Εγχειρίδιο Sigma 10mm f2.8 EX DC Fisheye

Sigma 10mm f2.8 EX DC Fisheye

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Sigma 10mm f2.8 EX DC Fisheye. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Sigma
Μοντέλο
10mm f2.8 EX DC Fisheye
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.sigmabenelux.com/
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please
read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
Adapter Ring
Focus Ring
Distance Scale
Focus Index Line
Focus Mode Switch
Filter Holder
Mount
Guide Plate
DC DIAGONAL FISHEYE LENS
The 10mm f/2.8 EX DC HSM Diagonal Fisheye lens is designed for use
with digital SLRs with APS-C size image sensors and produces a
rectilinear image which fills the frame. The Nikon, Sony and Pentax
versions produce a diagonal angle of view of 180 degrees, the Canon
version produces a diagonal angle of view of 167 degrees and the Sigma
version produces a diagonal angle of view of 154 degrees.
The specialized design gives these lenses the ideal properties for digital
cameras.
An image sensor element larger than those corresponding to APS-C
cannot be used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an
element is used vignetting will occur on the picture surface.
ATTACHING TO CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function
in the same way as your normal lens. Please refer to the instruction
booklet for your camera body.
On the lens mount surface, there are a number of couplers and
electrical contacts. Please keep them clean to ensure proper
connection. To avoid damaging the lens, be especially sure to place
the lens with its front end down while changing the lens.
When you take a picture, please remove the lens cap and the adapter
ring (fig.1-) not just the lens cap, to avoid vignetting.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera.
Please, refer to the camera instruction book.
FOCUSING
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM
enables quick and quiet autofocusing.
SIGMA AF and CANON AF
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
the lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the focus
ring.
NIKON AF , PENTAX AF and SONY
For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus
mode switch on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus
manually, set the focus mode switch on the lens to the “M” position. You
can adjust the focus by turning the focus ring.
Please refer to camera’s instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
For Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with
camera bodies which support motors driven by ultrasonic waves such
as HSM. AF will not function if the camera body does not support this
type of motor.
This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode.
With the camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to
manually override the autofocus while the shutter release button is
pressed halfway.
When operating this lens in manual focus mode, it is recommended
that correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than
relying on the distance scale. This is due to possible focus shift resulting
from extreme changes in temperature which cause various components
in the lens to expand and contract. Special allowance is made for this at
the infinity setting.
This lens has a short focal length and gives a wide depth of field and
wide focusing area in front of and behind the subject. For this reason,
the focusing position with AF may not match the position of the Distance
Scale on the camera body.
If the subject is too small, it may not be possible for the camera’s AF
sensor to focus on it. Please ensure the subject is in the AF frame
before shooting.
PREVENTION OF FLARE AND GHOST
Because of the extremely wide angle of view of this lens, flare and
ghosting may occur much more easily than with other lenses. When you
take a picture with this lens, please pay special attention to flare and
ghosting which can occur when shooting near or directly into the sun or
other very bright lights.
FILTER
Filters cannot be mounted on the front of the lens. If you wish to use
filters, please use gelatin type. Please cut the gelatin filter, using the
guide plate accessory as a pattern, and insert the filter into the filter holder
at the rear of the lens. (fig.3)
BASIC CARE AND STORAGE
Avoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or
to humidity.
For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with
good ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from
mothballs or naphthalene gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove
dirt or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft,
moistened lens cloth or lens tissue.
This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near
water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair the
internal mechanism, lens elements and electric components damaged
by water.
Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear
on the surface of the lens. When entering a warm room from the cold
outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the
temperature of the lens approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction 7 – 12
Angle of View
154°(for SIGMA)
167°(for CANON)
180°(for NIKON / SONY / PENTAX)
Minimum Aperture 22
Minimum Focusing Distance 13.5cm (0.44 ft)
Magnification 1:3.3
Dimensions Dia.×Length 75.8×83.1mm (2.98×3.27 in)
Weight 475g (16.8 oz)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
ENGLISH

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Sigma 10mm f2.8 EX DC Fisheye;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα:

Σχετικά προϊόντα: