Εγχειρίδιο Tamron A16

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Tamron A16. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Tamron A16.

17
LOCK
m
f
t
7
3
1
0
.
7
2
1.5
0
.27
0.89
0
.5
3
1
7
3
3
m
f
t
7
3
1
0
.7
2
1.5
0
.27
0.89
0.
5
3
2
1
2
m
f
t
7
3
1
0
.
7
2
1.5
0.27
0.89
0
.
5
3
3
1
2
* The Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das -Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage est un marquage de conformité à la direcive CEE (CE).
* La marca es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio attesta la conformita alla directtiva della Comunità Europea (CEE).
* 标志表示符合欧州共同体(EC)指标
The EEC Conformity Report applies to the Council
Directive 98/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC and
is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this
product.
󱄏
󱄑
17
LOCK
󱄕󱄓
50
35
24
17
50
35
24
17
󱄙󱄗
󱄝󱄛
󱄟 󱄡
Canon
50
35
24
17
LOCK
14
15
13 11
12
Nikon
50
35
24
17
LOCK
11 15
12
1314
Pentax
50
35
24
17
LOCK
11
12
15 13
Sony
m
ft
7
3
1
0.
7
2
1.5
0.27
0.89
0.5
3
24
35
17
50
9
10
11
12
8
7
14
13
5
4
3
2
6
1
m
ft
7
3
1
0.7
2
1.5
0.2
7
0.89
0
.5
3
24
35
17
5
0
SPAF17-50mm F/2.8
XR Di
II
LD Aspherical
[
IF
]
Model:
A16
TLM-EDFSIPNCKRId-A16-U/C-1208
ENGLISH
Thank you for purchasing the Tamron lens as the latest addition to your photographic equipment. Di II lens (Digitally Integrated) series are
designed for digital SLR cameras with image sensors equivalent to APS-C size. Before using your new lens, please read the contents of this
Owner’s Manual thoroughly to familiarize yourself with your lens and the proper techniques for creating the highest quality images
possible.With proper handling and care, your Tamron lens will give you many years of photographing beautiful and exciting pictures.
t&YQMBJOTQSFDBVUJPOTUIBUIFMQUPQSFWFOUQSPCMFNT
t&YQMBJOTUIJOHTZPVTIPVMELOPXJOBEEJUJPOUPCBTJDPQFSBUJPOT
/0.&/$-"563&3FGFSUP'JH󱄏JGOPUTQFDJmFE
Lens hood
Hood attaching alignment mark
Hood attaching indicator
Filter ring
Hood attaching bayonet ring
Distance index
Distance scale
Focusing ring
Zooming ring
Focal length scale
Zoom index mark
Zoom lock switch (Figs.
󱄓
&
󱄕
)
Lens mount/Lens mount contacts
AF-MF altering switch (Canon, Nikon Fig.
󱄗
&
󱄙
)
Lens attachment mark
41&$*'*$"5*0/4
A16
Focal Length 17-50 mm
Maximum Aperture F/2.8
Angle of View 78
˚45' - 31˚11'
Lens Construction 13/16
Minimum Focusing Distance 0.27 m (0.89') (throughout the entire zoom range)
Filter Size ø 67 mm
Length 83.2 mm (3.28'')
Diameter ø 73.8 mm (2.9'')
Weight 440 g (15.5 oz)
Lens Hood DA09

-FOHUITBOEXFJHIUTMJTUFEJOMFOTTQFDJmDBUJPOTBSFGPSMFOTXJUI/JLPONPVOU

'FBUVSFTBOEDPTNFUJDEFTJHOTPGMFOTFTMJTUFEJOUIJTPXOFSTNBOVBMNBZCFSFWJTFEXJUIPVUOPUJDF
"55"$)*/("/%3&.07*/(5)&-&/43FG'JHT󱄏󱄡
)PXUPNPVOUUIFMFOT
Removing the rear cap of the lens. Align the Lens attachment mark (
) on the lens barrel with its counterpart on the camera mount and
insert the lens.
Rotate the lens clockwise until it click-locks. For Nikon models, align the lens attachment mark with the dot on the camera and rotate the
lens counter-clockwise until it click-locks.
)PXUPEFUBDIUIFMFOT
Pressing the lens release button on the camera down, turn the lens counter-clockwise (in case of Nikon lens, clockwise), and lift the lens
off the camera’s lens mount.

5IFJNBHFDJSDMFTPG%J**MFOTFTBSFEFTJHOFEUPNBUDIUIFEJHJUBM4-3DBNFSBTVTJOHUIFJNBHFTFOTPSTFRVJWBMFOUUP"14$BQQSPY
¨NN%POPUVTF%J**MFOTFTXJUIDBNFSBTVTJOHJNBHFTFOTPSTMBSHFSUIBO"14$6TJOH%J**MFOTFTXJUITVDIDBNFSBTNBZ
DBVTFWJHOFUUJOHPOUIFJNBHF

4PNF$BOPOEJHJUBM4-3DBNFSBTIBWFJOEFYNBSLTGPSBUUBDIJOHCPUI&'MFOTFTSFE
BOE&'4MFOTFTXIJUF
POUIFCBZPOFU
NPVOU
5PBUUBDI5BNSPO%J**MFOTFTBMJHOUIFMFOTBUUBDINFOUNBSLPOUIFMFOT
XJUIUIFJOEFYNBSLGPS&'MFOTFTSFE
%POPUGPSDJCMZ
BMJHOUIFJOEJDBUPSPOUIFMFOT
XJUIUIFJOEFYNBSLGPS&'4MFOTXIJUF
%PJOHTPDPVMESFTVMUJOEBNBHFUPUIFMFOTBOEPSDBNFSB

For further details, please read the instruction manual of your camera.
'0$64*/("VUPGPDVT3FG'JHT󱄏󱄑󱄗
Switch the focusing mode switch of the camera to Auto focusing mode (AF) in case of Sony or Pentax. In case of a Nikon or Canon camera,
switch the AF/MF switch (
) on the lens to AF. (Fig.
󱄗
). In case of Nikon camera with the focus mode selector dial, set the focus mode to
“S” or “C”, and then set the AF/MF switch on the lens side (
) to “AF.” Press the shutter button lightly while viewing through the camera’s
viewfinder, the lens focuses automatically. An in-focus mark will light when lens focuses on the main subject sharply. Press the shutter button
further to photograph.

8IFOTFUPO"'NPEFJOUFSGFSJOHXJUIGPDVTJOHSJOH
NBZDBVTFTFSJPVTEBNBHFUPUIFMFOTNFDIBOJTN

5IFEJTUBODFTDBMF
JTNBSLFEGPSHVJEBODFQVSQPTFT5IFBDUVBMGPDBMQPJOUNBZTMJHIUMZEJGGFSGSPNUIFEJTUBODFNBSLFEPOUIF
GPDBMMFOHUIJOEFY

For further details, please read the instruction manual of your camera.
'0$64*/(.BOVBM'PDVT3FG'JHT󱄏󱄑󱄙
Switch the focusing mode switch of the camera to manual focusing mode (MF) in case of Sony or Pentax. In case of a Nikon or Canon camera,
switch the AF/MF switch (
) on the lens to MF. (Fig.
󱄙
) In case of Nikon camera with the focus mode selector dial, set the focus mode to
“M”, and then set the AF/MF switch on the lens side (
) to “MF.” Focus manually rotating the focusing ring while viewing through the
camera’s viewfinder. The main subject in the viewfinder will be sharp when the lens is focused correctly.

&WFOJOUIF.'NPEFUVSOJOHGPDVTJOHSJOH
) while pressing the shutter button halfway the focus aid function lamp lights up when the picture
is in focus.

At infinity, make sure the image in the viewfinder appears sharp. The infinity position on A16 is made with certain allowances to insure proper
focus under a variety of conditions.

For further details, please read the instruction manual of your camera.
;00.*/(3FG'JH󱄑
Rotate zooming ring (
) of the lens while viewing through the camera’s viewfinder and compose your image at the chosen focal length.
;00.-0$,48*5$)3FG'JHT󱄓󱄕
Model A16 is equipped with zoom lock switch mechanism which prevent lens barrel from extending towards long focal length, while hanging
around the neck. Activate the switch at the shortest setting to stop the lens barrels from rotating and extending.
)PXUPBDUJWBUFUIF[PPNMPDLTXJUDINFDIBOJTN
1) Locking: Set the zoom ring on the lens to the shortest position. Move the zoom lock switch (
) toward the camera for locking the
zooming ring (
). The lens barrel is locked in position when the portion beneath “Lock” is shown in red and the lens barrel does not
rotate or extend by its own weight.
2) Releasing: Push the zoom lock switch (
) up. The zooming ring (
) is now released and can be rotated.

;PPNMPDLTXJUDIDBOOPUCFBDUJWBUFEVOMFTTUIFMFOTJTTFUUPUIFTIPSUFTUQPTJUJPO%POPUGPSDFUIFMPDLTXJUDIPSUSZUPSPUBUF
UIF[PPNJOHSJOHXIJMFMPDLFEEPJOHTPNBZEBNBHFUIFMFOT

5IF[PPNMPDLNFDIBOJTNJTNBEFUPQSFWFOUUIFMFOTCBSSFMGSPNFYUFOEJOHXIJMFDBSSJFEBSPVOEUIFOFDL8IFOOPUMPDLFEBOE
UIF[PPNMFOTNBZDIBOHFJUTGPDBMMFOHUIEVSJOHBMPOHFYQPTVSFVTFEJOBMPXPSIJHIBOHMFQPTJUJPO

The lens can be used at the shortest setting for picture taking even while in the focused position.
-&/4"1&3563&"/%"&.0%&
Please follow the instruction manual of your camera.
-&/4)00%3FG'JHT󱄏󱄛󱄝󱄟
A bayonet-type lens hood is provided as standard equipment. We recommend shooting with the hood attached whenever possible as the lens
hood eliminates stray light which is harmful to the picture. However, please be aware of the precautions written below when your camera is
equipped with a built-in flash.
"UUBDIJOHUIF-FOT)PPE3FG'JHT
󱄛

󱄝
Align the index mark (
) on the hood with the corresponding index mark (
) or the top of the index line of the distance scale) on the
lens. Press the hood lightly onto the hood attaching bayonet ring (Fig.
󱄛
, No.
) and then rotate it clockwise to secure (Fig.
󱄛
, No.
).
The lens hood will be securely held as the mark “TAMRON
󰝅
” comes to the top (Fig.
󱄝
, No.
).

1BZQBSUJDVMBSBUUFOUJPOUPBMJHOUIFIPPEBUUBDIJOHJOEFYFTXIFOVTJOH[PPNMFOTFTJODMVEJOHXJEFBOHMFFJNNPSXJEFS
TFUUJOHT
*NQSPQFSBUUBDINFOUPGBIPPEGPSXJEFBOHMF[PPNMFOTNBZDBVTFMBSHFTIBEPXFEBSFBTJOZPVSQJDUVSFT
4UPXJOHMFOTIPPEPOUIFMFOT3FG'JH
󱄟
1) Reverse the lens hood. Point the lens toward to opening, then align the hood attachment mark on the lens with the “TAMRON
󰝅
alignment on the hood (
).
 5VSOUIFIPPEDMPDLXJTFVOUJMJUBMJHONFOUNBSLtJTBUUIFUPQUPTFUJU'JH
󱄟
,
)
13&$"65*0/4*/4)005*/(
The optical design for Di II takes into consideration the various features of digital single reflex cameras. However, due to the configuration of
the digital single reflex cameras, even when the autofocus accuracy is within specifications, the focal point may be a little forward or behind
the optimum point when shooting with auto focus under some conditions.
When photographing near the minimum focusing distance it is advisable to shoot at higher f-munbers to obtain sharper image quality.
The image circles of Di II lenses are designed to match the digital SLR cameras using the image sensors equivalent to APS-C (approx. 15.5×
23.2mm). Do not use Di II lenses with cameras using image sensors larger than APS-C. Using Di II lenses with such cameras may cause
vignetting on the image.
(A16) employ an internal focusing (IF) system. Because of the characteristics of this optical design, the angles of view at distances other
than infinity are wider than that of the lenses applying an ordinary focusing system.
When the built-in flash on the camera is used, adverse photographic phenomena such as corner illumination fall-off or vignetting at the
bottom part of the image may be observed, especially in close-up range. This is due to the inherent limitation of the coverage of the built-in
flash, and/or the relative position of the flash to the edge of the lens barrel or lens hood which causes shadows on the image. Always use
the built-in flash with the hood removed. It is strongly recommended to use a suitable separate flash unit provided by the camera
manufacturer for all flash photography, even when using the camera with the hood removed. For further details, please read the “built-in
flash” article on the instruction manual of your camera.
8IFOVTJOHUIFMFOTJOUIFUFMFQIPUPGPDBMSBOHFQMFBTFCFDBSFGVMXJUIUIFDBNFSBTIBLF&GGFDUJWFXBZUPBWPJEUIFDBNFSBTIBLFJTVTJOH
an ISO setting of higher numbers. Using a tripod or monopod is also effective.
When set on AF mode, interfering with focusing ring may cause serious damage to the lens mechanism.
Certain camera models may indicate the maximum and minimum aperture values of the lens appropriate numbers. This is inherent to the
design of the camera and not an indication of an error.
50&/463&-0/(5&3.4"5*4'"$5*0/
Avoid touching the glass element surface. Use a photographic lens cloth or blower to remove dust from the lens element surface. When not
using the lens, always place a lens cap on it for protection.
Use a lens cleaning tissue or lint cloth with a drop of cleaning solution to remove fingerprints or dirt on the glass lens surface with a rotary
motion from the center to the edge.
Use a silicon cloth to clean your lens barrel only.
Mildew is an enemy of your lens. Clean the lens after shooting near water or in any humid place. Store your lens in a clean, cool and dry
place.When storing the lens in an lens case, store it with commercially available drying agent such as silica gel, and change the agent
occasionally. If you find mildew on your lens, consult an authorized repair shop or nearby photo-graphic store.
Do not touch the lens-camera interface contacts since dust, dirt and/or stains may cause a contact failure between the lens and camera.
When using your equipment [camera(s) and lens(es)] in an environment where the temperature changes from one extreme to the other,
make sure to put your equipment temporarily in a case or a plastic bag for a length of time in order for the equipment to go through a
gradual temperature shift.
This will reduce potential equipment trouble.
DEUTSCH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Erwerb des Tamron Objektivs zur Ergänzung Ihrer photographischen Ausrüstung
bewiesen haben. Die Linse Di II (Digitally Integrated) ist eine Linse ausschließlich für digitale SLR Kameras (single-lens reflex camera) und
wurde für Digital-Kameras mit Sensor für Bildgröße APS-C projektiert. Bevor Sie Ihr neues Objektiv verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung
sorgfältig durch, um sich mit dem Objektiv und den photographischen Techniken zur Fertigung von Bildern höchster Qualität vertraut zu
machen. Bei richtigem Einsatz und guter Pflege wird Ihnen das Tamron Objektiv viele Jahre gute Dienste bei der Schaffung schöner,
außergewöhnlicher Bilder leisten.
Beschreibt die Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden sollten, um möglichen Problemen vorzubeugen.
Beschreibt die Punkte, die zusätzlich zu dem grundsätzlichen Betrieb beachtet werden müssen.
BEZEICHNUNG DER TEILE (Siehe Abb. 󱄏, wenn nicht anders angegeben)
Gegenlichtblende
Befestigungsmarkierung für Gegenlichtblende
Anzeiger für “Blende angebracht”
Filterring
Befestigungs-Bayonettring für Gegenlichtblende
Entfernungsindex
Entfernungsskala
Einstellring für manuelles Fokussieren
Zoom-Ring
Brennweitenskala
Indexmarkierung für Zoom
Verriegelung für Zoom-Ring (Abb.
󱄓
&
󱄕
)
Objektivanschluss/Kontaktstellen für Objektivanschluss
AF-MF Umschaltung (Canon, Nikon: Abb.
󱄗
&
󱄙
)
Befestigungsmarkierung für Objektiv
TECHNISCHE DATEN
A16
Brennweite 17-50 mm
Maximale Blendenöffnung F/2,8
Angle of View 78˚45' - 31˚11'
Objektivkonstruktion 13/16
Einstellentfernung 0,27 m (im gesamten Zoomverhältnis)
Filtergröße ø 67 mm
Länge 83,2 mm
Durchmesser ø 73,8 mm
Gewicht 440 g
Gegenlichtblende DA09
Längen und Gewichte der technischen Angaben für Objektive gelten für Objektive mit Nikon-Anschlüssen.
Eigenschaften und äußeres Erscheinungsbild der in dieser Anleitung aufgeführten Objektive können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.
ANSETZEN UND ABNEHMEN DES OBJEKTIVS (Siehe Abb. 󱄏 & 󱄡)
Ansetzen des Objektivs
Nehmen Sie die hintere Objektivkappe ab. Richten Sie die Befestigungsmarkierung (
) des Objektivtubus mit der Markierung am
Objektivanschluss an der Kamera aus und setzen Sie das Objektiv ein. Drehen Sie das Objektiv nach rechts bis es einrastet. Für Nikon
Modelle bringen Sie die Befestigungsmarkierung in Übereinstimmung mit dem Punkt an der Kamera und drehen das Objektiv nach links
bis es einrastet.
Abnehmen des Objektivs
Drücken Sie die Objektiv-Entriegelungstaste an der Kamera nach unten, drehen Sie das Objektiv entgegen dem Uhrzeigersinn (bei
Nikon-Objektiven im Uhrzeigersinn) und heben Sie dann das Objektiv aus dem Objektivanschluss der Kamera heraus.
Die Bildkreise von Di II-Linsen sind so konzipiert, dass sie zu den digitalen SLR-Kameras passen, die Bildsensoren verwenden, die
APS-C (approx. 15,5×23,2mm) entsprechen. Verwenden Sie keine Di II-Linsen an Kameras, die Bildsensoren verwenden, die größer als
APS-C sind. Die Verwendung von Di II-Linsen an solchen Kameras kann eine Vignettierung auf dem Bild hervorrufen.
Einige digitale SLR-Kameras von Canon sind mit Indexmarken zur Montage von sowohl EF-Objektiven (rot)
als auch EF-S-Objektiven
(weiß)
auf der Bayonett-Montagevorrichtung ausgerüstet.
Richten Sie die Befestigungsmarkierung für Objektiv (
) zur Indexmarkierung für EF-Objektive (rot)
aus, um Tamron DiII-Objektive
zu montieren. Richten Sie die Anzeigemarke auf dem Objektiv (
) nicht mit Gewalt zur Indexmarkierung für EF-S-Objektive (weiß)
aus. Anderenfalls kann das Objektiv und/oder die Kamera beschädigt werden.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
FOKUSSIEREN (Autofocus) (Siehe Abb. 󱄏, 󱄑, 󱄗)
Stellen Sie bei einer Sony oder Pentax den Fokussiermodusschalter der Kamera auf Auto (AF). Bei einer Nikon & Canon-Kamera stellen Sie
den AF/MF-Schalter (
) am Objektiv auf AF (Abb.
󱄗
). Stellen Sie den Fokus auf S oder C wenn Sie eine Nikon-Kamera mit
Fokus-Modusauswahl benutzen und stellen Sie dann den AF/MF-Schalter (
) am Objektiv auf AF-Modus. Drücken Sie leicht auf den Auslöser,
während Sie durch den Sucher schauen, das Objektiv stellt automatisch scharf ein. Eine Scharfstellungsmarkierung leuchtet auf, sobald das
Objektiv das Hauptmotiv scharf eingestellt hat. Drücken Sie den Auslöser weiter, um ein Bild zu machen.
Wenn die Kamera auf AF gestellt ist, kann das Betätigen des Fokussierrings (
) schwere Schäden am Mechanismus des Objektivs
verursachen.
Die Entfernungsskala (
) wird für Suchzwecke markiert. Der aktuelle Brennpunkt kann unter Umständen leicht vom angezeigten
Brennweiten-Index abweichen.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
FOKUSSIEREN (Manuell) (Siehe Abb. 󱄏, 󱄑, 󱄙)
Stellen Sie bei einer Sony oder Pentax den Fokussiermodusschalter der Kamera auf Manuell (MF). Bei einer Nikon, Canon-Kamera stellen Sie
den AF/MF-Schalter (
) am Objektiv auf MF (Abb.
󱄙
). Stellen Sie den Fokus auf M wenn Sie eine Nikon-Kamera mit Fokus-Modusauswahl
benutzen und stellen Sie dann den AF/MF-Schalter (
) am Objektiv auf MF-Modus. Stellen Sie mit dem Einstellring scharf ein, während Sie
durch den Kamerasucher schauen. Das Hauptmotiv im Sucher wird im Sichtfeld scharf abgebildet, sobald des Objektiv korrekt scharfgestellt
wird.
Auch wenn auf Manuell (MF) gestellt ist, leuchtet die Lampe der Scharfstellungs- Hilfsfunktion auf, sobald das Motiv scharf eingestellt ist, wenn
der Fokussierring (
) gedreht und währenddessen leicht auf den Auslöser gedrückt wird.
Stellen Sie sicher, dass das Motiv bei Unendlichkeitseinstellung im Sucher scharf abgebildet wird. Dies deshalb, da die Unendlichkeitseinstellung
des A16 mit gewissen Zugeständnissen gemacht ist, um korrekte Scharfstellung für eine breite Palette photographischer Bedingungen zu
ermöglichen.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
ZOOMEN (Siehe Abb. 󱄑)
Drehen Sie den Zoom-Ring (
) am Objektiv, während Sie durch den Sucher schauen, und stellen Sie Ihr Bild mit der korrekten Brennweite
ein.
ZOOM-LOCK (Siehe Abb. 󱄓 & 󱄕)
Modelle A16 sind mit dem entwickelten Zoom-Lock ausgerüstet, einem Mechanismus, der verhindert, dass sich das Objektiv durch sein
Eigengewicht ausfährt, während es über die Schulter gehängt ist. Dieser Mechanismus kann an der Kürzest Einstellung aktiviert werden und
verhindert Drehen und Ausfahren des Objektivtubus.
Aktivieren des Zoom-Lock Mechanismus
1) Verriegelung: Stellen Sie den Zoom-Ring (
) auf die Kürzest-Position. Bewegen Sie den Zoom-Lock-Schalter (
) zum Verriegeln des
Zoomrings (
) in Richtung Kamera. Beim Modell A16 ist der Objektivtubus verriegelt, wenn der Bereich unterhalb von “Lock” rot
dargestellt wird und der Tubus nicht durch Eigengewicht rotiert oder ausfährt.
2) Freigeben: Schieben Sie die Zoom-Lock-Taste (
) nach oben. Der Objektivtubus (
) ist nun entriegelt und kann frei gedreht werden.
Zoom-Lock kann nur aktiviert werden, wenn das Objektiv auf die Kürzest Einstellung gestellt ist. Wenden Sie beim Betätigen der
Zoom-Lock-Taste keine Gewalt an und versuchen Sie auch nicht, den Objektivtubus zu drehen, während dieser verriegelt ist, da
dadurch das Objektiv beschädigt werden kann.
Der Zoom-Lock Mechanismus dient dazu, das Ausfahren des Objektivs zu verhindern, wenn es über die Schulter gehängt ist. Ist
der Zoom-Lock nicht aktiviert, kann das Objektiv während einer langen Belichtungszeit die Brennweite ändern, wenn die kamera
stark nach oben oder unten gerichtet wird.
Das Objektiv kann auch bei Kürzest Einstellung zum Photographieren eingesetzt werden, wenn der Zoom-Lock aktiviert ist.
OBJEKTIVBLENDE UND AE-EINSTELLUNG
Beachten Sie für das Aufsetzen und Abnehmen der Linse auf das bzw. von dem Kameragehäuse die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
GEGENLICHTBLENDE (Siehe Abb. 󱄏, 󱄛, 󱄝 & 󱄟)
Zu diesem Objektiv wird serienmäßig eine Bayonett-Gegenlichtblende geliefert. Es wird empfohlen, diese Gegenlichtblende stets zu
verwenden, da sie für Ihre Bilder schädliche Lichteinstreuungen unterbindet. Beachten Sie jedoch bitte die unten angeführten
Vorsichtsmaßnahmen für den Fall, dass Ihre Kamera mit eingebautem Blitz ausgerüstet ist.
Befestigen der Gegenlichtblende (Siehe Abb.
󱄛
&
󱄝
)
Richten Sie die Indexmarkierung (
) der Gegenlichtblende mit der entsprechenden Indexmarkierung (
) am Objektiv aus und schieben
Sie sie aufeinander. Drehen Sie die Gegenlichtblende, drücken Sie sie gleichmäßig auf das Objektiv (Abb.
󱄛
, Nr.
) und drehen Sie sie im
Uhrzeigersinn (Abb.
󱄛
, Nr.
). Die Gegenlichtblende ist sicher aufgesetzt, sobald die Markierung “TAMRON
󰝅
” oben erscheint (Abb.
󱄝
,
Nr.
). Lund die Blende einrastet.
Besondere Vorsicht bei der Übereinstimmung der Markierungen ist geboten, wenn Sie Zoom Objektive mit Weitwinkel verwenden
(i.e. 35 mm oder größer). Die unsachgemäße Befestigung einer Gegenlichtblende für Weitwinkel Zoom Objektive kann zu
großflächigen Verschattungen auf Ihren Bildern führen.
Verstauen der Gegenlichtblende (Siehe Abb.
󱄟
)
1) Drehen Sie die Gegenlichtblende um. Bringen Sie das Objektiv in Richtung Öffnung. Richten Sie dann die Befestigungsmarkierung der
Gegenlichtblende am Objektiv mit der Markierung “TAMRON
󰝅
” der Gegenlichtblende (
) aus.
 %SFIFO4JFEJF(FHFOMJDIUCMFOEFJN6IS[FJHFSTJOOCJTTJDIEJF.BSLJFSVOHtPCFOCFmOEFU"CC
󱄟
,
)
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BELICHTUNG
Beim optischen Design von Di II wurden die verschiedenen Merkmale der digitalen einäugigen Spiegelreflexkameras berücksichtigt.
Konstruktionsbedingt kann es allerdings bei den digitalen einäugigen Spiegelreflexkameras, auch wenn die Genauigkeit des Auto-Fokus
JOOFSIBMCEFS4QF[JmLBUJPOMJFHUVOUFSCFTUJNNUFO#FEJOHVOHFOCFJ"VUP'PLVT"VGOBINFOWPSLPNNFOEBTTTJDIEFS'PLVTFUXBTWPS
PEFSIJOUFSEFNPQUJNBMFO1VOLUCFmOEFU
#FJN'PUPHSBmFSFOOBIFEFTLMFJOTUFO"VGOBINFBCTUBOEFTFNQmFIMUFTTJDINJUFJOFSLMFJOFSFO#MFOEF[VGPUPHSBmFSFOVNEJF#JMETDIÊSGF
zu verbessern.
Die Bildkreise von Di II-Linsen sind so konzipiert, dass sie zu den digitalen SLR-Kameras passen, die Bildsensoren verwenden, die APS-C
(approx. 15,5×23,2mm). entsprechen. Verwenden Sie keine Di II-Linsen an Kameras, die Bildsensoren verwenden, die größer als APS-C
sind. Die Verwendung von Di II-Linsen an solchen Kameras kann eine Vignettierung auf dem Bild hervorrufen.
Die hier beschriebenen Tamron-Objektive sind mit (A16) einem Innenfokussiersystem (IF) ausgestattet. Bedingt durch dieses
Konstruktionsprinzip ist bei allen Einstellungen außer “unendlich” der Blickwinkel größer als bei Objektiven herkömmlicher Bauweise.
Bei Verwendung eines in die Kamera eingebauten Blitzgerätes kann es, besonders im Close-Up, zu negativen Erscheinungen wie Lichtabfall
in den Ecken oder Abschattungen am unteren Bildrand kommen. Dies ist auf den eingeschränkten Blitzbereich und/oder die Position des
Blitzgerätes zum Objektiv oder zur Gegenlichtblende zurückzuführen. Das Objektiv kann hierbei den Blitz abschatten. Verwenden Sie das
eingebaute Blitzgerät stets mit entfernter Gegenlichtblende. Es wird daher dringend empfohlen, für alle Blitzaufnahmen ein vom Hersteller
der Kamera geeignetes, separates Blitzgerät zu verwenden, auch wenn die Kamera mit entfernter Gegenlichtblende verwendet wird.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt “Eingebautes Blitzgerät” der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
8FOOEBT0CKFLUJWJN'PLVTCFSFJDIEFT5FMFPCKFLUJWTWFSXFOEFUXJSEJTUEJF,BNFSBCFTPOEFSTWFSXBDLMVOHTFNQmOEMJDI&JO
wirkungsvolles Hilfsmittel zur Vermeidung von verwackelten Aufnahmen ist die Verwendung einer höheren ISO-Einstellung. Auch die
Verwendung eines Einbein- oder Dreibeinstativs kann hilfreich sein.
Wenn die Kamera auf AF gestellt ist, kann das Betätigen des Fokussierrings schwere Schäden am Mechanismus des Objektivs verursachen.
Manche Kameramodelle zeigen die größte und kleinste Blende des Objektivs als Annäherungswert an. Dies ist Teil des Kamerakonzepts und
stellt keinen Defekt am Objektiv dar.
HINWEISE ZUR PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Linsenoberflächen dürfen nicht berührt werden. Verwenden Sie ein geeignetes Tuch oder einen Pinsel zur Entfernung von Staub. Bei
Nichtgebrauch des Objektivs bitte stets Schutzkappen aufsetzen.
Fingerabdrücke oder Verschmutzungen der Linse entfernen Sie mit einem speziellen Linsenreinigungstuch, auf das Sie eine geringe Menge
Reinigungsflüssigkeit geben und die Linse mit kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen reinigen.
Verwenden Sie zur Reinigung des Objektivrohrs ein Silikontuch.
Jegliche Bildung von Schimmel kann Schäden verursachen. Reinigen Sie das Objektiv nach Einsatz in Wassernähe oder an feuchten Orten.
Bewahren Sie das Objektiv an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort auf. Wenn Sie das Objektiv in einer Objektivtasche aufbewahren,
legen Sie ein im Handel erhältliches Trockenmittel wie z.B. Silicagel bei, das Sie von Zeit zu Zeit erneuern. Sollte es zu Schimmelbildung
kommen, wenden Sie sich bitte an ein Fotofachgeschäft vor Ort.
Vermeiden Sie jede Berührung mit den Kontakten zwischen Objektiv und Kamera, da Staub, Schmutz und/oder Flecken zu einem
Kontaktausfall zwischen Objektiv und Kamera führen können.
Bei Einsatz Ihrer Ausrüstung [Kamera(s) und Objektiv(e)] in einer extremen Temperaturschwankungen ausgesetzten Umgebung geben Sie
bitte Ihre Ausrüstung vorübergehend in eine Tasche oder einen Plastikbeutel, so dass die Ausrüstung eine allmähliche Temperaturanpassung
erfährt. Dadurch verringern Sie das Risiko, dass die Ausrüstung Probleme verursacht.
FRANÇAIS
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif Tamron pour compléter votre équipement photographique. L’objectif Di II (Digitally Integrated),
développé pour les appareils reflex numériques dont le capteur est de format APSC, est spécifiquement conçu pour les appareils reflex
numériques. Nous vous conseillons de commencer par lire attentivement le Manuel du propriétaire qui accompagne cet objectif pour vous
familiariser avec son utilisation et certaines techniques de prises de vues, ce qui vous permettra d’fobtenir des images de la meilleure qualité.
Manipulé avec soin, votre objectif Tamron vous permettra de faire de très belles photographies pendant de nombreuses années.

Il est décrit les précautions à prendre pour éviter des problèmes.

Il est décrit les faits que vous devez connaître en plus des opérations de base.
NOMENCLATURE (Voir fig. 󱄏, sauf indication contraire)
Parasoleil d’objectif Index de fixation du parasoleil
Indicateur de fixation de parasoleil Anneau de filtre
Index de réglage du parasoleil Échelle des distances
Échelle de distances Bague de mise au point
Bague de réglage du zoom Échelle de distances focales
Repère d’ouvertures Zoom Bouton de blocage du zoom (fig.
󱄓
et
󱄕
)
Monture d’objectif/contacts de monture d’objectif Sélecteur AF-MF (Canon, Nikon: figs.
󱄗
et
󱄙
)
Repère de fixation de l’objectif
CARACTÉRISTIQUES
A16
Distance focale 17-50 mm
Ouverture maximale F/2,8
Champ angulaire 78˚45' - 31˚11'
Construction optique 13/16
Distance minimale de mise au point 0,27 m (throughout the entire zoom range)
Taille du filtre ø 67 mm
Longueur 83,2 mm
Diamètre ø 73,8 mm
Poids 440 g
Parasoleil d’objectif DA09

Les longueurs et poids indiqués dans les caractéristiques des objectifs correspondent à des objectifs à monture Nikon.

Les caractéristiques optiques et de design des objectifs présentés dans ce Manuel du propriétaire sont susceptibles d’être modifiées
sans préavis.
AFIXATION ET RETRAIT DE L’OBJECTIF (Voir figs. 󱄏 et 󱄡)
Comment fixer l’objectif
Retirez le capuchon arrière de l’objectif et alignez le repère de fixation (
) situé sur son barillet avec le repère correspondant sur le
support d’objectif et installez l’objectif sur l’appareil. Faites pivoter l’objectif dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au cran de
blocage. Sur les modèles Nikon, alignez le repère de fixation de l’objectif avec le point qui figure sur le boîtier de l’appareil photographique
et faites pivoter l’objectif dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’au cran de blocage.
Comment ôter l’objectif
Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l’objectif, faites pivoter l’objectif dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
(pour un objectif Nikon, dans le sens des aiguilles d’une montre) et retirez-le de son support.

Les cercles de l’image des lentilles Di II sont conçus pour les appareils photo numériques reflex à un objectif, à l’aide de capteurs
d’images similaires au APS-C (approx. 15,5×23,2mm). Ne pas utiliser les lentilles Di II avec les appareils photo avec des capteurs
d’images supérieurs à APS-C. L’utilisation des lentilles Di ll entraînera un effet de vignetage sur l’image.

Certains appareils photo réflex à un objectif de Canon sont dotés de repères pour la fixation des lentilles EF (rouges)
et des lentilles
EF-S (blanches)
sur la baïonnette.
Pour fixer les lentilles Tamron DiII, alignez lenses, le repère de fixation de l’objectif (
) sur la lentille avec le repère des lentilles EF
(rouges)
. Ne pas forcer l’alignement de l’indicateur de la lentille (
) avec le repère de la lentille EF-S (blanc)
. Cela pourrait
endommager la lentille et /ou l’appareil photo.

Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel d’instructions de votre appareil photographique.
MISE AU POINT (Mode Autofocus) (Voir figs. 󱄏, 󱄑, 󱄗)
Dans le cas d’un Sony ou d’un Pentax, mettez l’appareil en mode mise au point auto (AF). Pour un appareil photo Nikon et Canon, placez le
sélecteur AF/MF de l’objectif (
) sur AF (fig.
󱄗
). Si vous utilisez un appareil photo Nikon équipé d’une molette de sélection du mode de mise
au point, veuillez d’abord régler le mode de mise au point sur S ou C puis basculer le commutateur AF (mise au point automatique) / MF (mise
au point manuelle) (
) du côté de l’objectif sur le mode AF. Appuyez légèrement sur le déclencheur tout en visant à travers l’oculaire :
l’objectif effectue la mise au point automatiquement. Un signal de mise au point s’allume lorsque le sujet principal est au point. Continuez
d’appuyer sur le déclencheur pour prendre la photographie.

En mode AF, évitez de manipuler la bague de mise au point (
), vous risquez d’endommager sérieusement le mécanisme de l’objectif.

L’échelle des distances (
) est fournie à titre indicatif. La mise au point réelle peut légèrement différer de la distance indiquée sur
l’indicateur des distances focales.

Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel d’instructions de votre appareil photographique.
MISE AU POINT(Mode Manuel) (Voir figs. 󱄏, 󱄑, 󱄙)
Dans le cas d’un Sony ou d’un Pentax, mettez l’appareil en mode mise au point manuelle (MF). Pour un appareil photo Canon, Nikon placez le
sélecteur AF/MF de l’objectif (
) sur MF (fig.
󱄙
). Si vous utilisez un appareil photo Nikon équipé d’une molette de sélection du mode de mise
au point, veuillez d’abord régler le mode de mise au point sur M puis basculer le commutateur AF (mise au point automatique) / MF (mise au
point manuelle) (
) du côté de l’objectif sur le mode MF. Faites la mise au point manuellement en tournant la bague de mise au point tout en
regardant dans l’oculaire de visée. La mise au point est obtenue quand la zone essentielle de l’image à photographier apparaît avec une très
grande netteté dans l’oculaire de visée.

Même en mode MF, si vous tournez la bague de mise au point (
) en appuyant légèrement sur le déclencheur, le repère d’aide à la mise au
point s’allume quand l’image du sujet est nette.

Assurez-vous qu’un sujet situé à l’infini apparaît avec netteté dans l’oculaire de visée lorsque l’image est au point, une certaine tolérance étant
admise pour un réglage à l’infini de A16 afin de permettre une mise au point correcte pour une grande variété de conditions de prise de vue.

Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel d’instructions de votre appareil photographique.
ZOOM (Voir fig. 󱄑)
Faites pivoter la bague de mise au point (
) de l’objectif en regardant dans le viseur et composez votre image à la distance focale souhaitée.
BOUTON DE BLOCAGE DU ZOOM (Voir figs. 󱄓 et 󱄕)
Les modèles A16 sont équipés bouton de blocage du zoom permettant d’éviter l’étirement du barillet d’objectif vers les longues distances
focales sous l’effet de son propre poids lorsque l’ensemble boîtier objectif est porté à l’épaule. Réglez la fdistance focale à Le plus court et
appuyez sur le bouton de blocage pour empêcher le barillet d’objectif de tourner et de s’étirer.
Comment enclencher le bouton de blocage du zoom
1) Blocage : Mettez la bague de zoom de l’objectif sur la position Le plus court. Déplacer le mécanisme du bouton de blocage de zoom
(
) vers l’appareil pour bloquer la bague du zoom (
). Dans le cas du modèle A16 la monture de l’objectif est bloquée en position
lorsque la partie en dessous de “Lock” est visible en rouge et ne tourne ni ne s’allonge par son propre poids.
2) Déblocage : Poussez le bouton de blocage du zoom (
) vers le haut. Le barillet de l’objectif
est maintenant débloqué et peut
tourner.
Le blocage du zoom ne peut être enclenché que si l’objectif est réglé sur la distance focale Le plus court. N’essayez pas de forcer
le bouton de blocage ou de faire tourner le barillet de l’objectif quand le blocage est enclenché, vous risquez d’endommager
l’objectif.
Le mécanisme de blocage du zoom est destiné à empêcher l’étirement du barillet d’objectif lorsque l’ensemble boîtier objectif est
porté à l’épaule. Lors d’une prise de vue, si le temps de pose est long, l’objectif très incliné vers le haut ou le bas et non verrouillé,
la distance focale peut varier.
Il est possible de prendre des photographies avec l’objectif réglé à Le plus court même quand le blocage est enclenché.
OUVERTURE ET MODE AE
Veuiliez vous reporter au mode d’emploi de l’appareil.
PARASOLEIL (Voir figs. 󱄏, 󱄛, 󱄝 et 󱄟)
Un parasoleil de type « à baïonnette » fait partie des accessoires standard fournis. Il est recommandé d’effectuer chaque fois que possible les
prises de vues avec le parasoleil, car celui-ci élimine les rayons parasites qui gâchent les photographies. Cependant, vous devez tenir compte
des conseils de précautions indiqués ci-dessous si votre appareil comporte un flash incorporé.
Fixation du parasoleil (Voir figs.
󱄛
et
󱄝
)
Alignez le repère (
) du parasoleil avec le repère correspondant (
) de l’objectif pour le mettre en place. Tournez le parasoleil,
enfoncez-le légèrement sur l’objectif (fig.
󱄛
, No.
) et faites-le ensuite pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre (fig.
󱄛
, No.
).
Tournez-le jusqu’au déclic de mise en place : le repère “TAMRON
󰝅
” se retrouve sur le dessus fig.
󱄝
, No.
).

Veillez à bien aligner les repères de fixation du parasoleil lors de l’utilisation d’objectifs zoom à grand angle (grands angulaires à partir
de 35 mm). Un parasoleil mal fixé sur un grand angulaire risque de produire de grandes zones sombres sur vos photographies.
Rangement du parasoleil (Voir fig.
󱄟
)
1) Retournez le parasoleil. Pointez l’objectif vers l’ouverture, alignez ensuite le repère de fixation du parasoleil situé sur l’objectif, avec le
repère “TAMRON
󰝅
” du parasoleil (
).
 1PVSMFmYFSUPVSOF[MFQBSBTPMFJMEBOTMFTFOTEFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSFKVTRVËDFRVFTPOSFQÒSFEBMJHOFNFOUtJTFSFUSPVWFTVS
le dessus (fig.
󱄟
,
)
PRÉCAUTIONS À LA PRISE DE VUE
La conception des objectifs Di II tient compte des diverses caractéristiques des appareils photo reflex numériques. Cependant du fait de la
configuration de ces appareils, même lorsque la mise au point en mode AF se fait conformément aux caractéristiques techniques, le point
focal peut, lors de prises de vues en auto focus et sous certaines conditions, se trouver un petit peu au-delà ou en deçà du point optimum.
Lorsque vous prenez des photos à une distance minimale du sujet, il est recommandé d’augmenter la valeur f pour une qualité d’image plus
nette.
Les cercles de l’image des lentilles Di II sont conçus pour les appareils photo numériques reflex à un objectif, à l’aide de capteurs d’images
similaires au APS-C (approx. 15,5×23,2mm). Ne pas utiliser les lentilles Di II avec les appareils photo avec des capteurs d’images
supérieurs à APS-C. L’utilisation des lentilles Di ll entraînera un effet de vignetage sur l’image.
Les objectifs Tamron décrits ici (A16), utilisent un système interne de mise au point (IF). De par la conception de cette optique, les angles de
vue à des distances autres que l’infini sont plus ouverts que ceux des objectifs ayant des dispositifs de mise au point classiques.
L’utilisation d’un flash incorporé sur un appareil peut produire des effets indésirables, par exemple une répartition lumineuse inégale du
centre aux bords des photographies, en particulier avec les plages de gros plan. Ce phénomène est dû aux limitations propres au flash
incorporé qui ne peut répartir également la lumière, ainsi qu’à la position du flash par rapport au barillet de l’objectif ou au parasoleil qui
crée des zones d’ombre. Retirez toujours le parasoleil lorsque vous utilisez le flash incorporé. Il est donc fortement recommandé d’utiliser
un flash indépendant de la marque de votre appareil photographique pour les prises de vue au flash, même lorsque vous utilisez votre
appareil sans le parasoleil. Pour plus de détails, veuillez lire la section “flash incorporé” du manuel d’instructions de votre appareil
photographique.
Lorsque vous utilisez le téléobjectif, veillez à ne pas secouer l’appareil. Pour prévenir ce phénomène, réglez le paramètre ISO sur une valeur
élevée. L’utilisation d’un trépied ou d’un pied est également d’une grande aide.
En mode AF, évitez de manipuler la bague de mise au point, vous risquez d’endommager sérieusement le mécanisme de l’objectif.
Certains modèles d’appareils donnent des valeurs approchées des ouvertures maximale et minimale des objectifs. Il s’agit là d’une
caractéristique propre à la conception de l’appareil et non d’une erreur.
POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE SANS PROBLÈMES
Évitez de toucher la surface des lentilles. Pour enlever une poussière, servez-vous d’un chiffon optique ou soufflez sur la surface de la
lentille. Entre deux utilisations, protégez toujours votre objectif avec son bouchon.
Utilisez un chiffon optique ou un chiffon doux avec une goutte de solution de nettoyage optique pour enlever les empreintes de doigts ou les
taches à la surface de l’objectif. Frottez en suivant un mouvement concentrique depuis le centre jusqu’au bord.
N’utilisez un chiffon siliconé que pour nettoyer le barillet de l’objectif.
Les optiques sont très sensibles aux moisissures. Nettoyez votre objectif après une utilisation à proximité de l’eau ou dans un endroit
humide. Conservez vos objectifs dans un endroit propre, frais et sec. Si vous les conservez dans un étui, placez-y un produit desséchant
vendu dans le commerce, un silicagel par exemple, que vous renouvellerez de temps en temps. Si une moisissure se forme sur votre
objectif, adressez-vous à un atelier ou un commerçant de matériel photographique.
Ne touchez pas les anneaux de contact entre objectif et boîtier, car des saletés ou des taches risqueraient de détériorer le contact entre ces
éléments.
Si vous utilisez votre matériel photographique [boîtier(s) et objectif(s)] dans un milieu sujet à de fortes variations de température, veillez à
placer temporairement votre matériel dans une sacoche ou un sac en plastique pour lui éviter toute variation brusque de température et
d’éventuelles défaillances.
ESPAÑOL
Gracias por comprar el objetivo Tamron para actualizar su equipo fotográfico. El Di II (Digitally Integrated) es un lente específico para una
cámara digital reflex con un solo objetivo que ha sido incorporado al tamaño APSC que es el de la imagen que puede captar el lente. Antes de
usar este nuevo objetivo, rogamos lea atentamente el contenido de este Manual, para familiarizarse con el objetivo y las técnicas fotográficas
apropiadas y así obtener imágenes con la mejor calidad posible. Con el cuidado y manejo adecuados, el objetivo Tamron le muchos años para
captar bellas y excitantes imágenes.
Describe las precauciones necesarias que debe tomar para evitar posibles problemas.
Describe las cosas que debe saber además de las operaciones básicas.
NOMENCLATURA (Ver Fig. 󱄏, si no se especifica)
Parasol del objetivo
Marca de alineación de acoplamiento del parasol
Indicador de parasol acoplado
Aro del filtro
Anillo bayoneta de acoplamiento del parasol
Indicador de distancia
Escala de distancia
Anillo de enfoque
Anillo del Zoom
Escala de distancia focal
Indicador del zoom
Selector del bloqueo de anillo del zoom (Figs.
󱄓
y
󱄕
)
Montura del objetivo / Contactos de la montura del objetivo
Selector AF-MF (Canon, Nikon: Figs.
󱄗
y
󱄙
)
Marca de acoplamiento del objetivo
ESPECIFICACIONES
A16
Distancia focal 17-50 mm
Apertura máxima F/2,8
Ángulo de visión 78˚45' - 31˚11'
Construcción del objetivo 13/16
Distancia de enfoque mínima 0,27 m (en el intervalo de zoom)
Tamaño del filtro ø 67 mm
Longitud 83,2 mm
Diámetro ø 73,8 mm
Peso 440 g
Parasol del objectivo DA09
Las longitudes y pesos listados en las especificaciones del objetivo son con monturas Nikon.
Las características y diseños de los objetivos listados en este manual, pueden ser revisados sin previo aviso.
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DEL OBJETIVO (Ver Figs. 󱄏 y 󱄡)
Cómo colocar el objetivo
Desmontaje de la tapa del objetivo. Alinear la marca de acoplamiento (
) en el cilindro del objetivo con su homóloga en la montura del
objetivo de la cámara e inserte el objetivo. En los modelos Nikon, alinear la marca de acoplamiento de la lente con el punto en la cámara y
girar el objetivo hacia la izquierda hasta oír un clic.
Cómo desmontar el objetivo
Oprimiendo el botón de desmontaje del objetivo en la cámara, girar el objetivo hacia la izquierda (en el caso de objetivos Nikon hacia la
derecha), y extraer el objetivo de la montura de la cámara.
Los círculos de la imagen de las lentes Di II están diseñados para que combinen con las cámaras digitales SLR que utilizan sensores
de imagen equivalentes al tamaño APS-C (approx. 15,5×23,2mm). No utilice lentes Di II con cámaras equipadas con sensores de mayor
tamaño; de lo contrario, se podría producir un efecto de viñeteado en la imagen.
Algunas cámaras digitales SLR Canon tienen marcas indicadoras para acoplar objetivos EF (rojas)
y objetivos EF-S (blancas)
al
montaje de bayoneta.
Para acoplar el objetivo Tamron DiII, alinee la marca de acoplamiento en el objetivo (
) zcon la marca indicadora para los objetivos EF
(roja)
. No intente alinear el indicador en el objetivo (
) con la marca para los objetivos EF-S (blanca)
por la fuerza; de lo
contrario, podría provocar daños al objetivo y/o la cámara.
Para más detalles, rogamos lea el manual de instrucciones de la cámara.
ENFOQUE (Enfoque automático) (Ver Figs. 󱄏, 󱄑, 󱄗)
Colocar el selector de modo de enfoque de la cámara en el modo de enfoque Auto (AF) en caso de una cámara Sony o Pentax. En el caso de
una cámara Nikon y Canon, colocar el selector AF/MF (
) del objetivo en la posición AF (Fig.
󱄗
). Si utiliza una cámara Nikon que posee dial
de selección de modo de enfoque, configure primero el modo de enfoque en “S” o “C” y luego seleccione el modo “AF” en el botón de cambio
de AF/MF (
) ubicado del lado de la lente. Pulsar ligeramente el disparador mientras se mira a través del visor, el objetivo enfoca
automáticamente. Se encenderá una marca de enfoque cuando el objetivo enfoque el sujeto principal. Oprimir el disparador hasta el fondo
para realizar la fotografía.
Cuando se está en el modo AF, obstaculizar el anillo de enfoque (
) puede provocar graves daños al mecanismo del objetivo.
La escala de distancia (
) se marcará con fines orientativos. El punto de enfoque exacto puede variar ligeramente de la distancia
marcada en el indicador de distancia focal.
Para más detalles, rogamos lea el manual de instrucciones de la cámara.
ENFOQUE (Enfoque manual) (Ver Figs. 󱄏, 󱄑, 󱄙)
Colocar el selector de modo de enfoque de la cámara en el modo de enfoque manual (MF) en caso de una cámara Sony o Pentax. En el caso
de una cámara Nikon, Canon, colocar el selector AF/MF (
) del objetivo en la posición MF (Fig.
󱄙
). Si utiliza una cámara Nikon que posee
dial de selección de modo de enfoque, configure primero el modo de enfoque en “M” y luego seleccione el modo “MF” en el botón de cambio
de AF/MF (
) ubicado del lado de la lente. Enfocar manualmente girando el anillo de enfoque mientras se mira a través del visor de la
cámara. La imagen del sujeto principal en el visor será nítida en la pantalla del visor, cuando el objetivo esté enfocado optimamente.
Incluso en el modo MF, al presionar el botón disparador a la mitad mientras se gira el anillo de enfoque (
), se enciende la marca de la función
de ayuda de enfoque cuando la imagen está enfocada.
Asegurarse de que el sujeto en el infinito aparece nítido cuando está enfocado. Ya que la posición infinito del A16 está indicada con cierta
tolerancia para asegurar un enfoque correcto bajo una gran variedad de condiciones fotográficas.
Para más detalles, rogamos lea el manual de instrucciones de la cámara.
AMPLIFICACIÓN (Ver Fig. 󱄑)
Girar el anillo del zoom (
) del objetivo mientras se mira a través del visor de la cámara y componer la imagen con la distancia focal
correcta.
SELECTOR PARA BLOQUEO DEL ZOOM (Ver Figs. 󱄓 y 󱄕)
Los Modelos A16 están provistos de un selector para bloqueo del zoom, de reciente desarrollo, que evita que los cuerpos de los objetivos se
extiendan hacia las distancias focales largas por su propio peso, cuando se llevan colgados del hombro. Activar los interruptores a Más corto
para evitar que los cuerpos de los objetivos giren y se extiendan.
Cómo activar el mecanismo de bloqueo del zoom
1) Bloqueo: Sitúe el anillo de zoom (
) del objetivo en la posición de Más corto. Zoom-Mueva el interruptor de bloqueo del zoom (
)
hacia la cámara para bloquear el anillo de aumento. En el caso del modelo A16 el cilindro del objetivo queda bloqueado cuando la
parte situada debajo de “Lock” aparece de color rojo y no se puede girar ni extender por su propio peso.
2) Desbloqueo: Empujar el interruptor de bloqueo del zoom (
) separándolo de la cámara. El cuerpo del objetivo (
) queda liberado ya
para girar.
El bloqueo del zoom no se puede activar a menos que el objetivo esté colocado en la posición Más corto. No fuerce el interruptor
de bloqueo ni intente girar el cuerpo del objetivo mientras está bloqueado, ya que de lo contrario podría dañar el objetivo.
El mecanismo de bloqueo del zoom está diseñado para evitar que el cuerpo del objetivo se extienda cuando se lleva al hombro.
Cuando no está bloqueado, el objetivo zoom puede cambiar de distancia focal durante una exposición larga, si se usa en una
posición muy inclinada hacia arriba o hacia abajo.
El objetivo se puede usar en la posición Más corto para tomar fotos aun cuando esté bloqueado.
APERTURA DEL OBJETIVO Y MODO AE
Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
PARASOL (Ver Figs. 󱄏, 󱄛, 󱄝 y 󱄟)
Como accesorio estándar se suministra un parasol tipo bayoneta. Recomendamos tomar las fotos, siempre que sea posible, con el parasol
colocado ya que el parasol elimina la luz parásita que es molesta para la imagen. No obstante, rogamos tome conciencia de las precauciones
descritas a continuación cuando la cámara está provista de un flash incorporado.
Colocación del parasol (Ver Figs.
󱄛
y
󱄝
)
Alinear la marca de ajuste (
) en el parasol con la marca de ajuste correspondiente (
) en el objetivo y unirlas deslizándolas. Girar y
presionar el parasol de forma uniforme sobre el objetivo (Fig.
󱄛
, Nº.
) uy luego girarlo a la derecha (Fig.
󱄛
, Nº.
). Girarlo hasta que la
marca “TAMRON
󰝅
” quede en la parte superior (Fig.
󱄝
, Nº.
). y haga clic para indicar que ha quedado fijado en su sitio.
Poner especial atención a alinear las marcas de ajuste del acoplamiento del parasol cuando se usan objetivos que tengan
posiciones gran angular (es decir 35 mm o menores). La colocación inadecuada de un parasol en un objetivo zoom gran angular
puede producir grandes áreas de sombra en las imágenes.
Cómo guardar el parasol (Ver Fig.
󱄟
)
1) Invertir el parasol. Colocar el objetivo en posición de apertura y luego alinear la marca de acoplamiento del parasol en el objetivo con
la marca de alineación “TAMRON
󰝅
” en el parasol (
).
 (JSBSFMQBSBTPMIBDJBMBEFSFDIBIBTUBRVFMBNBSDBEFBMJOFBDJØOtRVFEFFOMBQBSUFTVQFSJPSQBSBBKVTUBSMP'JH
󱄟
,
)
PRECAUCIONES AL TOMAR LAS FOTOGRAFÍAS
El diseño óptico del Di II tiene en cuenta las distintas características de las cámaras reflex digitales. Sin embargo, debido a la configuración
de estas cámaras SLR digitales, aún cuando la precisión de enfoque automático (AF) cumpla las especificaciones, es posible que el punto
de enfoque esté un poco adelantado o retrasado respecto del punto óptimo cuando se captan tomas con enfoque automático en
determinadas condiciones.
Cuando se toma una fotografía cerca de la distancia de enfoque mínima, se recomienda disparar a números f mayores para obtener una
imagen más nítida.
Los círculos de la imagen de las lentes Di II están diseñados para que combinen con las cámaras digitales SLR que utilizan sensores de
imagen equivalentes al tamaño APS-C (approx. 15,5×23,2mm). No utilice lentes Di II con cámaras equipadas con sensores de mayor
tamaño; de lo contrario, se podría producir un efecto de viñeteado en la imagen.
Los objetivos Tamron que aquí se describen (A16) utilizan un sistema de enfoque interno (IF). Debido a las características de este diseño
óptico, los ángulos de visión a distancias distintas de infinito son más amplios que los de objetivos que aplican un sistema de enfoque
ordinario.
Cuando se utiliza el flash incorporado de la cámara, se pueden observar fenómenos fotográficos adversos como falta de iluminación en los
ángulos, o sombreados en la parte inferior de la imagen, sobre todo en la gama de primeros planos. Esto se debe a la limitación intrínseca
de cobertura del flash incorporado, y/o a la posición relativa del flash respecto al objetivo o al parasol, que produce sombras en la imagen.
Utilice siempre el flash incorporado sin el parasol. Para todas las fotografías con flash, se recomienda encarecidamente usar un flash
adicional adecuado suministrado por el fabricante de la cámara, incluso cuando se utilice la cámara sin el parasol. Para más detalles, lea el
capítulo “flash incorporado” del manual de instrucciones de la cámara.
Cuando utiliza la gama focal de teleobjetivo, debe evitar el movimiento de la cámara. Un modo eficaz de hacerlo consiste en utilizar una
configuración ISO de números mayores. También se recomienda el uso de un trípode o un monópode.
Cuando se está en el modo AF, obstaculizar el anillo de enfoque puede provocar graves daños al mecanismo del objetivo.
Determinados modelos de cámaras pueden indicar los valores de apertura máxima y mínima del objetivo en valores aproximados. Esto es
intrínseco al diseño de la cámara y no una indicación de error.
PARA GARANTIZAR RESULTADOS SATISFACTORIOS A LARGO PLAZO
Evitar tocar la superficie de las lentes. Usar una gamuza para lentes o un fuelle para quitar el polvo de la superficie del vidrio. Cuando no se
use el objetivo, colocarle siempre una tapa como protección.
Usar siempre una gamuza limpialentes o un trapo que no deje pelusa, con una gota de producto limpiador, para eliminar las huellas o
suciedad de la superficie del objetivo, efectuando un movimiento de rotación desde el centro hacia el borde.
Para limpiar el cuerpo del objetivo, usar solamente un trapo siliconado.
El moho es un enemigo del objetivo. Limpiar el objetivo después de fotografiar cerca del agua o en lugares húmedos. Guardar el objetivo en
un lugar limpio, fresco y seco. Cuando se guarde el objetivo en una caja, conservarlo con un producto desecante como silicagel, y cambiar
el producto de vez en cuando. Si se encuentra moho en el objetivo, consultar con un taller de reparación o establecimiento fotográfico
próximo.
No tocar la superficie de contacto entre el objetivo y la cámara ya que el polvo, suciedad y/o manchas pueden producir un fallo de contacto
entre el objetivo y la cámara.
Cuando se use el equipo [cámara(s) y objetivo(s)] en un ambiente en el que la temperatura cambie de un extremo a otro, asegurarse de
colocar el equipo en una caja o bolsa de plástico durante un tiempo, para que el mismo cambie de temperatura de forma gradual. Esto
reducirá los problemas potenciales del equipo.
ITALIANO
Desideriamo anzitutto ringraziarvi per aver dato la vostra preferenza ad un obiettivo Tamron. Lente Di II (Digitally Integrated) è una lente
esclusiva per camere digitali SLR (single-lens reflex camera) ed è stata progettata per camere digitali SLR con sensore d’immagine
dimensione APS-C. Prima di cominciare ad utilizzare il vostro nuovo obiettivo, Vi consigliamo di leggere questo libretto di istruzioni con la
massima attenzione. Una miglior conoscenza dell’obiettivo e delle tecniche fotografiche vi permetteranno di creare immagini della miglior
qualità possibile. Se usato e trattato con la dovuta cura, il vostro obiettivo Tamron vi garantirà anni di splendide fotografie.
Spiega le precauzioni che aiutano a prevenire problemi.
Spiega le cose che si deve sapere oltre alle operazioni fondamentali.
IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
(Fate riferimento alla figura
󱄏, se non altrimenti specificato)
Paraluce
Riferimento per il montaggio del paraluce
Indicatore di attacco del paraluce
Anello filtro
Attacco paraluce a baionetta
Indice delle distanze
Scala delle distanze
Ghiera di messa a fuoco
Ghiera dello zoom
Scala delle lunghezze focali
Indice zoom
Interruttore di blocco dello zoom (Figs.
󱄓
&
󱄕
)
Attacco obiettivo/contatti attacco obiettivo
Interruttore commutatore AF-MF (Canon, Nikon: Figs.
󱄗
&
󱄙
)
Riferimento per il montaggio dell’obiettivo
ESPECIFICACIONES
A16
Lunghezza focale 17-50 mm
Massima apertura F/2,8
Angolo di campo 78˚45' - 31˚11'
Configurazione ottica 13/16
Distanza min. messa a fuoco 0,27 m (nell'intero intervallo dello zoom)
Diametro Filtro ø 67 mm
Lunghezza Totale 83,2 mm
Diametro massimo ø 73,8 mm
Peso 440 g
Parasol del objectivo DA09
Lunghezze e pesi riportati nelle caratteristiche tecniche si riferiscono agli obiettivi con attacco Nikon.
Le caratteristiche tecniche ed estetiche indicate nel libretto di istruzioni possono essere sottoposte a modifiche senza alcun preavviso.
MONTARE E SMONTARE L’OBIETTIVO (Rif. Figs. 󱄏 & 󱄡)
Come montare l’obiettivo
Dopo aver tolto il coperchio posteriore dell’obiettivo, allineare l’indicatore di montaggio (
) che si trova sul cilindro dell’obiettivo con la
sua controparte posizionata sull’attacco della fotocamera, quindi inserire l’obiettivo. Fate ruotare l’obiettivo in senso orario finché non si
bloccherà con uno scatto. Con i modelli Nikon, fate coincidere il segno di riferimento sull’obiettivo con il puntino sulla fotocamera e ruotate
l’obiettivo in senso antiorario finché non si bloccherà con uno scatto.
Come smontare l’obiettivo
Premere verso il basso il tasto di sblocco dell’obiettivo posizionato sulla fotocamera, ruotare l’obiettivo in senso antiorario (in senso orario,
se si tratta di un obiettivo Nikon) e staccare l’obiettivo dall’apposito attacco della fotocamera.
L’immagine dei cerchi nelle lenti Di II è simile a quella delle fotocamere reflex (SLR) utilizzando i sensori per l’immagine equivalenti
nell’APS-C (approx. 15,5×23,2mm). Non utilizzare lenti Di II con fotocamere dotate di sensori di dimensioni superiori all’APS-C.
L’utilizzo di lenti Di II in tali fotocamere potrebbe causare la vignettatura dell’immagine.
Alcune fotocamere digitali Canon SLR sono dotate sull’innesto a baionetta di riferimenti per il montaggio di obiettivi EF (rosso)
e
EF-S (bianco)
.
Per inserire obiettivi Tamron DiII, allineare il riferimento per il montaggio degli obiettivi (
), visibile sull’obiettivo stesso, con il
riferimento per gli obiettivi EF (rosso)
. Non forzare fino ad ottenere l’allineamento (
) con il riferimento per gli obiettivi EF-S
(bianco)
in quanto si potrebbe provocare il danneggiamento dell’obiettivo e/o della fotocamera.
Per maggiori dettagli leggete attentamente le istruzioni della vostra fotocamera.
MESSA A FUOCO (Autofocus) (Rif. Figs. 󱄏, 󱄑, 󱄗)
Quando si tratta di una fotocamera Sony o Pentax, spostare l’interruttore della modalità di messa a fuoco della fotocamera sulla modalità di
messa a fuoco auto (AF). In caso si tratti di una fotocamera Nikon & Canon, spostare l’interruttore AF/MF (
), che si trova sull’obiettivo, su AF
(Fig.
󱄗
). Qualora utilizziate una fotocamera Nikon dotata di ghiera per la selezione della modalità di messa a fuoco, impostate quest’ultima su
S o C e, successivamente, portate il selettore AF/MF (
) dell’obiettivo nella modalità AF.
E premete parzialmente il pulsante di scatto guardando nel mirino: l’obiettivo metterà a fuoco automaticamente e la spia di “messa a fuoco”
si accenderà quando il soggetto sarà a fuoco. Premete a fondo il pulsante di scatto per fotografare.
Quando si opera nella modalità AF, non interferire con l’anello di messa a fuoco (
), ciò potrebbe danneggiare seriamente il
meccanismo dell’obiettivo.
La gradazione di distanza (
) è indicata al fine di guida. Il punto effettivo della messa a fuoco potrebbe differire leggermente dalla
distanza indicata sull’indice della lunghezza della messa a fuoco.
Per maggiori dettagli leggete attentamente le istruzioni della vostra fotocamera.
MESSA A FUOCO (Messa a fuoco manuale) (Rif. Figs. 󱄏, 󱄑, 󱄙)
Quando si tratta di una fotocamera Sony o Pentax, spostare l’interruttore della modalità di messa a fuoco della fotocamera sulla modalità di
messa a fuoco manuale (MF). In caso si tratti di una fotocamera Canon, Nikon spostare l’interruttore AF/MF (
), che si trova sull’obiettivo, su
MF (Fig.
󱄙
). Qualora utilizziate una fotocamera Nikon dotata di ghiera per la selezione della modalità di messa a fuoco, impostate
quest’ultima su M e, successivamente, portate il selettore AF/MF (
) dell’obiettivo nella modalità MF. Osservate il soggetto nel mirino della
fotocamera e mettete a fuoco manualmente ruotando l’apposita ghiera finché il soggetto non vi apparirà perfettamente nitido sullo schermo
del mirino.
Anche nella modalità MF, ruotando l’anello di messa a fuoco (
) mentre si preme a metà il tasto di scatto, l’indicatore ausiliario di messa a fuoco
si accenderà quando il soggetto è in messa a fuoco.
Controllate che il soggetto all’infinito appaia nitido nel mirino quando a fuoco. La posizione di infinito sull’ A16 offre infatti alcune tolleranze per
consentire una corretta messa a fuoco in varie situazioni fotografiche.
Per maggiori dettagli, vi preghiamo di consultare le istruzioni della vostra fotocamera.
USO DELLO ZOOM (Rif. Fig. 󱄑)
Ruotare l’anello dello zoom (
) dell’obiettivo mentre si guarda attraverso il mirino della fotocamera per impostare l’immagine alla lunghezza
focale desiderata.
INTERRUTTORE DI BLOCCO DELLO ZOOM (Rif. Figs. 󱄓 & 󱄕)
I modelli A16 sono dotati di un interruttore di blocco dello zoom di concezione per evitare che il barilotto dell’obiettivo si allunghi
accidentalmente, per il suo stesso peso, durante il trasporto a spalla. Con l’obiettivo in posizione Lunghezza minima, usate l’interruttore di
blocco per impedire al barilotto di ruotare o allungarsi accidentalmente.
Attivazione del meccanismo di blocco dello zoom
1) Bloccaggio: Impostare la ghiera dello zoom sull’obiettivo alla posizione Lunghezza minima. Spostare l’interruttore del blocco zoom (
)
verso la fotocamera per bloccare la ghiera dello zoom. Nel caso del modello A16, il barilotto dell’obiettivo si blocca quando la parte
sottostante “Lock” è visualizzata in rosso e non c’è rotazione o estensione per il proprio peso.
2) Sblocco: Spingere l’interruttore di bloccaggio dello zoom (
). Il dell’obiettivo (
) adesso è libero e può essere ruotato.
L’interruttore di blocco dello zoom non può essere attivato se l’obiettivo non è impostato sulla focale Lunghezza minima. Non
forzare l’interruttore di bloccaggio, non cercare di ruotare il dell’obiettivo mentre è bloccato, si potrebbe danneggiare l’obiettivo.
Il meccanismo di blocco dello zoom serve ad evitare estensioni accidentali del barilotto dell’obiettivo durante il trasporto. Se non
è bloccato, lo zoom potrebbe infatti cambiare lunghezza focale quando utilizzato con una bassa o alta angolazione durante
un’esposizione prolungata.
Anche se bloccato, l’obiettivo può comunque essere usato per fotografare con la focale di Lunghezza minima.
APERTURA DI DIAFRAMMA DELL’OBIETTIVO ED
ESPOSIZIONE AUTOMATICA AE
Vi preghiamo di consultere il manuale istruzioni della fotocamera per l’uso del corpo macchina.
PARALUCE (Rif. Figs. 󱄏, 󱄛, 󱄝 & 󱄟)
Un paraluce a baionetta viene fornito come accessorio standard. Quando possibile, vi consigliamo di fotografare con il paraluce montato per
eliminare il rischio che eventuale luce parassita possa danneggiare la vostra esposizione. Se la vostra fotocamera è dotata di flash
incorporato, tenete però conto delle indicazioni riportate di seguito.
Montaggio del paraluce (Rif. Figs.
󱄛
&
󱄝
)
Allineare il segno indicatore (
) sul paraluce con il corrispondente segno (
) che si trova sull’obiettivo, quindi ruotarli insieme. Girare il
paraluce ed inserirlo in modo uguale nell’obiettivo (Fig.
󱄛
, n.
) quindi ruotare il paraluce in senso orario (Fig.
󱄛
, n.
). Spostare il
paraluce fino a quando il segno “TAMRON
󰝅
” non appare sull’alto (Fig.
󱄝
, n.
). e con un click si fermi nella posizione giusta.
Fate attenzione che i riferimenti di montaggio del paraluce coincidano perfettamente quando utilizzate zoom con lunghezze focali
grandangolari (ad esempio di 35mm o più). Un improprio montaggio del paraluce con obiettivi zoom grandangolari potrebbe
causare vaste zone in ombra nelle vostre immagini.
Come riporre il paraluce (Rif. Fig.
󱄟
)
1) Capovolgere il paraluce dell’obiettivo. Puntare l’obiettivo verso l’apertura, quindi allineare il segno indicatore paraluce dell’obiettivo con
il segno indicatore “TAMRON
󰝅
” che si trova sul paraluce (
).
 1FSJOTFSJSFJMQBSBMVDFSVPUBSMPJOTFOTPPSBSJPmOPBRVBOEPJMTFHOPJOEJDBUPSFtTJUSPWBJOBMUP'JH
󱄟
,
)
PRECAUZIONI PER FOTOGRAFARE
La progettazione dello schema ottico per Di II, prende in considerazione le varie caratteristiche delle fotocamere digitali reflex. Per la
configurazione delle fotocamere digitali reflex, anche quando la precisione della messa a fuoco AF è stabilita da dati specifici, il punto
focale, può trovarsi leggermente in avanti oppure leggermente indietro rispetto al punto ottimale quando si eseguono delle riprese in
autofocus in determinate condizioni.
Quando si fotografa in prossimità della distanza di messa a fuoco minima, si consiglia di scattare con diaframmi f più alti per ottenere
un’immagine più nitida.
L’immagine dei cerchi nelle lenti Di II è simile a quella delle fotocamere reflex (SLR) utilizzando i sensori per l’immagine equivalenti
nell’APS-C (approx. 15,5×23,2mm). Non utilizzare lenti Di II con fotocamere dotate di sensori di dimensioni superiori all’APS-C. L’utilizzo di
lenti Di II in tali fotocamere potrebbe causare la vignettatura dell’immagine.
Gli obiettivi Tamron qui descritti utilizzano (A16) un sistema di messa a fuoco interna (IF). Per le caratteristiche di questa configurazione
ottica, gli angoli di campo a distanze diverse dall’infinito sono maggiori rispetto a quelli di obiettivi che utilizzano sistemi di messa a fuoco
convenzionali.
Con il flash incorporato attivato, si potrebbero verificare effetti indesiderati quali ridotta luminosità negli angoli o vignettature alla base
dell’immagine, soprattutto nella gamma dei primi piani. Ciò è dovuto alla limitata copertura del flash incorporato e/o alla posizione del flash
rispetto al cilindro dell’obiettivo o al paraluce che proietta un’ombra sull’immagine. Rimuovere sempre il paraluce quando si utilizza il flash
incorporato. Per gli scatti con flash si consiglia perciò di usare un flash separato del tipo e modello consigliato dal fabbricante della
fotocamera, anche quando si usa la fotocamera con il paraluce rimosso. Per ulteriori dettagli, consultate il paragrafo “Flash incorporato” del
manuale di istruzioni della vostra fotocamera.
Nell’impiego di obiettivi a lunga distanza focale occorre fare attenzione ad evitare le vibrazioni alla fotocamera. Un metodo efficace per
evitare questo problema è l’impiego di numeri ISO elevati. Si consiglia inoltre l’utilizzo di un cavalletto.
Quando si opera nella modalità AF, non interferire con l’anello di messa a fuoco, ciò potrebbe danneggiare seriamente il meccanismo
dell’obiettivo.
Alcuni modelli di fotocamere possono riportare i valori di apertura massima e minima con numeri. Ciò si riferisce al progetto della
fotocamera e non ad un errore.
PER ASSICURARE LUNGA DURATA AL VOSTRO OBIETTIVO
Evitate di toccare gli elementi ottici dell’obiettivo con le dita: spolverate le superfici con panni speciali od apposite pompette. Quando non
usate l’obiettivo, proteggetelo sempre con il coperchietto in dotazione.
Per eliminare dalle superfici ottiche dell’obiettivo l’eventuale presenza di sporco o ditate, usate le cartine speciali per la pulizia degli obiettivi
o un panno in lino inumidito con una goccia di detergente ed esercitate un movimento di rotazione dal centro ai bordi.
Usate panni al silicio solo per pulire il barilotto.
La muffa è nemica dell’obiettivo. Dopo aver fotografato vicino all’acqua o in ambienti umidi, pulite perciò accuratamente il vostro obiettivo.
Riponetelo inoltre sempre in un ambiente pulito, fresco ed asciutto. Nel caso rilevaste tracce di muffa sul vostro obiettivo, rivolgetevi
immediatamente ad un Centro Assistenza specializzato o al vostro negoziante di fiducia.
Non toccate i contatti d’interfaccia fotocamera-obiettivo, perché la presenza di polvere, sporco o macchie potrebbe compromettere la
trasmissione dei dati tra obiettivo e fotocamera.
Per utilizzare fotocamera o obiettivo in ambienti soggetti a brusche variazioni di temperatura, inserite temporaneamente la fotocamera in un
sacchetto di plastica e lasciate che raggiunga di nuovo gradatamente la temperatura ambiente prima di estrarla. Ridurrete così il rischio di
danni.
PORTUGUÊS
Obrigado por ter escolhido a objectiva Tamron como a mais recente actualização do seu equipamento fotográfico. Lente Di II (Digitally
Integrated) é uma lente exclusiva para câmeras digitais SLR (single-lens reflex camera) e foi projetada para câmeras digitais SLR com sensor
de imagem tamanho APS-C. Antes de utilizar a sua objectiva, por favor leia atentamente este Manual do Utilizador para se familiarizar com
ela e com as técnicas fotográficas correctas para criar imagens da mais alta qualidade possível. Se manuseada correcta e cuidadosamente, a
sua objectiva Tamron proporcionar-lhe-á belas e excelentes imagens, durante muitos anos.
Explicações sobre algumas precauções que devem ser tomadas para prevenir problemas.
Explicações sobre algumas coisas que você deve saber em adição às operações básicas.
NOMENCLATURA (Veja Fig. 󱄏, se não especificado)
Pára-sol da objectiva
Marca de alinhamento para montagem de pára-sol
Indicador ligado à capa
Anel de filtro
Anel de baioneta para montagem de pára-sol
Indicador de distância
Escala de distância
Anel de focagem
Anel de zoom
Escala de distância focal
Marca de indicador de zoom
Botão para travagem de anel de zoom (Figs.
󱄓
&
󱄕
)
Armação da objectiva/contactos da armação da objectiva
AF-MF botão de mudança (Canon, Nikon: Figs.
󱄗
et
󱄙
)
Marca para montagem de objectiva
ESPECIFICAÇÕES
A16
Distância focal 17-50 mm
Abertura máxima F/2,8
Ângulo de visão 78˚45' - 31˚11'
Fabrico da objectiva 13/16
Distância focal mínima 0,27 m (ao longo de todo o alcance de zoom)
Tamanho do filtro ø 67 mm
Comprimento 83,2 mm
Diâmetro ø 73,8 mm
Peso 440 g
Pára-sol de objectiva DA09
Os comprimentos e pesos apresentados nas especificações da objectiva, referem-se a objectivas com armação Nikon.
As características e a aparência da objectiva apresentada neste manual poderão ser revistas sem aviso prévio.
COLOCAR E REMOVER A OBJECTIVA (Ver. Figs. 󱄏 & 󱄡)
Como montar a objectiva
Remover a tampa traseira da objectiva. Alinhe a marca de instalação (
) no corpo da objectiva com a marca correspondente no corpo da
máquina fotográfica e introduza a objectiva. Gire a objectiva no sentido dos ponteiros do relógio, até prender. Para os modelos Nikon,
alinhe a marca para montagem na objectiva com o ponto na máquina, e gire a objectiva no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até
prender.
Como desmontar a objectiva
Se premir o botão de desengate da objectiva, rode a objectiva no sentido anti-horário (caso se trate de uma objectiva Nikon, no sentido
horário) e retire a objectiva do suporte da objectiva da câmara.
Os círculos da imagem das objectivas Di II foram concebidos para a aplicação em câmaras SLR digitais utilizando sensores de imagem
aquivalentes a APS-C (approx. 15,5×23,2mm). Não utilize objectivas Di II com câmaras utilizando sensores de imagem maiores que
APS-C. Utilizando objectivas Di II nessas câmaras pode provocar artefectos na imagem.
Algumas câmaras SLR digitais da Canon têm marcas de índice para instalar nas objectivas EF (vermelhas)
ae objectivas EF-S
(brancas)
na inserção da baioneta.
Para instalar objectivas Tamron DiII, alinhe a marca para montagem de objectiva (
) nas objectivas com marca de índice para
objectivas EF (vermelhas)
. Não force o alinhamento do indicador (
) com a marca de índice para as objectivas EF-S (brancas)
.
Caso contrário, pode danificar as objectivas e/ou câmara.
Para mais informação, por favor leia o manual de instruções da sua máquina.
FOCAGEM (Autofocus) (Ver. Figs. 󱄏, 󱄑, 󱄗)
Coloque o interruptor do modo de focagem da máquina fotográfica em modo de focagem auto (AF), no caso de uma câmara Sony ou Pentax.
No caso de uma máquina fotográfica Nikon & Canon, coloque o interruptor AF/MF na objectiva (
) em AF (Fig.
󱄗
). A troca para o modo AF
(foco automático) das câmaras Nikon com seleccionador de modo de foco, deverá ser feita com o botão de troca AF/MF (
), localizado na
lateral da objectiva, depois de ter seleccionado o modo de foco [S] ou [C]. Prima ligeiramente o obturador, enquanto espreita pelo visor, a
objectiva foca automaticamente. Acende uma luz indicadora, logo que a objectiva estiver nitidamente focada no sujeito principal. Prima o
obturador até ao fundo para tirar a fotografia.
Enquanto o modo AF estiver seleccionado, o accionamento do anel de focagem (
) pode provocar graves danos no mecanismo da
objectiva.
A escala de distância (
) está marcada para fins de orientação. O ponto de focagem actual pode diferir ligeiramente da distância
marcada no indicador de distâncias focais.
Para mais informação, leia por favor o manual de instruções da sua máquina.
FOCAGEM (Focagem manual) (Ver. Figs. 󱄏, 󱄑, 󱄙)
Coloque o interruptor do modo de focagem da máquina fotográfica em modo de focagem manual (MF), no caso de uma câmara Sony ou
Pentax. No caso de uma máquina fotográfica Nikon ou Canon, coloque o interruptor AF/MF na objectiva (
) em MF (Fig.
󱄙
). A troca para o
modo MF (foco manual) das câmaras Nikon com seleccionador de modo de foco, deverá ser feita com o botão de troca AF/MF (
), localizado
na lateral da objectiva, depois de ter seleccionado o modo de foco [M]. Foque manualmente ao girar o anel de focagem enquanto espreita
pelo visor da máquina. O sujeito principal da imagem no visor ficará extremamente nítido no écran do visor à medida que a objectiva foca
correctamente.
Mesmo em modo MF, se rodar o anel de focagem (
) enquanto prime o botão do disparador até meio, a lâmpada da função de ajuda à focagem
acender-se-á quando a imagem estiver focada.
Assegure-se de que o sujeito no infinito aparece nítido no visor, quando focado, uma vez que a posição de infinito na A16 tem uma grande
amplitude, para assegurar a focagem correcta sob uma grande variedade de condições.
Para mais informação, leia por favor o manual de instruções da sua máquina.
UTILIZAÇÃO DO ZOOM (Ver. Fig. 󱄑)
Rode o anel de zoom (
) da objectiva enquanto olha pelo visor da câmara e componha a imagem de acordo com a distância de focagem
escolhida.
BOTÃO DE TRAVAGEM DE ZOOM (Ver. Figs. 󱄓 & 󱄕)
Os modelos A16 estão equipados com um novo mecanismo de travagem de zoom, que evita que os canhões das objectivas, quando
transportadas ao ombro, se estendam para longas distâncias focais, devido ao seu próprio peso. Fixe os botões em Mais pequeno, impedindo
que o canhão da objectiva gire e se estenda.
Como activar o mecanismo de travagem de zoom
1) Fixar: Coloque o anel de zoom (
) da objectiva na posição de Mais pequeno. Desloque o botão de fixação do zoom (
) em direcção à
máquina fotográfica para fixar o anel de zoom. No caso do modelo A16, o cilindro da objectiva fica fixado na posição quando a área
debaixo de “Lock” aparece a vermelho e não roda ou expande através do seu próprio peso.
2) Destravar: Empurre para cima o interruptor de bloqueio do zoom (
). O corpo da objectiva (
) é libertado e pode ser rodado.
O botão de travagem de zoom não pode ser activado a não ser que a objectiva esteja na posição de Mais pequeno. Não force o
interruptor de bloqueio ou tente rodar o corpo da objectiva enquanto este estiver bloqueado, uma vez que pode danificar a
objectiva.
O mecanismo de travagem de zoom destina-se a evitar que o canhão da objectiva se estenda quando transportada ao ombro.
Quando não estiver travada, a objectiva zoom pode mudar a sua distância focal durante uma longa exposição, se usada em
posição de pequeno ou grande ângulo.
A objectiva pode ser usada para tirar fotografias em Mais pequeno mesmo quando travada.
ABERTURA DA OBJECTIVA E MODO AE
Siga o manual de instruções da sua máquina fotogáfica.
PARASOLEIL (Voir figs. 󱄏, 󱄛, 󱄝 & 󱄟)
É fornecida de série uma capa tipo baioneta para objectiva. Recomendamos que fotografe sempre que possível com o pára-sol montado, uma
vez que este elimina raios de luz indesejáveis que podem danificar a fotografia. Contudo, tenha em atenção as precauções descritas abaixo,
no caso da sua máquina estar equipada com flash incorporado.
Montando o pára-sol na objectiva (Ver Figs.
󱄛
&
󱄝
)
Alinhe a marca de escala (
) na capa com a marca de escala correspondente (
) na objectiva e junte-as. Rode a capa e empurre-a de
forma uniforme na direcção da objectiva (Fig.
󱄛
, No.
) e rode a capa no sentido horário (Fig.
󱄛
, No.
). Rode até que a marca
“TAMRON
󰝅
” passe para cima (Fig.
󱄝
, No.
) e encaixe com um clique de forma segura.
Preste especial atenção ao alinhar os indicadores de pára-sol, quando utilizando objectivas zoom, nomeadamente grande
angulares (ex. 35 mm ou maiores). A montagem incorrecta de um pára-sol para objectiva zoom de grande angular, pode causar
grandes áreas sombreadas nas suas fotografias.
Para guardar o pára-sol da objectiva (Ver. Fig.
󱄟
)
1) Vire a capa da objectiva ao contrário. Aponte a objectiva para a abertura e, de seguida, alinhe a marca de instalação da capa na
objectiva com a marca de alinhamento “TAMRON
󰝅
” na capa (
).
 3PEFBDBQBOPTFOUJEPIPSÈSJPBUÏRVFBNBSDBEFBMJOIBNFOUPtFTUFKBFNDJNBQBSBBmYBS'JH
󱄟
, No.
)
PRECAUÇÕES AO DISPARAR
O desenho óptico, tanto da Di II, leva em consideração as várias funções das máquinas digitais mono-reflex. No entanto, devido à
configuração das máquinas digitais mono-reflex, mesmo que a precisão da focagem AF esteja dentro das especificações, o ponto focal
pode cair ligeiramente para a frente ou para trás do ponto óptimo ao fotografar com a focagem automática em certas condições.
Ao fotografar perto da distância de focalização mínima, aconselhamos que efectue a captura a números de fotogramas mais elevados para
obter uma qualidade de imagem mais nítida.
Os círculos da imagem das objectivas Di II foram concebidos para a aplicação em câmaras SLR digitais utilizando sensores de imagem
aquivalentes a APS-C (approx. 15,5×23,2mm). Não utilize objectivas Di II com câmaras utilizando sensores de imagem maiores que APS-C.
Utilizando objectivas Di II nessas câmaras pode provocar artefectos na imagem.
A objectiva Tamron aqui descrita (A16) utiliza um sistema de focagem interno (IF). Devido às características deste desenho óptico, os
ângulos de visão para distâncias que não sejam infinito, são maiores do que as das objectivas com um sistema de focagem normal.
Na utilização do flash incorporado podem acontecer fenómenos fotográficos indesejáveis, como um escurecimento nas esquinas ou perda
de pormenor na parte de baixo da imagem, especialmente no alcance de grande plano. Isto deve-se às inerentes limitações de cobertura do
flash incorporado, e/ou à posição do flash relativamente à orla do canhão ou do pára-sol da objectiva, causando sombras na imagem.
Remova sempre o pára-sol da objectiva quando utilizar o flash incorporado. Para fotografia com flash, recomendamos o uso de um flash em
separado, fornecido pelo fabricante da máquina, mesmo quando utilizar a câmara com o pára-sol da objectiva removido. Para mais
informações, leia por favor o artigo “flash incorporado” no manual de instruções da sua máquina.
Wanneer u met de telelens fotografeert, dient u ervoor te zorgen dat de camera niet wordt bewogen. Een effectieve manier om dit te
vermijden is een hogere ISO-instelling te gebruiken. Het gebruik van een statief is ook doeltreffend.
Enquanto o modo AF estiver seleccionado, o accionamento do anel de focagem pode provocar graves danos no mecanismo da objectiva.
Alguns modelos de máquinas podem indicar os valores de abertura máxima e mínima da objectiva em números aproximados. Isto deve-se
ao desenho da máquina e não é uma indicação de erro.
PARA ASSEGURAR UM LONGO E SATISFATÓRIO FUNCIONAMENTO
Evite tocar a superfície de vidro. Use um pano ou fole próprio para lentes fotográficas para remover pó da superfície da lente. Quando não
utilizando a objectiva coloque sempre a tampa para protecção.
Use um toalhete de limpeza de lentes ou um pano de algodão humidificado com solução de limpeza para retirar marcas de dedos ou
sujidade da superfície da lente, com um movimento rotativo do centro para o rebordo.
Use um pano de silício apenas para limpar o canhão da objectiva.
O míldio é um inimigo da sua objectiva. Limpe a objectiva depois de a utilizar perto de água ou em qualquer outro sítio húmido. Guarde a
sua objectiva num sítio limpo, fresco e seco. Sempre que guardar a objectiva na sua caixa, guarde-a com um qualquer agente de secagem
disponível no mercado como gel de sílica e mude-o de tempos a tempos. Se encontrar míldio na sua objectiva, consulte um local de
reparações ou a loja de fotografia mais próxima.
Não toque nos contactos de interface objectiva-máquina, uma vez que pó, sujidade e/ou nódoas podem causar uma falha de contacto entre
a objectiva e a máquina.
Quando usando o seu equipamento [máquina(s) e objectiva(s)] num ambiente onde a temperatura alterne entre grandes extremos, ponha o
seu equipamento temporariamente numa caixa ou num saco de plástico durante algum tempo, para que este passe por uma mudança
gradual de temperatura. Assim reduzir-se-á a possibilidade de potenciais danos.
A16N
II
: This model is Built-in Motor
Common with the Konica Minolta
a
mount.
Focusing Zooming
Fig. 󱄓
Ziehen Sie Zoom-Lock rückwärts, um den Zoom-Ring zu verriegeln.
Poussez le bouton de blocage du zoom vers le boîtier pour bloquer la bague de réglage du zoom.
Tire hacia atrás del bloqueo del zoom para bloquear el anillo del zoom.
Trek de knop naar achteren om de zoomring te vergrendelen.
Puxe o botão de travagem do zoom para travar o anel de zoom.
Spostate all´indietro l´interruttore di blocco dello zoom per bloccare lo zoom.
Fig.
󱄕
Drücken Sie Zoom-Lock, um den Zoom-Ring freizugeben.
Poussez le bouton de blocage du zoom pour libérer la bague de réglage du zoom.
Empuje el bloqueo del zoom para liberar el anillo del zoom.
Duw de knop naar voren om de zoomring te ontgrendelen.
Empurre o botão de travagem do zoom para libertar o anel do zoom.
Spingete in avanti l´interruttore di blocco dello zoom per sbloccarlo.
Fig.
󱄗 & 󱄙
Canon AF-umschaltung ON (links), OFF (rechts).
Canon AF : sélecteur ON [marche] (gauche), OFF [arrêt] (droite).
Selector AF Canon ON (izquierda), OFF (derecha).
Canon AF-schakelaar AAN (links) en UIT (rechts).
Canon AF botão ON (esquerda), OFF (direita).
Interruttore/commutaatore AF su obiettivi Canon EOS “ON” (sicistra), “OFF” (destra).

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Tamron A16;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Tamron A16 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Tamron A16 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.