Εγχειρίδιο Siemens WD 14H420

Siemens WD 14H420
5.6 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 1 σελίδα
-
ΕγχειρίδιοSiemens WD 14H420

>



 
,8
" #$
+
,-
  
!"! #$!#!
%&" ' (
"))#) *   2+-! .*/ *)#) *  
2! "  "&"(#$
0#) ! .$ *$ .$ $
 1" 2- "
)# *   #$ .$
# # ")  )  #
#"
#" #$ )1D9./ 3 "/
E,&".#<F/F%/F %/F //%/ 6/BG6/'%/HB/HB/C /'F/F/0>/0FI/
9. 2J/ *"/ ")(".
#" #$
E,&".#<F/F%/F %/F //%/ 6/BG6/'%/HB/HB/C /'F/F/0>/0FI
$
"). 
3) "$ #" 5 #$ #$ )/ )#)/ # #/
$ )   )) ) "/ " ".
4"" ") )" " 5 "" *  #" #$
6 #$/ )
&)) #)/ 75/ $
 0) 6"$  *)#) $ $
9) * )
"$ ))
0) )) " :)) )
4 )) )
&" " ))
&;; )  5 #$
0"#5
  #)"/ "1&". $ *) -2K #$ 
)" *) $" 1
 $$ "5)
7)"  "$ .
7$) #)" ". 5 ) * )  5 #$
! !!
 "1" *$ <'= 2
 "1" #$ <'= !
 <> 3 3 = ,+ 3 - 3 28 
%!  
&#! 
? A 3) 5 " *)
") (9)#
 !'   ' ( 
)! 
*
'") ( 4)$ 4)$
B1&" )#
 $ %5)
%$) ")" ##"  <=
+
>$) *) *.)# <= ,2
 5 ) #) <= , 3
- 3 28
) *$) <.$= ,+
 1" <"= 2-
*!#! ! !!!

0) B)$ <= 
0) <= 
C")$ <C= 
49 <>;= 2
##1" )5) 0/ C
$ #) <*   5
5"" * "= <.= 2+-!
$ #) <* "= <.=
+8
) #) <*   5""
* "= <"= 2!

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Siemens WD 14H420 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Πλυντήρια και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 5.6. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: -. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Siemens WD 14H420 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Siemens WD 14H420 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Siemens WD 14H420 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Siemens WD 14H420 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Siemens WD 14H420.

Γενικά
Μάρκα Siemens
Μοντέλο WD 14H420
Προϊόν Πλυντήριο
Γλώσσα -
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Siemens WD 14H420 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα