Εγχειρίδιο Sanyo AVM3259G

Sanyo AVM3259G

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Sanyo AVM3259G. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Sanyo AVM3259G.

AS
A
S
AVM-3259G
“As an ENERGY STAR® Partner,
Sanyo has determined that this
product meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.”
Printed in U.S.A. SMC, September 2001/Impreso en U.S.A. SMC, Septiembre 2001
Part No. / No. de Parte : 1AA6P1P2589A
Service Code/Código de Servicio : 610 289 2949
Color TV Owner’s Manual
Color TV Manual
Del Propietario
TV screen image / Imagen de la Pantalla del
Televisor © 2001 PhotoDisc, Inc.
AS
CONTENTS
Important Safety Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Basic Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Basic Hookup Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Multimedia Remote Control . . . . . . . . . . . . 5 ~ 8
TV Adjustment and Setup . . . . . . . . . . . . 9 ~ 10
Resetting the TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Setting the Sleep Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Using the Audio Output Jacks . . . . . . . . . . . . 11
Using the Audio/Video Input Jacks . . . . . . . . 12
Closed-Captioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
V-Guide Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
V-Guide Operation (Parental Control) . . 14 ~ 15
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ~ 18
Care and Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Warranty and Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Child Safety Matters . . . . . . . . . . . . . Back cover
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ~ 39
Contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Welcome to the World of Sanyo
Thank you for purchasing a Sanyo Color Television. You made
an excellent choice for Performance, Reliability, and Value. The
TV is designed with easy on-screen set-up instructions and
operating features. To meet the growing needs of our cus-
tomers, this television has a “V-Chip” for parental controlled
viewing. “Read this manual before assembling (or using) this
product.” Need assistance?
Visit our web site at
www.sanyoctv.com.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Sanyo AVM3259G;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Sanyo AVM3259G εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Sanyo AVM3259G να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.