Εγχειρίδιο SentrySafe V252

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου SentrySafe V252. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους SentrySafe V252.

TABLE OF CONTENTS
For safes with key lock only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
For safes with combination and key lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
For safes with electronic lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Lost keys or combination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Bolt-down Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
TABLE DES MATIÈRES
Pour coffres-forts munis uniquement d’une serrure à clé . . . . . .4
Pour coffres-forts munis d’une serrure à clé
et d’une combinaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pour coffres-forts munis d’une serrure électronique à clé . . . .4-5
Clés égarées ou combinaison oubliées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Instructions de boulonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ÍNDICE
Para cajas fuertes con cerradura solamente . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Para cajas fuertes con combinación y cerradura . . . . . . . . . . . . . . .6
Para cajas fuertes con cerradura electrónica . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Llaves o combinación perdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Instrucciones de empernado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Serial No.
Combination
(Not All Models)
Factory Code
(Electronic Lock Models Only)
N° de série
Combinaison
(Pas pour tous les modèles)
Code de fabricant
(Seulement pour les modèles
à serrure électronique)
No. de serie
Combinación
(No todos los modelos)
Código de fábrica
(Sóloenlos modelos con
cerradura electrónica)
Security Safe
Owner’s Manual
Coffre-fort de sécurité
Manuel du propriétaire
Caja fuerte de seguridad
Manual del Usuario

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με SentrySafe V252;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το SentrySafe V252 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του SentrySafe V252 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.