Εγχειρίδιο Saris SUPERBones

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Saris SUPERBones. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Saris SUPERBones.

SUPERBones
Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions d’assemblage
3 bikes
3 bicicletas
3 vélos
#802
Max=
35 lbs/16kg
Máx.=
16 kg (35 libras)
Max=
35lb/16kg
Max=
105lbs/48kg
Máx.=
48 kg (105 libras)
Max=
105lb/48kg
Video
En
Es
Fr
3040
Bike Beam
#3033
Wheel Straps
Optional Accessories / Accesorios opcionales / Accessoires en option
#
For relevant patents, see www.saris.com/patents
Para las patentes pertinentes, consulte www.saris.com/patents
Pour les brevets concernés, consultez www.saris.com/patents
View our installation video at
http://www.saris.com/en/instructional-videos-1.html
Vea nuestro vídeo de instalación en
http://www.saris.com/en/instructional-videos-1.html
Visionnez notre vidéo d’installation à l’adresse
http://www.saris.com/en/instructional-videos-1.html
* Bike Beam
* Barre transversale
* Correas para rueda
* Sangles de roues
* Guía de
adaptación
* Guide de
compatibilité
Fit
Guide
1.800.783.7257
http://www.saris.com/en/venicle-racks.html

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Saris SUPERBones;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Saris SUPERBones εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Saris SUPERBones να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.