Εγχειρίδιο Sony ICF-DS15IPS

Sony ICF-DS15IPS
7.7 · 2
PDF Εγχειρίδιο
 · 2 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοSony ICF-DS15IPS
4-286-722-82(1)

Personal Audio Docking System

Reference Guide
GB

English

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation of the apparatus with newspapers, tablecloths, curtains, etc. And do not place lighted candles on the apparatus.To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time.As the main plug is used to disconnect the unit from the mains, connect the unit to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the unit, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned
off.
The nameplate and important information concerning safety are located on the bottom exterior.CAUTIONDanger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same type.Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directivesThe manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

Precautions


To disconnect AC power, grasp the plug itself, not the cord.

Since a strong magnet is used for the speaker, keep credit cards using magnetic coding or spring-wound watches, CRT-based TVs, or projectors, etc., away from the unit to prevent possible damage from the magnet.

Do not leave the unit in a location near a heat source such as a radiator or airduct, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration, or shock.

Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on a surface (a rug, a blanket, etc.) or near materials (a curtain) which might block the ventilation holes.

Should any solid object or liquid fall into the unit, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it any further.

During a thunderstorm, do not touch the antenna (aerial) and plug.

Do not touch the unit with wet hands.

Do not place the unit anywhere near water.NOTES ON LITHIUM BATTERY

Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.

Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.

Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.
Note

In the Reference Guide, “iPod” is used as a general reference to functions on an iPod or iPhone, unless otherwise specified by the text or illustrations.Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.Applicable accessory: Remote Commander.Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead.By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

Operations

Power source

This unit contains a CR2032 battery as a backup power source to keep the clock and the alarm operating during a power interruption (No Power No Problem system).Note for customers in the UKThe clock is preset at the factory, and its memory is powered by the preinstalled Sony CR2032 battery. If the “AM 12:00” appears in the display when the unit is connected to AC outlet for the first time, the battery may be weak. In this case, consult a Sony dealer. The preinstalled CR2032 battery is considered part of the product, and is covered by the warranty. You are required to show “Note for customers in the UK” (in this instruction) to a Sony dealer in order to validate the warranty for this product.
When to replace the battery
When the battery becomes weak, “” appears in the display.If a power interruption occurs while the battery is weak, the current time and alarm will be erased.Replace the battery with a Sony CR2032 lithium battery. Use of another battery may cause a fire or explosion.
To replace the battery
1 Keep the AC plug connected to the AC outlet, remove the screw of the battery compartment at the bottom of the unit, and open the lid (see Fig. ).2 Remove the old battery and insert a new one in the battery compartment with the side facing up (see Fig. ).3 Replace the battery compartment lid and tighten the screw.
4 Press , RADIO BAND, AUDIO IN or
SNOOZE/BRIGHTNESS on the unit to turn “” off in the display.
Note
When you replace the battery, do not disconnect the plug from the AC outlet. Otherwise, the current date, current time, alarm and station presets will be erased.Reset button
CR2032
To reset the unit
Press the reset button with a pointed object if the unit fails to function properly. The current time, alarm and station presets, etc., will revert to their factory presets (see Fig. ).
To charge your iPod
You can use the unit as a battery charger. Charging begins when the iPod is connected to the unit.The charging status appears in the display on iPod. For details, see the user’s guide of your iPod.

Setting the clock

To set the clock for the first
time
This unit is preset to the current date and time at the factory, and is powered by a backup battery. All you need to do the first time is just plug it in.
Note

Though the clock is correctly set at the factory, discrepancies may arise during transport or storage. If necessary, set the clock to the correct time by referring to “To set the clock manually.”When daylight saving time (summer time) beginsThis model automatically adjusts for daylight saving time (summer time).“ ” is displayed from the beginning of daylight saving time (summer time) and disappears at the end of the daylight saving time (summer time) automatically.Auto DST/summer time adjustment is based on GMT (Greenwich Mean Time).

Daylight saving time (summer time) begins at: 1:00 AM on the final Sunday of March.

Standard time begins at: 2:00 AM on the final Sunday of October.To cancel Auto DST/summer time adjustment during the daylight saving time (summer time) periodThe Auto DST/summer time adjustment can be canceled.Press and hold CLOCK and SNOOZE/BRIGHTNESS on the unit at the same time for at least 2 seconds while the clock is displayed.“ ” and “OFF” appear in the display to show that Auto DST/summer time adjustment has been canceled. The display returns to the clock.Notes
Changes to Auto DST/summer time adjustment by the unit (see above) are subject to circumstances and laws in each country/region. Should this interfere with desired adjustment, cancel the Auto DST/summer time adjustment and set the DST display manually as necessary. Customers living in a country/region that does not use daylight saving time (summer time) must cancel Auto DST/summer time adjustment before using the unit.
To activate Auto DST/summer time adjustment again, press and hold CLOCK and SNOOZE/BRIGHTNESS on the unit at the same time for at least 2 seconds. “ ” and “On” appear in the display to show that Auto DST/summer time adjustment has been activated. The display returns to the clock.
To set the clock manually
To change the clock setting manually, operate the unit as follows.1 Plug in the unit.2 Press and hold CLOCK until the year flashes in the display.
3 Press TIME SET + or repeatedly to set
the year, and then press CLOCK.4 Repeat step 3 to set the month, day, hour and minute.The seconds start incrementing from zero.Notes
If you do not press any button for about 1 minute while setting the clock, the clock setting will be canceled.
A 100-year calendar (2011 - 2110) is installed in the unit. When the date is set, the day of the week is automatically displayed. MON = Monday, TUE = Tuesday, WED = Wednesday, THU = Thursday, FRI = Friday, SAT = Saturday, SUN = Sunday To display the year and dateDuring clock display, press CLOCK on the unit once for the date, and press it again for the year.After a few seconds, the display will change back to the current time automatically.

Remote commander

Before using the supplied remote for the first time, remove the insulation film.Aim the remote at the (Remote sensor) of the unit.The VOL + and buttons have a tactile dot.
OFF

Terminate the current function and stop playback.

Stop a currently sounding alarm/snooze timer. (Play/Pause)

Start playing the iPod. Press again to pause/resume playback. (Forward)

Go to the next track.

Press and hold while listening to the sound to locate a desired point. (Backward)

Go back to the previous track. During playback, this operation returns to the beginning of the current track. To go back to the previous track, press twice.

Press and hold while listening to the sound to locate a desired point.
MENU

Go back to the previous menu. (Up)/ (Down)

Select a menu item or track for playback.ENTER

Execute the selected menu item or begin playback.SOUND

Select the desired sound effect(s). (For details, see “To enjoy the bass or expansion sound effect.”)VOL +/− (Volume plus/minus)

Adjust the volume.RADIO BAND

Activate the radio and select a band.PRESET +/−

Select the preset number or preset station. (For details, see “Operating the radio.”)TUNE +/−

Tune into a station when the radio is on.

Press and hold to scan AM or FM stations.AUDIO IN

Activate the AUDIO IN function when an optional component is connected. (For details, see “Connecting optional components.”)SLEEP

Set the sleep timer. (For details, see “Setting the sleep timer.”)
Note

Some operations may differ or may not be available on certain models of iPod.
When to replace the battery
With normal use, the battery (CR2025) should last for about 6 months. When the remote no longer operates the unit, replace the battery with a new one.the side facing up
Note

If you are not going to use the remote for a long time, remove the battery to avoid any damage that may be caused by leakage and corrosion.

Operating an iPod

Compatible iPod/iPhone
models
The compatible iPod/iPhone models are as follows.Update software of your iPod/iPhone to the latest version before using it with this unit.iPod touch (4th generation)iPod touch (3rd generation)iPod touch (2nd generation)iPod nano (6th generation)*iPod nano (5th generation) iPod nano (4th generation) iPod nano (3rd generation) iPod classiciPhone 4iPhone 3GSiPhone 3G* The iPod nano (6th generation) cannot be controlled by the remote when the command of
MENU,” “,” “,” and “ENTER” is pressed.
On copyrights iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.“Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
Note

This unit is not specified for use with an iPad, and malfunction may result if used with one.
To play
1 Set an iPod on the dock connector.The dock connector can be tilted slightly.2 Press .The iPod begins playback.You can operate the connected iPod via this unit or the iPod itself.3 Adjust the volume using VOLUME + or(VOL + or on the remote).Continued on the reverse sideThe VOLUME + and buttons have a tactile dot.FM wire aerialPower cordRemote sensorSupporterICF-DS15iP©2011 Sony CorporationPrinted in China

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Sony ICF-DS15IPS εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ραδιόφωνα - Ρολόγια και έχει βαθμολογηθεί από 2 άτομα με μέσο όρο 7.7. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Sony ICF-DS15IPS ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Sony ICF-DS15IPS και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Sony ICF-DS15IPS να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Sony ICF-DS15IPS προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Sony ICF-DS15IPS.

Γενικά
Μάρκα Sony
Μοντέλο ICF-DS15IPS
Προϊόν Ραδιόφωνο - Ρολόι
EAN 5013493185463
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Sony ICF-DS15IPS παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα