längere im Standby-Modus Laufen (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom
  wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Ziehen Sie am besten den
  Netzstecker und das Antennenkabel.
  Nederlands
  Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend op basis van het energieverbruik in de modus Aan (fabrieksinstellingen)
  gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar. (Gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2)
  Het energieverbruik in de modus Aan kan verschillen afhankelijk van de weergave-instellingen van het product.
  Als u het energieverbruik wilt reduceren, past u de helderheid van het product aan of stelt u de optie Spaarstand in op
  Hoog.
  Zo kunt u besparen op de algemene verbruikskosten.
  Laat het product niet gedurende langere tijd op stand-by staan (bijvoorbeeld tijdens vakanties). Zelfs wanneer het apparaat is
  uitgeschakeld, wordt er een kleine hoeveelheid stroom gebruikt. U kunt het beste de stekker uit het stopcontact halen en de
  antenne loskoppelen.
  Italiano
  un consumo energetico pari a 4 ore al giorno per 365 giorni all’anno. (La misurazione è conforme a IEC 62087 Ed.2)
  Il consumo energetico in modalità On-mode varia a seconda delle impostazioni del produttore.
  Per ridurre i consumi, regolare la luminosità del prodotto oppure impostare la funzione Risp. energia su Alto.
  Ciò consentirà di ridurre i costi energetici.
  Non lasciare il prodotto in modalità standby per un lungo periodo di tempo (durante i periodi di ferie, per esempio). Anche
  quando il dispositivo è spento, l’apparecchio consuma una piccola quantità di energia elettrica. E’ consigliabile scollegare il
  cavo di alimentazione e il cavo dell’antenna dalle prese a muro.
  Español
  funcionamiento de 4 horas cada día, 365 días al año. (Medición de acuerdo con IEC 62087 Ed.2)
  energía.
  Así reducirá el coste total de funcionamiento.
  No deje el producto en modo de espera durante períodos largos de tiempo (cuando está de vacaciones, por ejemplo).
  Aunque esté apagado continúa consumiendo una pequeña cantidad de energía. Lo mejor es desenchufar el aparato de la
  red eléctrica y de la antena.
  Português
  funcionar 4 horas por dia, durante 365 dias por ano. (Medido de acordo com a norma IEC 62087 Ed.2)
  Para reduzir o consumo de energia, ajuste o brilho do produto o
  Não deixe o produto em modo de espera durante longos períodos de tempo (por exemplo, quando vai de férias). Continua a
  consumir uma pequena quantidade de energia eléctrica mesmo quando desliga o interruptor. Aconselha-se que desligue o
  aparelho da corrente eléctrica e da antena.
  Slovenščina
  Ročná spotreba energie sa vypočítava na základe spotreby energie v režime zapnutia (predvolené výrobné nastavenie), a to
  pri prevádzke 4 hodiny za deň a 365 dní v roku. (Namerané podľa normy IEC 62087 vyd. 2)
  Spotreba energie v režime zapnutia sa odlišuje v závislosti od nastavení produktu.
  Aby ste znížili spotrebu energie, nastavte jas produktu, prípadne nastavte možnosť Úspora energie na položku
  Vysoká.
  Znížia sa tým celkové prevádzkové náklady.
  Produkt nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Najlepšie je odpojiť
  produkt od zásuvky a antény. Aj vo vypnutom stave sa spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť
  prijímač od zásuvky a antény.
  Türkçe
  Yıllık enerji tüketimi Açık modu (Fabrika Varsayılan Ayarı) güç tüketimi temel alınarak, günde 4 saat ve yılda 365 gün
  çalıştırıldığı varsayılarak hesaplanmıştır. (IEC 62087 Ed.2’ye göre ölçülmüştür)
  Açık modunun güç tüketimi ürünün ayarlarına göre değişir.
  Güç tüketimini azaltmak için ürünün parlaklığını ayarlayın ya da Enerji Tasarrufu seçeneğini Yüksek ayarına getirin.
  Bu genel çalışma maliyetini azaltır.
  Ürününüzü uzun süre (örneğin tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Cihaz kapalı olduğunda bile küçük miktarda
  bir güç tüketimi hala vardır. Cihazı elektrik şebekesinden ve anten bağlantılarından ayırmak en doğru işlemdir.
  Magyar
  Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapjául az évi 365 napos, napi négyórás használat mellett mért bekapcsolt módú
  (gyári alapértelmezett beállításokkal) áramfogyasztás szolgált. (Az IEC 62087 Ed.2 alapján mérve.)
  A bekapcsolt módú áramfogyasztás a termék beállításaitól függően változik.
  Az áramfogyasztás csökkentése érdekében szabályozza a készülék fényerejét, illetve állítsa magas értékre az
  energiatakarékos opciót.
  Ezzel csökkentheti a teljes üzemeltetési költséget.
  A készüléket ne hagyja hosszabb ideig (például nyaralás idejére) készenléti állapotban. A készülék akkor is fogyaszt egy
  kevés elektromos áramot, ha ki van kapcsolva. Ilyenkor tanácsos kihúzni a táp- és antennakábelt.
  Polski
  Roczne zużycie mocy jest obliczane na podstawie zużycia mocy przez włączone urządzenie (Ustawienia fabryczne)
  działający przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku (Pomiary zgodne z normą IEC 62087 Ed.2).
  Zużycie mocy przez włączone urządzenie zależy od jego ustawień.
  Aby zredukować zużycie prądu, dostosuj jasność urządzenia lub ustaw tryb Oszczędności Energii w pozycji Wysoki.
  Spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów pracy.
  Nie jest wskazane pozostawianie produktu w trybie gotowości przez dłuższy czas (np. na czas wyjazdu na urlop). Pewna
  ilość zasilania jest zużywana nawet po naciśnięciu przycisku zasilania. Najlepiej odłączyć urządzenie zarówno od sieci
  elektrycznej, jak i anteny RTV, wyjmując odpowiednie przewody z gniazd.
  Ελληνικά
  Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται στη βάση της κατανάλωσης ενέργειας (Προεπιλεγμένη Εργοστασιακή Ρύθμιση)
  όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, και λειτουργεί 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. (Μέτρηση σύμφωνα με το
  πρότυπο IEC 62087 Ed.2)
  Η κατανάλωση ενέργειας όταν συσκευή είναι ενεργοποιημένη ποικίλλει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προϊόντος.
  Για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, προσαρμόστε τη φωτεινότητα του προϊόντος ή ορίστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο Υψηλή.
  Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το συνολικό κόστος λειτουργίας.
  Μην αφήνετε το προϊόν σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές).
  Εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για
  να τη σβήσετε. Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και από την υποδοχή της κεραίας.
  [2010] Power consumption 삽지-All Product_Ver2.indd 1 2010-08-18 오후 6:18:48
  400MXN-2 207.0 N/A 0.00 80.0 75% Yes
  460MXN-2 248.0 N/A 0.00 80.0 75% Yes
  460MX-2 218.0
  0.70
  0.00
  80.0
  75%
  Yes
Samsung SyncMaster 460MX-2

Χρειάζεστε βοήθεια?

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung SyncMaster 460MX-2 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του ζητήματος και της ερώτησής σας. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες παρέχετε για το ζήτημα και την ερώτησή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για άλλους αγοραστές του Samsung SyncMaster 460MX-2 να απαντήσουν σωστά στην ερώτησή σας.

Δείτε το εγχειρίδιο για το Samsung SyncMaster 460MX-2 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Οθόνες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 7.5. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: ελληνικά, Αγγλικά, Βούλγαρος, Τσέχος, δανικός, Γερμανός, ισπανικά, φινλανδικός, γαλλική γλώσσα, Κροατία, ουγγρικός, ιταλικός, Ολλανδός, Νορβηγός, Στίλβωση, ρουμανικός, Σλοβάκος, Σουηδικά, τούρκικος. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Samsung SyncMaster 460MX-2 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Samsung SyncMaster 460MX-2 προδιαγραφές

Έντονη λεπτομέρεια από σχεδόν οποιαδήποτε θέση με συνεπή καθαρότητα χρώματος και εικόνας που διατηρούνται σε οριζόντιες ...
Έντονη λεπτομέρεια από σχεδόν οποιαδήποτε θέση με συνεπή καθαρότητα χρώματος και εικόνας που διατηρούνται σε οριζόντιες ...
Προετοιμαστείτε για απίστευτα οπτικά στοιχεία και εικόνες υψηλής ευκρίνειας με την αξέχαστη ποιότητα αυτής της εκπληκτικ...
Η έξυπνη τεχνολογία αφής σας επιτρέπει να ελέγχετε τον υπολογιστή σας απευθείας από την οθόνη. Και η ζωντανή ανάλυση 198...
Η ευκολία στα χέρια σας με ένα τηλεχειριστήριο που καθιστά τον έλεγχο της οθόνης σας πιο εύκολο από ποτέ.
Γενικά
Μάρκα Samsung
Μοντέλο SyncMaster 460MX-2
Προϊόν Οθόνη
EAN 5052179231773, 8808987876173, 8808993349951, 8808993479641
Γλώσσα ελληνικά, Αγγλικά, Βούλγαρος, Τσέχος, δανικός, Γερμανός, ισπανικά, φινλανδικός, γαλλική γλώσσα, Κροατία, ουγγρικός, ιταλικός, Ολλανδός, Νορβηγός, Στίλβωση, ρουμανικός, Σλοβάκος, Σουηδικά, τούρκικος
Τύπος αρχείου PDF
Οθόνη
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης 8 ms
Φωτεινότητα οθόνης 450 cd/m²
Λόγος αντίθεσης 4000:1
Μέγεθος οθόνης 46 "
Βήμα εικονοστοιχείων 0.530 x 0.530 mm
Εύρος οριζόντιας σάρωσης 30 - 81 kHz
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης 56 - 85 Hz
Γωνία θέασης, οριζόντια 178 °
Γωνία θέασης, κατακόρυφη 178 °
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) 40000:1
Βήμα εικονοστοιχείων 1920 x 1080 εικονοστοιχεία
Τύπος HD Full HD
Άλλα χαρακτηριστικά
Τύπος οθόνης LCD
Ξεχωριστός συγχρονισμός Η/V Ναι
Σύνθετος συγχρονισμός Ναι
Συγχρονισμός σε πράσινο (SOG) Ναι
Οθόνη sRGB Ναι
Ενσωματωμένη κάμερα Όχι
LED αναμονής Ναι
Συνδεθείτε και παίξτε Ναι
Πρότυπα συμμόρφωσης DDC 2B
Εγχειρίδιο Ναι
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ναι
Συνδεσιμότητα
Ποσότητα θυρών DVI-D 1
Είσοδος σύνθετου σήματος βίντεο (Composite) 1
Ηχος/ audio
RMS ονομαστική ισχύς 20 W
Σύστημα υπολογιστή
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac Ναι
Σχέδιο
Χρώμα προϊόντος Μαύρος (Μαύρο)
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ 600 x 400 mm
Σχέδιο Επίπεδη οθόνη ψηφιακής σήμανσης
Βάρος και διαστάσεις
Βάρος 27000 g
Πλάτος (με τη βάση) 1102 mm
Βάθος (με τη βάση) 311 mm
Ύψος (με τη βάση) 719 mm
Πλάτος 1102 mm
Βάθος 125.5 mm
Ύψος 658 mm
Απόδοση
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης Όχι
Περιεχόμενο πακέτου
Απομακρυσμένος έλεγχος Ναι
Διαχείρηση ενέργειας
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό 1 W
Κατανάλωση ισχύος 260 W
Πακέτα δεδομένων
Βάρος πακέτου 33000 g
Πιστοποιητικά
Πιστοποιήσεις ISV TUV GS, CE, ISO 13406/2

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Samsung SyncMaster 460MX-2 .

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ