Εγχειρίδιο Saris SUPERBones

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Saris SUPERBones. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Saris
Μοντέλο
SUPERBones
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά, γαλλική γλώσσα, ισπανικά
Τύπος αρχείου
PDF
SUPERBones
Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions d’assemblage
3 bikes
3 bicicletas
3 vélos
#802
Max=
35 lbs/16kg
Máx.=
16 kg (35 libras)
Max=
35lb/16kg
Max=
105lbs/48kg
Máx.=
48 kg (105 libras)
Max=
105lb/48kg
Video
En
Es
Fr
3040
Bike Beam
#3033
Wheel Straps
Optional Accessories / Accesorios opcionales / Accessoires en option
#
For relevant patents, see www.saris.com/patents
Para las patentes pertinentes, consulte www.saris.com/patents
Pour les brevets concernés, consultez www.saris.com/patents
View our installation video at
http://www.saris.com/en/instructional-videos-1.html
Vea nuestro vídeo de instalación en
http://www.saris.com/en/instructional-videos-1.html
Visionnez notre vidéo d’installation à l’adresse
http://www.saris.com/en/instructional-videos-1.html
* Bike Beam
* Barre transversale
* Correas para rueda
* Sangles de roues
* Guía de
adaptación
* Guide de
compatibilité
Fit
Guide
1.800.783.7257
http://www.saris.com/en/venicle-racks.html

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Saris SUPERBones;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: