Εγχειρίδιο Tamron B008

Tamron B008

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Tamron B008. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Tamron
Μοντέλο
B008
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.tamron.com/
ENGLISH DEUTSCH
ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS
FRANÇAIS
18-270mm F/3.5-6.3
Di
II
VC PZD
(
for Nikon, Canon
)
18-270mm F/3.5-6.3
Di
II
PZD
(
for Sony
*Models without the VC
)
Model:
B008
3
2
3
TLM-EDFSIPNCKRId-B008-U/C-1101
* The Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das -Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage est un marquage de conformité à la direcive CEE (CE).
* La marca es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio attesta la conformita alla directtiva della Comunità Europea (CEE).
* 标志表示符合欧州共同体(EC)指标
The EEC Conformity Report applies to the Council
Directive 98/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC and
is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this
product.
󱄏
󱄑
󱄙󱄗
󱄝󱄛
󱄡󱄟
󱄢
Nikon
Sony
Canon
B008: This model is Built-in Motor
A
M
ON
OFF
FF
70
200
100
70
50
35
18
A
M
FF
70
200
100
70
50
35
18
󱄓
󱄕
7
9
8
5
4
2
3
6
1
10
Common with the Konica Minolta
mount.
Thank you for purchasing the Tamron lens as the latest addition to your photographic equipment. Before using your new lens, please read the
contents of this Owner’s Manual thoroughly to familiarize yourself with your lens and the proper techniques for creating the highest quality
images possible. With proper handling and care, your Tamron lens will give you many years of photographing beautiful and exciting pictures.
Explains precautions that help to prevent problems.
Explains things you should know in addition to basic operations.
NOMENCLATURE (Refer to Fig. 󱄏, if not specified)
Lens hood
Hood attaching alignment mark
Hood attaching indicator
Filter ring
Hood attaching bayonet ring
Focusing ring
Distance scale
Distance index
Zooming ring
Focal length scale
Zoom lock switch (Figs.
󱄓
&
󱄕
)
VC (Vibration Compensation) switch
AF/MF switch (Figs.
󱄗
&
󱄙
)
Zoom index mark
Lens attachment mark
Lens mount/Lens mount contacts
SPECIFICATIONS
B008
Focal Length 18-270 mm
Maximum Aperture F/3.5 - 6.3
Angle of View 75˚33' - 5˚55'
Lens Construction 13/16
Minimum Focusing Distance 0.49 m (19.3'')
Maximum Magnification Ratio 1:3.8 (at 270 mm)
Filter Size ø 62 mm
Length/Overall Length 88.8 mm (3.5'')/96.4 mm (3.8'')*
Diameter ø 74.4 mm (2.9'')
Weight 450 g (15.9 oz)*
Lens Hood DA18000
* values are specifications of Nikon products. Length: From the lens front extremity to the mount surface.
Overall length: From the lens front extremity to the rear projection extremity.
Features and appearance of lenses listed in this owner’s manual are subject to change without notice.
ATTACHING AND REMOVING THE LENS
How to mount the lens
Removing the rear cap of the lens. Align the Lens attachment mark
on the lens barrel with its counterpart on the camera mount and
insert the lens.
Rotate the lens clockwise until it click-locks. For Nikon models, align the lens attachment mark with the dot on the camera and rotate the
lens counter-clockwise until it click-locks.
How to detach the lens
Pressing the lens release button on the camera down, turn the lens counter-clockwise (in case of Nikon lens, clockwise), and lift the lens
off the camera’s lens mount.
For further details, please read the instruction manual of your camera.
FOCUSING (Autofocus) (Ref. Figs. 󱄏, 󱄑 & 󱄗)
In case of a Nikon or Canon camera, switch the AF/MF switch
on the lens to AF (Fig.
󱄗
). In case of a Nikon camera with the focus mode
selector dial, set the focus mode to S or C, and then set the AF/MF switch
on the lens to AF. Press the shutter button halfway down while
viewing through the camera’s viewfinder, the lens focuses automatically. An in-focus mark will light when lens focuses on the main subject
sharply. Press the shutter button further to photograph.
In case of a Sony camera, switch the AF/MF switch
on the lens to AF (Fig.
󱄗
), and set the focus mode on the camera to Auto focus (AF).
Press the shutter button halfway down while viewing through the camera’s viewfinder, the lens focuses automatically. An in-focus mark will
light when lens focuses on the main subject sharply. Press the shutter button further to photograph.
When set on AF mode, interfering with focusing ring
may cause serious damage to the lens mechanism.
The distance scale
is marked for guidance purposes. The actual focal point may slightly differ from the distance marked on the
focal length index.
For further details, please read the instruction manual of your camera.
FOCUSING (Manual Focus) (Ref. Figs. 󱄏, 󱄑 & 󱄙)
In case of a Nikon or Canon camera, switch the AF/MF switch
on the lens to MF (Fig.
󱄙
). In case of a Nikon camera with the focus mode
selector dial, set the focus mode to M, and then set the AF/MF switch
on the lens to MF. Focus manually rotating the focusing ring
while
viewing through the camera’s viewfinder (Fig.
󱄑
). The main subject in the viewfinder will be sharp when the lens is focused correctly.
In case of a Sony camera, switch the AF/MF switch
on the lens to MF (Fig.
󱄙
), and set the focus mode on the camera to Manual focus
(MF). Focus manually rotating the focusing ring
while viewing through the camera’s viewfinder (Fig.
󱄑
). The main subject in the viewfinder
will be sharp when the lens is focused correctly.
Even in the MF mode, when turning focusing ring
while pressing the shutter button halfway, the focus aid function lamp lights up when the
picture is in focus.
At infinity, make sure the image in the viewfinder appears sharp. The infinity position is made with certain allowances to insure proper focus
under a variety of conditions.
For further details, please read the instruction manual of your camera.
VC MECHANISM (Ref. Figs. 󱄏, 󱄛 & 󱄝) (Mounted for Nikon and Canon models)
VC (Vibration Compensation) is a mechanism which reduces the image blur caused by hand-held shooting. When using the VC, pictures can
be taken at shutter speeds up to a maximum 4 stops slower than the speed when the VC is not used.
Based on the company’s standard measurement. Also, the correction of image blur differs depending on the conditions during picture
taking and the person using the camera.
How to use VC mechanism
1) Set the VC switch
on.
*When VC is not used, set the switch off.
2) Press the shutter button halfway to verify the effect of the VC.
When the shutter button is pressed down halfway, it takes about 1 second for the VC to provide a stable image.
The VC can be effective for hand-held shots under the following conditions.
Dimly lit locations
Scenes where flash photography is forbidden
Situations where your footing is uncertain
Taking panning shots of a moving subject
The VC may not be able to give full effect in the following cases:
When a photograph is taken from a fast movimg vehicle
Shooting during the excessive movement of the camera
Turn the VC switch OFF when taking pictures with the bulb setting or during long exposures. If the VC switch is ON, the VC mechanism
may introduce errors.
With the VC mechanism, there are occasions that the image in the viewfinder blurs right after the shutter button is pressed down
halfway, but this is not a malfunction.
When the VC is ON, the number of images recordable is reduced due to the power used from the camera.
When the VC is ON, immediately after the shutter button is pushed halfway down and approximately 2 seconds after a finger releases
the shutter button, the camera will “click”. This sound is the VC's locking mechanism activating, not a malfunction.
Turn the VC swtich OFF when using tripod.
After releasing the shutter button, the VC will continue to operate for about 2 seconds until the locking mechanism activates.
When the lens is removed from the camera while VC is activating, the lens may make clicking sound when the lens is subjected to a jolt. This is
not a malfunction. Re-attach the lens to the camera and turn the power ON. The sound should stop.
The VC activates while the “release” button is pushed halfway down. (It is activated 2 seconds after the shutter button is released)
VC can be used in AF or MF mode.
ZOOMING (Ref. Figs. 󱄏 & 󱄑)
Rotate zooming ring
of the lens while viewing through the camera’s viewfinder and compose your image at the chosen focal length.
ZOOM LOCK SWITCH (Ref. Figs. 󱄏, 󱄓 & 󱄕)
Zoom lock switch mechanism prevents lens barrels from extending toward long focal length by their own weight while hanging from
shoulders. Activate the switch at 18mm setting to stop the lens barrels from rotating and extending.
How to activate the zoom lock switch mechanism
1) Locking: Set the lens to the 18mm position. Move the switch
toward the camera, until the index lines align with each other. The lens
barrel is now locked in position and does not rotate or extend by its own weight.
2) Releasing: Push the switch away from your camera. The lens barrel is now free to rotate and extend for zooming.
The zoom lock switch
cannot be activated unless the lens is set to the 18mm position. Do not force the lock switch or try to
rotate the lens barrel while locked.
The zoom lock mechanism is made to prevent the lens barrel from extending while carried around on shoulder. The lens may
change its focal length during a long exposure if the lens is used in a low or high angle position.
The lens can be used at 18mm setting for picture-taking even when locked by the switch.
LENS HOOD (Ref. Figs. 󱄏, 󱄟 to 󱄢)
A bayonet-type lens hood is provided as standard equipment. We recommend shooting with the hood attached whenever possible as the lens
hood eliminates stray light, which is harmful to the picture. However, please be aware of the precautions stated in the next section when your
camera is equipped with a built-in flash.
Attaching the Lens Hood (Ref. Figs.
󱄟
&
󱄡
)
Align Hood attaching alignment mark
on the hood with the corresponding index mark
or the top of the index line of the
distance scale on the lens. Press the hood lightly onto the hood attaching bayonet ring (Fig.
󱄟
) and then rotate it clockwise to
secure (Fig.
󱄟
). The lens hood will be secure when the mark “TAMRON
󰝅
” is at the top (Fig.
󱄡
). When attaching the lens hood,
hold the focus and zoom control rings so that they are not rotated unintentionally.
Pay particular attention to align the hood attaching indexes when using zoom lenses including wide-angle (e.i. 35mm or wider)
settings.
Improper attachment of a hood on a wide-angle zoom lens may cause large shadowed areas in your pictures.
Stowing lens hood on the lens (Ref. Fig.
󱄢
)
1) Reverse the lens hood. Point the lens toward the opening, then align the hood attaching index on the lens with the (TAMRON
󰝅
)
alignment on the hood
.
2) Turn the hood clockwise until the alignment mark (•) is at the top to set it. (Fig.
󱄢)
PRECAUTIONS IN SHOOTING

The optical design for Di II takes into consideration the various features of digital single reflex cameras. However, due to the configuration of
the digital single reflex cameras, even when the autofocus accuracy is within specifications, the focal point may be a little forward or behind
the optimum point when shooting with autofocus under some conditions.

The image circles of Di II lenses are designed to match the digital SLR cameras using the image sensors equivalent to APS-C (approx.
15.5
23.2mm). Do not use Di II lenses with cameras using image sensors larger than APS-C. Using Di II lenses with such cameras may
cause vignetting on the image.

The Tamron lenses described here employ an internal focusing (IF) system. Because of the characteristics of this optical design, the angles
of view at distances other than infinity are wider than that of the lenses applying an ordinary focusing system.

When the built-in flash on the camera is used, adverse photographic phenomena such as corner illumination fall-off or vignetting at the
bottom part of the image may be observed, especially in wide angle ranges. This is due to the inherent limitation of the coverage of the
built-in flash, and/or the relative position of the flash to the edge of the lens barrel which causes shadows on the image. It is strongly
recommended to use a suitable separate flash unit provided by the camera manufacturer for all flash photography.
For further details, please read the “built-in flash” article on the instruction manual of your camera.

When set on AF mode, interfering with focusing ring may cause serious damage to the lens mechanism.

Certain camera models may indicate the maximum and minimum aperture values of the lens in approximate numbers. This is inherent to
the design of the camera and not an indication of an error.

Please be aware that there is no infrared index line on any models listed in this owner's manual, and therefore, practically, no black-and-
white infrared film can be used with these lenses.

When using a special filter such as a PL filter, use low profile filters. The thick rim of a normal filter may cause vignetting.
TO ENSURE LONG-TERM SATISFACTION

Avoid touching the glass element surface. Use a photographic lens cloth or blower to remove dust from the lens element surface. When not
using the lens, always place a lens cap on it for protection.

Use a lens cleaning tissue or lint cloth with a drop of cleaning solution to remove fingerprints or dirt on the glass lens surface with a rotary
motion from the center to the edge.

Use a silicon cloth to clean your lens barrel only.

Mildew is an enemy of your lens. Clean the lens after shooting near water or in any humid place. Store your lens in a clean, cool and dry
place. When storing the lens in an lens case, store it with commercially available drying agent such as silicagel, and change the agent
occasionally. If you find mildew on your lens, consult an authorized repair shop or nearby photographic store.

Do not touch the lens-camera interface contacts since dust, dirt and/or stains may cause a contact failure between the lens and camera.

When using your equipment [camera(s) and lens(es)] in an environment where the temperature changes from one extreme to the other,
make sure to put your equipment temporarily in a case or a plastic bag for a length of time in order for the equipment to go through a
gradual temperature shift. This will reduce potential equipment trouble.
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Erwerb des Tamron Objektivs zur Ergänzung Ihrer photographischen Ausrüstung
bewiesen haben. Bevor Sie Ihr neues Objektiv verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Objektiv und den
photographischen Techniken zur Fertigung von Bildern höchster Qualität vertraut zu machen. Bei richtigem Einsatz und guter Pflege wird
Ihnen das Tamron Objektiv viele Jahre gute Dienste bei der Schaffung schöner, außergewöhnlicher Bilder leisten.
Beschreibt die Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden sollten, um möglichen Problemen vorzubeugen.
Beschreibt die Punkte, die zusätzlich zum grundsätzlichen Betrieb beachtet werden müssen.
BEZEICHNUNG DER TEILE (Siehe Abb. 󱄏, wenn nicht anders angegeben)
Gegenlichtblende
Befestigungsmarkierung für Gegenlichtblende
Markierung für “Blende angebracht”
Filterring
Bajonettring für Gegenlichtblende
Einstellring für manuelles Fokussieren
Entfernungsskala
Entfernungsindex
Zoom-Ring
Brennweitenskala
Verriegelung für Zoom-Ring (Abb.
󱄓
&
󱄕
)
VC Taste
AF/MF Umschaltung (Abb.
󱄗
&
󱄙
)
Indexmarkierung für Zoom
Befestigungsmarkierung für Objektiv
Objektivanschluss/Kontaktstellen für Objektivanschluss
TECHNISCHE DATEN
B008
Brennweite 18-270 mm
Maximale Blendenöffnung F/3,5 - 6,3
Bildwinkel 75˚33' - 5˚55''
Objektivkonstruktion 13/16
Einstellentfernung 0,49 m
Maximales Vergrößerungsverhältnis 1:3,8 (mit 270 mm)
Filtergröße ø 62 mm
Länge / Gesamtlänge 88,8 mm/96,4 mm*
Durchmesser ø 74,4 mm
Gewicht 450 g*
Gegenlichtblende DA18000
* Werte sind Angaben von Nikon Produkten. Länge: Vom äußersten Punkt der Frontlinse bis zur Fläche des Objektivbajonetts.
Gesamtlänge: Vom äußersten Punkt der Frontlinse bis zum äußersten hinteren Überstand.
Eigenschaften und Aussehen der in dieser Anleitung aufgeführten Objektive können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
ANSETZEN UND ABNEHMEN DES OBJEKTIVS
Ansetzen des Objektivs
Nehmen Sie die hintere Objektivkappe ab. Richten Sie die Befestigungsmarkierung
des Objektivtubus mit der Markierung am
Objektivanschluss an der Kamera aus und setzen Sie das Objektiv ein. Drehen Sie das Objektiv nach rechts bis es einrastet. Für Nikon
Modelle bringen Sie die Befestigungsmarkierung in Übereinstimmung mit dem Punkt an der Kamera und drehen das Objektiv nach links
bis es einrastet.
Abnehmen des Objektivs
Drücken Sie die Objektiv-Entriegelungstaste an der Kamera nach unten, drehen Sie das Objektiv entgegen dem Uhrzeigersinn (bei
Nikon-Objektiven im Uhrzeigersinn) und heben Sie dann das Objektiv aus dem Objektivanschluss der Kamera heraus.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
FOKUSSIEREN (Autofokus) (Siehe Abb. 󱄏, 󱄑 & 󱄗)
Bei einer Nikon oder Canon-Kamera stellen Sie den AF/MF-Schalter
am Objektiv auf AF (Abb.
󱄗
). Bei einer Nikon-Kamera mit
Fokus-Moduseinstellrad stellen Sie den Fokus-Modus auf S oder C und danach den AF/MF-Schalter
am Objektiv auf AF. Drücken Sie leicht
auf den Auslöser, während Sie durch den Sucher schauen, das Objektiv stellt automatisch scharf ein. Eine Scharfstellungsmarkierung leuchtet
auf, sobald das Objektiv das Hauptmotiv scharf eingestellt hat. Drücken Sie den Auslöser weiter, um ein Bild zu machen.
Bei einer Sony-Kamera stellen Sie den AF/MF-Schalter
am Objektiv auf AF (Abb.
󱄗
) und den Fokus-Modus der Kamera auf Autofokus (AF).
Drücken Sie leicht auf den Auslöser, während Sie durch den Sucher schauen, das Objektiv stellt automatisch scharf ein. Eine
Scharfstellungsmarkierung leuchtet auf, sobald das Objektiv das Hauptmotiv scharf eingestellt hat. Drücken Sie den Auslöser weiter, um ein
Bild zu machen.
Wenn die Kamera auf AF gestellt ist, kann das Betätigen des Fokussierrings
schwere Schäden am Mechanismus des Objektivs
verursachen.
Die Entfernungsskala
wird für Suchzwecke markiert. Der aktuelle Brennpunkt kann unter Umständen leicht vom angezeigten
Brennweiten-Index abweichen.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
FOKUSSIEREN (Manuell) (Siehe Abb. 󱄏, 󱄑 & 󱄙)
Bei einer Nikon oder Canon-Kamera stellen Sie den AF/MF-Schalter
am Objektiv auf MF (Abb.
󱄙
). Bei einer Nikon-Kamera mit
Fokus-Moduseinstellrad stellen Sie den Fokus-Modus auf M und danach den AF/MF-Schalter
am Objektiv auf MF. Stellen Sie mit dem
Einstellring scharf
, während Sie durch den Kamerasucher schauen (Abb.
󱄑
). Das Hauptmotiv im Sucher wird im Sichtfeld scharf
abgebildet, sobald das Objektiv korrekt scharfgestellt hat.
Bei einer Sony-Kamera stellen Sie den AF/MF-Schalter
am Objektiv auf MF (Abb.
󱄙
) und den Fokus-Modus der Kamera auf Manuellen
Fokus (MF). Stellen Sie mit dem Einstellring scharf
, während Sie durch den Kamerasucher schauen (Abb.
󱄑
). Das Hauptmotiv im Sucher
wird im Sichtfeld scharf abgebildet, sobald das Objektiv korrekt scharfgestellt hat.
Auch wenn die Einstellung manuell gewählt wurde, leuchtet die Lampe der Scharfstellungs- Hilfsfunktion auf, sobald das Motiv scharf eingestellt
ist, wenn der Fokussierring
gedreht und währenddessen leicht auf den Auslöser gedrückt wird.
Stellen Sie sicher, dass das Motiv bei Unendlichkeitseinstellung im Sucher scharf abgebildet wird, da bei der Unendlichkeitseinstellung gewisse
Zugeständnisse gemacht wurden, um korrekte Scharfstellung für eine breite Palette photographischer Bedingungen zu ermöglichen.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
VC MECHANISMUS (Siehe Abb. 󱄏, 󱄛 & 󱄝)
(Angebracht bei Modellen von Nikon und Canon)
Die VC (Vibration Compensation / Bildstabilisierung) ist ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass freihändig gemachte Fotos weniger unscharf
erscheinen. Verglichen mit der Einstellung, in der die VC nicht benutzt wird, kann die Verschlusszeit um bis zu vier Stufen langsamer
eingestellt werden.
Dies beruht auf Messungen nach unserem Standard. Hier kann es zu abweichenden Ergebnissen durch andere Aufnahmebedingungen
kommen.
Verwendung des VC-Mechanismus
1) Aktivieren Sie die VC
⑫.
*Wenn Sie die VC nicht verwenden, deaktivieren Sie sie.
2) Drücken Sie den Auslöser zur Hälfte, um den Effekt der VC zu prüfen.
Wird der Auslöser zur Hälfte gedrückt. vergeht ca. 1 Sekunde, bis die VC ein stabiles Bild anzeigt.
Die VC ist bei manuellen Aufnahmen unter den folgenden Bedingungen wirksam.
Orte mit schwacher Beleuchtung
Szenen, für die kein Blitzlicht verwendet werden darf
Situationen, bei denen der Fotograf den Halt verlieren kann
Ein sich bewegendes Motiv mit Kameraschwenks aufnehmen
In den folgenden Fällen kann die VC nicht vollständig wirksam werden:
Wenn ein Foto aus einem Fahrzeug heraus gemacht wird, welches sich heftig bewegt.
Heftige Bewegungen während der Aufnahme von Bildern.
Deaktivieren Sie die VC beim Fotografieren mit Langzeitbelichtungen. Ist die VC aktiviert, können hierbei Fehler auftreten.
Direkt nach dem Drücken der Auslösetaste zur Hälfte, kann es zu Schwankungen des Sucherbildes kommen. Dies ist durch das Prinzip
des VC Mechanismus bedingt und kein Funktionsfehler.
Wenn die VC aktiviert ist, reduziert sich die mögliche Aufnahmezahl von Bildern, da die erforderliche Energie für die VC aus der Kamera
geliefert wird.
Wird die VC im “ON” -Modus bedient, ist ein Klicken zu hören, sobald der Auslöser halb heruntergedrückt ist oder etwa zwei Sekunden
nachdem der Finger vom Auslöser genommen wurde. Dies ist lediglich das Geräusch des Sicherungsmechanismus und kein Zeichen
für einen Defekt.
Bei Verwendung eines Stativs schalten Sie den VC-Schalter auf OFF.
Die VC läuft noch etwa zwei Sekunden lang, nachdem der Finger vom Auslöser genommen wurde und bevor der
Sicherungsmechanismus greift.
Wenn das Objektiv von der Kamera abgenommen wird, während VC eingeschaltet ist, kann das Objektiv ein klapperndes Geräusch von sich
geben, wenn es geschüttelt wird. Dies stellt keine Störung dar. Setzen Sie das Objektiv wieder auf und schalten Sie das Gerät an. Das Klappern
sollte nicht mehr zu hören sein.
Während der Auslöser gedrückt ist, läuft die VC (sie läuft auch etwa zwei Sekunden weiter, nachdem der Finger vom Auslöser genommen wurde).
Die VC kann im AF oder MF Modus verwendet werden.
ZOOMEN (Siehe Abb. 󱄏 & 󱄑)
Drehen Sie den Zoom-Ring
am Objektiv, während Sie durch den Sucher schauen, und stellen Sie Ihr Bild mit der korrekten Brennweite ein.
ZOOM-LOCK (Siehe Abb. 󱄏, 󱄓 & 󱄕)
Die B008 Modelle sind mit dem neu entwickelten Zoom-Lock ausgerüstet, einem Mechanismus, der verhindert, dass das Objektiv durch sein
Eigengewicht ausfährt, während es über die Schulter gehängt ist. Dieser Mechanismus kann an der 18 mm Einstellung aktiviert werden und
verhindert Drehen und Ausfahren des Objektivtubus.
Aktivieren des Zoom-Lock Mechanismus
1) Verriegeln: Stellen Sie das Objektiv auf die 18 mm Einstellung. Schieben Sie den Schalter
auf die Kamera zu, bis die Indexlinien
miteinander übereinstimmen. Der Objektivtubus ist damit in dieser Position verriegelt und kann sich nicht durch sein Eigengewicht
drehen oder ausfahren.
2) Freigeben: Schieben Sie den Schalter von der Kamera weg. Der Objektivtubus kann sich nun zum Zoomen frei drehen und ausfahren.
Zoom-Lock
kann nur aktiviert werden, wenn das Objektiv auf die 18 mm Einstellung gestellt ist. Wenden Sie bitte keine Gewalt
an und versuchen Sie auch nicht, das Objektiv in verschlossener Position zu drehen.
Der Zoom-Lock Mechanismus dient dazu, das Ausfahren des Objektivs zu verhindern, wenn es über die Schulter gehängt ist. Das
Objektiv kann seine Brennweite während einer langen Belichtung verändern, wenn es in einem niedrigen oder hohen Winkel
verwendet wird.
Das Objektiv kann auch bei 18 mm Einstellung zum Fotografieren eingesetzt werden, wenn Zoom-Lock aktiviert ist.
GEGENLICHTBLENDE (Siehe Abb. 󱄏, 󱄟 - 󱄢)
Zu diesem Objektiv wird serienmäßig eine Bajonett-Gegenlichtblende geliefert. Es wird empfohlen, diese Gegenlichtblende stets zu
verwenden, da sie für Ihre Bilder schädliches Streulicht unterbindet. Beachten Sie jedoch bitte die unten angeführten Vorsichtsmaßnahmen für
den Fall, dass Ihre Kamera mit eingebautem Blitz ausgerüstet ist.
Befestigen der Gegenlichtblende (Siehe Abb.
󱄟
&
󱄡
)
Richten Sie die Befestigungsmarkierung
der Gegenlichtblende mit der entsprechenden Indexmarkierung
am Objektiv aus und
schieben Sie sie aufeinander. Drücken Sie die Gegenlichtblende gleichmäßig auf das Objektiv (Abb.
󱄟
) und drehen Sie sie im
Uhrzeigersinn (Abb.
󱄟
). Die Gegenlichtblende ist sicher aufgesetzt, sobald die Markierung “TAMRON
󰝅
” oben erscheint (Abb.
󱄡
). und
die Blende einrastet. Halten Sie während dieses Vorgangs Einstellring und Zoom-Ring fest, um unbeabsichtigtes Drehen zu verhindern.
Besondere Vorsicht bei der Übereinstimmung der Markierungen ist geboten, wenn Sie Zoom Objektive mit Weitwinkel verwenden
(z.B. 35 mm Brennweite oder kürzer).
Die unsachgemäße Befestigung einer Gegenlichtblende für Weitwinkel Zoom Objektive kann zu großflächigen Verschattungen auf
Ihren Bildern führen.
Verstauen der Gegenlichtblende (Siehe Abb.
󱄢
)
1) Drehen Sie die Gegenlichtblende um und setzen diese umgekehrt am Gegenlichtblenden-Bajonett an der Frontlinse an. Richten Sie
dann die Befestigungsmarkierung der Gegenlichtblende am Objektiv mit der Markierung (TAMRON
󰝅
) der Gegenlichtblende
aus.
2) Drehen Sie die Gegenlichtblende im Uhrzeigersinn bis sich die Markierung (•) oben befindet (Abb.
󱄢
)
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BELICHTUNG
Beim optischen Design von Di II wurden die verschiedenen Merkmale der digitalen einäugigen Spiegelreflexkameras berücksichtigt.
Konstruktionsbedingt kann es allerdings bei den digitalen einäugigen Spiegelreflexkameras, auch wenn die Genauigkeit des Auto-Fokus
innerhalb der Spezifikation liegt, unter bestimmten Bedingungen bei Auto-Fokus-Aufnahmen vorkommen, dass sich der Fokus etwas vor
oder hinter dem optimalen Punkt befindet.
Die Bildkreise von Di II-Linsen sind so konzipiert, dass sie zu den digitalen SLR-Kameras passen, die Bildsensoren verwenden, die APS-C
(approx. 15,5
23,2mm). entsprechen. Verwenden Sie keine Di II-Linsen an Kameras, die Bildsensoren verwenden, die größer als APS-C
sind. Die Verwendung von Di II-Linsen an solchen Kameras kann eine Vignettierung auf dem Bild hervorrufen.
Die hier beschriebenen Tamron-Objektive sind mit einem Innenfokussiersystem (IF) ausgestattet. Bedingt durch dieses Konstruktionsprinzip
ist bei allen Einstellungen außer “unendlich” der Blickwinkel größer als bei Objektiven herkömmlicher Bauweise.
Bei Verwendung eines in die Kamera eingebauten Blitzgerätes kann es, besonders im Weitwinkelbereich, zu negativen Erscheinungen wie
Lichtabfall in den Ecken oder Abschattungen am unteren Bildrand kommen. Dies ist auf den eingeschränkten Blitzbereich und/oder die
Position des Blitzgerätes zum Objektiv zurückzuführen. Das Objektiv kann hierbei den Blitz abschatten. Es wird daher dringend empfohlen,
für alle Blitzaufnahmen ein vom Hersteller der Kamera geeignetes, separates Blitzgerät zu verwenden.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt “Eingebautes Blitzgerät” der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
Wenn die Kamera auf AF gestellt ist, kann das Betätigen des Fokussierrings schwere Schäden am Mechanismus des Objektivs verursachen.
Manche Kameramodelle zeigen die größte und kleinste Blende des Objektivs als Näherungswert an. Dies ist Teil des Kamerakonzepts und
stellt keinen Defekt am Objektiv dar.
Beachten Sie bitte, dass für keines der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Modelle eine Infrarot-Indexlinie angegeben ist, was
praktisch bedeutet, dass mit diesen Objektiven kein Schwarz-Weiß Infrarotfilm eingesetzt werden kann.
Wenn Sie einen Spezialfilter verwenden, wie z. B. einen Pol-Filter, verwenden Sie Filter mit einer schmalen Fassung. Die hervorstehende
Kante eines normalen Filters kann eine Vignettierung hervorrufen.
HINWEISE ZUR PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Linsenoberflächen dürfen nicht berührt werden. Verwenden Sie ein geeignetes Tuch oder einen Pinsel zur Entfernung von Staub. Bei
Nichtgebrauch des Objektivs bitte stets Schutzkappen aufsetzen.
Fingerabdrücke oder Verschmutzungen der Linse entfernen Sie mit einem speziellen Linsenreinigungstuch, auf das Sie eine geringe Menge
Reinigungsflüssigkeit geben und die Linse mit kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen reinigen.
Verwenden Sie zur Reinigung des Objektivtubus ein Silikontuch.
Jegliche Bildung von Schimmel kann Schäden verursachen. Reinigen Sie das Objektiv nach Einsatz in Wassernähe oder an feuchten Orten.
Bewahren Sie das Objektiv an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort auf. Wenn Sie das Objektiv in einer Objektivtasche aufbewahren,
legen Sie ein im Handel erhältliches Trockenmittel wie z.B. Silicagel bei, das Sie von Zeit zu Zeit erneuern. Sollte es zu Schimmelbildung
kommen, wenden Sie sich bitte an ein Fotofachgeschäft vor Ort.
Vermeiden Sie jede Berührung mit den Kontakten zwischen Objektiv und Kamera, da Staub, Schmutz und/oder Flecken zu einem
Kontaktausfall zwischen Objektiv und Kamera führen können.
Bei Einsatz Ihrer Ausrüstung [Kamera(s) und Objektiv(e)] in einer extremen Temperaturschwankungen ausgesetzten Umgebung geben Sie
bitte Ihre Ausrüstung vorübergehend in eine Tasche oder einen Plastikbeutel, so dass die Ausrüstung eine allmähliche Temperaturanpassung
erfährt. Dadurch verringern Sie das Risiko, dass die Ausrüstung Probleme verursacht.
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif Tamron pour compléter votre équipement photographique. Nous vous conseillons de
commencer par lire attentivement ce mode d’emploi qui accompagne cet objectif pour vous familiariser avec son utilisation et certaines
techniques de prises de vues, ce qui vous permettra d’obtenir des images de meilleure qualité. Manipulé avec soin, votre objectif Tamron
vous permettra de faire de très belles photographies pendant de nombreuses années.
Précautions à prendre afin d’éviter les problèmes.
Ce que vous devez savoir en plus des opérations de base.
NOMENCLATURE (Voir fig. 󱄏, sauf indication contraire)
Parasoleil
Repère de montage du parasoleil
Repère de verrouillage du parasoleil sur l’objectif
Fixation du filtre
Repère de fixation de parasoleil sur l’objectif
Bague de mise au point
Échelle de distances
Repère des distances
Bague de réglage du zoom
Échelle de distances focales
Bouton de verrouillage du zoom (fig.
󱄓
et
󱄕
)
Bouton VC
Sélecteur AF/MF (fig.
󱄗
et
󱄙
)
Repère des focales du Zoom
Repère de fixation de l’objectif
Baïonnette de l’objectif/contacts de l’objectif
CARACTÉRISTIQUES
B008
Distance focale 18-270 mm
Ouverture maximale F/3,5 - 6,3
Champ angulaire 75˚33' - 5˚55'
Construction optique 13/16
Distance minimale de mise au point 0,49 m
Rapport de grossissement maximal 1:3,8 (à 270mm)
Taille du filtre ø 62 mm
Longueur/Longueur totale 88,8 mm/96,4 mm*
Diamètre ø 74,4 mm
Poids 450 g*
Parasoleil d' objectif DA18000
Les valeurs * sont les spécifications des produits Nikon. Longueur: de l’extrémité avant de l’objectif à la surface de fixation.
Longueur totale: de l’extrémité avant de l’objectif à l’extrémité de la proéminence arrière.
Les caractéristiques et l’apparence des objectifs présentés dans ce Manuel du propriétaire sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis.
FIXATION ET RETRAIT DE L’OBJECTIF
Comment fixer l’objectif
Retirez le capuchon arrière de l’objectif et alignez le repère de fixation (
) situé sur son barillet avec le repère correspondant sur le
support d’objectif et installez l’objectif sur l’appareil. Faites pivoter l’objectif dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au cran de
blocage. Sur les modèles Nikon, alignez le repère de fixation de l’objectif avec le point qui figure sur le boîtier de l’appareil photographique
et faites pivoter l’objectif dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’au cran de blocage.
Comment ôter l’objectif
Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l’objectif, faites pivoter l’objectif dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
(pour un objectif Nikon, dans le sens des aiguilles d’une montre) et retirez-le de son support.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel d’instructions de votre appareil photographique.
MISE AU POINT (Mode Autofocus) (Voir fig. 󱄏, 󱄑 et 󱄗)
Si vous utilisez un appareil photo Nikon ou Canon, placez le sélecteur AF/MF
de l’objectif sur AF (Fig.
󱄗
). Si vous utilisez un appareil photo
Nikon équipé d’une molette de sélection du mode de mise au point, réglez le mode de mise au point sur S ou C puis placez le sélecteur
AF/MF
de l’objectif sur AF. Appuyez jusqu’à mi-course sur le déclencheur tout en visant à travers l’oculaire de l’appareil photo: l’objectif
effectue la mise au point automatiquement. Un signal de mise au point s’allume lorsque le sujet principal est au point. Appuyez à fond sur le
déclencheur pour prendre la photographie.
Si vous utilisez un appareil photo Sony, placez le sélecteur AF/MF
de l’objectif sur AF (Fig.
󱄗
) et réglez le mode de mise au point de
l’appareil photo sur automatique (AF). Appuyez jusqu’à mi-course sur le déclencheur tout en visant à travers l’oculaire de l’appareil photo:
l’objectif effectue la mise au point automatiquement. Un signal de mise au point s’allume lorsque le sujet principal est au point. Appuyez à
fond sur le déclencheur pour prendre la photographie.

En mode AF, évitez de manipuler la bague de mise au point
, vous risquez d’endommager sérieusement le mécanisme de l’objectif.

L’échelle des distances
est fournie à titre indicatif. La mise au point réelle peut légèrement différer de la distance indiquée sur
l’indicateur des distances focales.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel d’instructions de votre appareil photographique.
MISE AU POINT (Mode Manuel) (Voir fig. 󱄏, 󱄑 et 󱄙)
Si vous utilisez un appareil photo Nikon ou Canon, placez le sélecteur AF/MF (
de l’objectif sur MF (Fig.
󱄙
). Si vous utilisez un appareil
photo Nikon équipé d’une molette de sélection du mode de mise au point, réglez le mode de mise au point sur M puis placez le sélecteur
AF/MF
de l’objectif sur MF. Faites la mise au point manuellement en tournant la bague de mise au point
tout en visant à travers
l’oculaire de l’appareil photo (Fig.
󱄑
). La mise au point est réussie lorsque le sujet principal apparaît très nettement dans l’oculaire de visée.
Si vous utilisez un appareil photo Sony, placez le sélecteur AF/MF
de l’objectif sur MF (Fig.
󱄙
) et réglez le mode de mise au point de
l’appareil photo sur manuel (MF). Faites la mise au point manuellement en tournant la bague de mise au point
tout en visant à travers
l’oculaire de l’appareil photo (Fig.
󱄑
). La mise au point est réussie lorsque le sujet principal apparaît très nettement dans l’oculaire de visée.
Même en mode MF, si vous tournez la bague de mise au point
en appuyant légèrement sur le déclencheur, le repère d’aide à la mise au point
s’allume quand l’image du sujet est nette.
Assurez-vous qu’un sujet situé à l’infini apparaît avec netteté dans l’oculaire de visée lorsque l’image est au point, une certaine tolérance étant
admise pour un réglage à l’infini afin de permettre une mise au point correcte pour une grande variété de conditions de prise de vue.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Manuel d’instructions de votre appareil photographique.
MÉCANISME VC (Voir fig. 󱄏, 󱄛 et 󱄝) (Se monte sur les modèles Nikon et Canon)
La VC (Compensation des Vibrations) est un mécanisme permettant de réduire l’effet de flou des images lors des prises de vues manuelles. Il
est possible de prendre des photos à une vitesse d’obturation de 4 pas en dessous de celle qui pourrait être généralement utilisée sans VC.
Basé sur des mesures réalisées selon les critères de notre société. Les effets de la correction de l’effet de flou peuvent également varier
selon les conditions de prise de vue et la personne les effectuant.
Comment utiliser le mécanisme VC
1) Activez la VC
.
*Lorsque vous n’utilisez pas la VC, mettez le bouton en position OFF.
2) Enfoncez le bouton de déclenchement de l’obturateur jusqu’à mi-course pour vérifier l’effet de la VC.
Lorsque le bouton de déclenchement de l’obturateur est enfoncé jusqu’à mi-course, il s’écoule environ 1 seconde avant que la VC
donne une image stable.
La VC est efficace lors de la prise de photos dans les conditions suivantes.
Endroits sombres
Lieux où l’utilisation d’un flash est interdite
Situations où le photographe est en position instable
Prises panoramiques d'objets en mouvement
Les performances de la VC peuvent être altérées dans les cas suivants:
Quand une photographie est prise sur le véhicule qui déplace violemment.
Prise de vue avec mouvements brusques de l’appareil photo.
Désactivez la VC lorsque vous prenez des photos en exposition prolongée. Si la VC est activée, cela peut entraîner des erreurs.
De par le principe de la VC, l’image du viseur peut vibrer aussitôt après la pression jusqu’à mi-course du bouton de déclenchement de
l’obturateur mais il ne s’agit pas d’un disfonctionnement.
Comme la batterie de l’appareil est sollicitée lors d’une utilisation avec la VC en position ON, le nombre de clichés possibles diminue.
Lors d’une utilisation avec la VC en position ON, un déclic se fait entendre aussitôt après que le bouton de déclenchement de
l’obturateur ait été enfoncé jusqu’à mi-course ou environ 2 secondes après que le doigt ait relâché sa pression sur celui-ci. Il s’agit du
son produit par le fonctionnement du système de verrouillage de la VC et il ne s’agit pas d’un disfonctionnement.
Veuillez consulter « Précaution lors de l'utilisation de B005 avec Canon et Nikon » sur le feuillet fourni en annexe relatif aux
précautions à prendre avec chaque collier.
Comme la VC continue à fonctionner environ 2 secondes jusqu’à ce que le système de verrouillage s’enclenche après que le doigt ait
relâché sa pression sur le bouton de déclenchement de l’obturateur.
Si l’objectif est démonté de l’appareil alors que la fonction VC est activée, un clic peut se faire entendre si vous secouez l’objectif. Il ne s’agit pas
d’un disfonctionnement. Montez à nouveau l’objectif sur l’appareil et remettez-le en marche. Ces bruits devraient cesser.
La VC fonctionne lorsque le déverrouillage est enfoncé jusqu’à mi-course. (Elle fonctionne pendant environ 2 secondes après que le doigt ait
relâché sa pression sur le bouton de déclenchement de l’obturateur)
La VC peut être utilisée en mode AF ou MF.
ZOOM (Voir fig. 󱄏 et 󱄑)
Faites pivoter la bague de zoom
de l’objectif en regardant dans le viseur et composez votre image à la distance focale souhaitée.
BOUTON DE VERROUILLAGE DU ZOOM (Voir fig. 󱄏, 󱄓 et 󱄕)
Le B008 est équipé d’un nouveau bouton de blocage du zoom permettant d’éviter l’allongement du barillet d’objectif vers les longues
distances focales sous l’effet de son propre poids lorsqu’il est porté pendu à l’épaule. Réglez la distance focale à 18mm et enfoncez le bouton
de verrouillage pour empêcher le barillet d’objectif de tourner et de s’étirer.
Comment enclencher le verrouillage de blocage du zoom
1) Blocage : régiez la distance focale sur 18mm. Poussez le bouton
vers le boîtier de l’appareil jusqu’à ce que les repères soient
alignés. Le barillet d’objectif est désormais bloqué et ne peut plus tourner ni s’étirer sous son propre poids.
2) Déblocage : Poussez le bouton vers l’avant de l’objectif. Le barillet peut maintenant tourner et s’étirer pour les réglages de distance
focale.
Verrouillage du zoom
ne peut être enclenché que si l’objectif est réglé sur la distance focale 18mm. N’essayez pas de forcer le
bouton de blocage ou de faire tourner le barillet d’objectif quand le blocage est enclenché.
Le mécanisme de blocage du zoom est destiné à empêcher l’allongement du barillet d’objectif lorsque votre matériel est suspendu
à l’épaule. L’objectif peut changer sa distance focale pendant une longue exposition si l’objectif est utilisé dans une position à
angle faible ou élevé.
Il est possible de prendre des photographies avec l’objectif réglé a 18mm même quand le blocage est enclenché.
PARASOLEIL (Voir fig. 󱄏, 󱄟 - 󱄢)
Un parasoleil de type « à baïonnette » fait partie des accessoires standard fournis. Il est recommandé d’effectuer chaque fois que possible les
prises de vues avec le parasoleil, car celui-ci élimine les rayons parasites qui gâchent les photographies. Cependant, vous devez tenir compte
des conseils de précautions indiqués ci-dessous si votre appareil comporte un flash incorporé.
Fixation du parasoleil (Voir fig.
󱄟
et
󱄡
)
Alignez le de fixation du parasoleil
du parasoleil avec le repère correspondant
de l’objectif pour le mettre en place. Tournez le
parasoleil, enfoncez-le légèrement sur l’objectif (fig.
󱄟
) et faites-le ensuite pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre (fig.
󱄟
).
Tournez-le jusqu’au déclic de mise en place : le repère “TAMRON
󰝅
” se retrouve sur le dessus (fig.
󱄡
). Lors du montage du parasoleil,
retenez les bagues de mise au point et de contrôle du zoom pour éviter qu’elles ne tournent.
Veillez à bien aligner les repères de fixation du parasoleil lors de l’utilisation d’objectifs zoom à grand angle (grands angulaires à
partir de 35 mm).
Un parasoleil mal fixé sur un grand angulaire risque de produire de grandes zones sombres sur vos photographies.
Rangement du parasoleil (Voir fig.
󱄢
)
1) Retournez le parasoleil. Pointez l’objectif vers l’ouverture, alignez ensuite le repère de fixation du parasoleil situé sur l’objectif, avec le
repère (TAMRON
󰝅
) du parasoleil
.
2) Pour le fixer, tournez le parasoleil dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que son repère d’alignement (•) se retrouve sur le
dessus (fig.
󱄢
).
PRÉCAUTIONS À LA PRISE DE VUE
La conception des objectifs Di II tient compte des diverses caractéristiques des appareils photo reflex numériques. Cependant du fait de la
configuration de ces appareils, même lorsque la mise au point en mode AF se fait conformément aux caractéristiques techniques, le point
focal peut, lors de prises de vues en autofocus et sous certaines conditions, se trouver un petit peu au-delà ou en deçà du point optimum.
Les cercles de l’image des lentilles Di II sont conçus pour les appareils photo numériques reflex à un objectif, à l’aide de capteurs d’images
similaires au APS-C (approx. 15,5
23,2mm). Ne pas utiliser les lentilles Di II avec les appareils photo avec des capteurs d’images
supérieurs à APS-C. L’utilisation des lentilles Di ll entraînera un effet de vignetage sur l’image.
Les objectifs Tamron décrits ici, utilisent un système interne de mise au point (IF). De par la conception de cette optique, les angles de vue à
des distances autres que l’infini sont plus ouverts que ceux des objectifs ayant des dispositifs de mise au point classiques.
L’utilisation d’un flash incorporé sur un appareil peut produire des effets indésirables, par exemple une répartition lumineuse inégale du
centre aux bords des photographies, en particulier avec les grands angles de prise de vue. Ce phénomène est dû aux limitations propres au
flash incorporé qui ne peut répartir également la lumière, ainsi qu’à la position du flash par rapport au barillet de l’objectif qui crée des
zones d’ombre. Il est donc fortement recommandé d’utiliser un modèle adapté de flash indépendant comme ceux que fournit le fabricant de
votre appareil photographique pour les prises de vue au flash.
En mode AF, évitez de manipuler la bague de mise au point, vous risquez d’endommager sérieusement le mécanisme de l’objectif.
Certains modèles d’appareils donnent des valeurs approchées des ouvertures maximale et minimale des objectifs. Il s’agit là d’une
caractéristique propre à la conception de l’appareil et non d’une erreur.
Veillez noter qu’il n’existe pas d’échelle d’infrarouge pour les modèles figurant dans ce Mode d’Emploi et qu’il n’est donc pratiquement pas
possible d’utiliser une pellicule infrarouge noir et blanc avec ces objectifs.
En cas d’utilisation d’un filtre spécial tel qu’un polarisant, utilisez des filtres minces. L’épaisseur d’un filtre normal peut provoquer le
vignettage.
POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE SANS PROBLÈMES
Évitez de toucher la surface des lentilles. Pour enlever une poussière, servez-vous d’un chiffon optique ou soufflez sur la surface de la
lentille. Entre deux utilisations, protégez toujours votre objectif avec son bouchon.
Utilisez un chiffon optique ou un chiffon doux avec une goutte de solution de nettoyage optique pour enlever les empreintes de doigts ou les
taches à la surface de l’objectif. Frottez en suivant un mouvement concentrique depuis le centre jusqu’au bord.
N’utilisez un chiffon siliconé que pour nettoyer le barillet de l’objectif.
Les optiques sont très sensibles aux moisissures. Nettoyez votre objectif après une utilisation à proximité de l’eau ou dans un endroit
humide. Conservez vos objectifs dans un endroit propre, frais et sec. Si vous les conservez dans un étui, placez-y un produit desséchant
vendu dans le commerce, un silicagel par exemple, que vous renouvellerez de temps en temps. Si une moisissure se forme sur votre
objectif, adressez-vous à un atelier ou un revendeur de matériel photographique.
Ne touchez pas les anneaux de contact entre objectif et boîtier, car des saletés ou des taches risqueraient de détériorer le contact entre ces
éléments.
Si vous utilisez votre matériel photographique [boîtier(s) et objectif(s)] dans un milieu sujet à de fortes variations de température, veillez à
placer temporairement votre matériel dans une sacoche ou un sac en plastique pour lui éviter toute variation brusque de température et
d’éventuelles défaillances.
Gracias por comprar el objetivo Tamron para actualizar su equipo fotográfico. Antes de usar este nuevo objetivo, rogamos lea atentamente el
contenido de este Manual, para familiarizarse con el objetivo y las técnicas fotográficas apropiadas y así obtener imágenes con la mejor
calidad posible. Con el cuidado y manejo adecuados, podrá utilizar el objetivo Tamron durante muchos años para captar bellas y excitantes
imágenes.
Describe las precauciones necesarias que debe tomar para evitar posibles problemas.
Describe los puntos que debe tener en cuenta además de las funciones básicas.
INDICE (Ver Fig. 󱄏, si no se especifica)
Parasol del objetivo
Marca de alineación de acoplamiento del parasol
Indicador de parasol acoplado
Aro del filtro
Anillo bayoneta del parasol
Anillo de ajuste para enfoque manual
Escala de distancia
Indicador de distancia
Anillo del Zoom
Escala de distancia focal
Bloqueo de anillo del zoom (Figs.
󱄓
y
󱄕
)
Botón VC
Selector AF/MF (Figs.
󱄗
y
󱄙
)
Marca de índice del zoom
Marca de acoplamiento del objetivo
Montura del objetivo / Contactos de la montura del objetivo
DATOS TECNICOS
B008
Distancia focal 18-270 mm
Apertura máxima F/3,5 - 6,3
Ángulo de visión 75˚33' - 5˚55'
Grupos/Elementos 13/16
Distancia de enfoque 0,49 m
Relación de amplificación máxima 1:3,8 (en 270 mm)
Tamaño del filtro ø 62 mm
Longitud/Longitud total 88,8 mm/96,4 mm*
Diámetro ø 74,4 mm
Peso 450 g
Parasol DA18000
Los valores * son las especificaciones de los productos de Nikon. Longitud: Desde el extremo delantero de la lente a la superficie de
montaje. Longitud total: Desde el extremo delantero de la lente al extremo trasero de proyección.
Las características y la apariencia de los objetivos listados en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DEL OBJETIVO
Cómo colocar el objetivo
Desmontaje de la tapa del objetivo. Alinear la marca de acoplamiento
en el cilindro del objetivo con su homóloga en la montura del
objetivo de la cámara e inserte el objetivo. En los modelos Nikon, alinear la marca de acoplamiento de la lente con el punto en la cámara y
girar el objetivo hacia la izquierda hasta oír un clic.
Cómo desmontar el objetivo
Oprimiendo el botón de desmontaje del objetivo en la cámara, girar el objetivo hacia la izquierda (en el caso de objetivos Nikon hacia la
derecha), y extraer el objetivo de la montura de la cámara.
Para más detalles, rogamos lea el manual de instrucciones de la cámara.
ENFOQUE (Enfoque automático) (Ver Figs. 󱄏, 󱄑 y 󱄗)
Si utiliza una cámara Nikon o Canon, coloque el selector AF/MF
del objetivo en la posición "AF" (Fig.
󱄗
). Si utiliza una cámara NIkon que
posee dial de selección de modo de enfoque, configure el modo de enfoque en "S" o "C" y, a continuación, seleccione el modo "AF" en el
botón de cambio de AF/MF
ubicado en la lente. Pulse ligeramente el disparador mientras mira a través del visor; el objetivo enfoca
automáticamente. Se encenderá una marca de enfoque cuando el objetivo enfoque nítidamente el sujeto principal. Pulse el disparador hasta
el fondo para realizar la fotografía.
Si utiliza una cámara Sony, seleccione el modo "AF" en el botón de cambio de AF/MF
ubicado en la lente (Fig.
󱄗
) y configure el modo de
enfoque automático (AF) de la cámara. Pulse ligeramente el disparador mientras mira a través del visor; el objetivo enfoca automáticamente.
Se encenderá una marca de enfoque cuando el objetivo enfoque nítidamente el sujeto principal. Pulse el disparador hasta el fondo para
realizar la fotografía.
Cuando la cámara está en el modo AF, si se pulsa el anillo de enfoque
puede provocar graves daños al mecanismo del objetivo.
La escala de distancia
se marcará con fines orientativos. El punto de enfoque exacto puede variar ligeramente de la distancia
marcada en el indicador de distancia focal.
Para más detalles, rogamos lea el manual de instrucciones de la cámara.
ENFOQUE (Enfoque manual) (Ver Figs. 󱄏, 󱄑 y 󱄙)
Si utiliza una cámara Nikon o Canon, coloque el selector AF/MF
del objetivo en la posición "MF" (Fig.
󱄙
). Si utiliza una cámara Nikon que
posee dial de selección de modo de enfoque, configure el modo de enfoque en "M" y, a continuación, seleccione el modo "MF" en el botón de
cambio de AF/MF
ubicado en la lente. Enfoque manualmente girando el anillo de enfoque
mientras mira a través del visor de la cámara
(Fig.
󱄑
). Cuando el objetivo esté enfocado óptimamente, la imagen del sujeto principal en el visor será nítida.
Si utiliza una cámara Sony, seleccione el modo "MF" en el botón de cambio de AF/MF
ubicado en la lente (Fig.
󱄙
) y configure el modo de
enfoque manual (MF) de la cámara. Enfoque manualmente girando el anillo de enfoque
mientras mira a través del visor de la cámara (Fig.
󱄑
). Cuando el objetivo esté enfocado óptimamente, la imagen del sujeto principal en el visor será nítida.
Incluso si se elige el enfoque manual, se ilumina la lámpara de la función ayuda del ajuste de enfoque,en cuanto el sujeto está enfocado
nítidamente, cuando el anillo de enfoque
se gira y mientras tanto se pulsa el autodisparador levemente.
Asegurese de que el sujeto en el ajuste infinito aparece nítido cuando está enfocado en el visor. ya que la posición infinito está indicada con
cierta tolerancia para asegurar un enfoque correcto bajo una gran variedad de condiciones fotográficas.
Para más detalles, rogamos lea el manual de instrucciones de la cámara.
MECANISMO VC (Ver Figs. 󱄏, 󱄛 y 󱄝) (Se monta en modelos Nikon y Canon)
La VC (Compensación de Vibraciones/Estabilización de imagen) es un mecanismo que logra que las imágenes aparezcan menos
desenfocadas a la hora de realizar fotografías manuales. Comparado con el enfoque,en el cual no se utiliza la VC, se pueden realizar
fotografías a una velocidad del obturador de un máximo de 4 pasos menos de los que podría utilizar normalmente.
Según una medición basada en los estándares de nuestra empresa. Los resultados de la compensación de movimientos varían según las
condiciones de fotografiado.
Cómo utilizar el mecanismo VC
1 Active la VC
.
*Cuando no vaya a utilizar la VC, desactívela.
2) Pulse el botón de disparo del obturador hasta la mitad de su recorrido para comprobar el efecto de la VC.
Cuando se pulsa el botón de disparo del obturador hasta la mitad de su recorrido, transcurre aproximadamente 1 segundo hasta que la
VC proporciona una imagen estable.
La VC solo resulta eficaz para realizar fotografías manuales en las siguientes condiciones.
Lugares con escasa iluminación
Escenas en las que está prohibido el uso de flash
Situaciones en las que el fotógrafo puede perder la estabilidad
Barridos de objetos en movimiento
La VC puede no tener una efectividad completa en los siguientes casos:
Cuando una fotografía se toma desde el vehículo que se mueve con intensidad.
Disparo cuando hay un movimiento excesivo de la cámara.
Desactive la VC a la hora de realizar fotografías con exposiciones prolongadas. Si la VC está activada, puede presentar errores.
Después de pulsar el botón de disparo hasta la mitad del recorrido puede haber movimientos en el visor. Esto es debido al principio del
mecanismo VC y no es un fallo de funcionamiento.
Si se activa la VC, el número de fotografías posibles disminuye debido a que la energia necesaria para la VC es enviada desde la
cámara.
Cuando usa la VC en ON, en cuanto presiona el botón de disparo hasta la mitad de su recorrido, y aproximadamente 2 segundos
después de retirar su dedo del botón de disparo, se escuchará un “click”. Este es un ruido de activación del mecanismo de cierre de la
VC, y no es un defecto.
Desactive el interruptor VC cuando utilice el trípode.
Al retirar su dedo del botón de disparo del obturador, y hasta que el mecanismo de cierre se activa, durante aproximadamente 2
segundos la VC estará activada.
Cuando se extrae el objetivo de la cámara mientras VC está activado, puede escucharse un clic al mover el objetivo. Esto no supone un
funcionamiento incorrecto. Monte el objetivo sobre la cámara y conecte la cámara. El sonido desaparecerá.
Mientras presiona el botón de disparo hasta la mitad de su recorrido,la VC está en funcionamiento. (también estará en funcionamiento durante
los siguientes dos segundos después de retirar el dedo del botón de disparo).
La VC se puede usar en modo AF o MF.
ZOOM (Ver Figs. 󱄏 & 󱄑)
Girar el anillo del zoom
del objetivo mientras se mira a través del visor de la cámara y enfoque la imagen con la distancia focal correcta.
SELECTOR PARA BLOQUEO DEL ZOOM (Ver Figs. 󱄏, 󱄓 & 󱄕)
Los modelos B008 están provistos de un selector para bloqueo del zoom, de reciente desarrollo, un mecanismo que evita que los objetivos se
extiendan por su propio peso, cuando se llevan colgados del hombro. este mecanismo se puede activar en la posición de 18mm para evitar
que los cuerpos de los objetivos giren y se extiendan.
Cómo activar el mecanismo de bloqueo del zoom
1) Bloqueo: Colocar el objetivo en la posición 18mm. Mover el selector - hacia la cámara hasta que las líneas de índice se alineen entre
sí. El cuerpo del objetivo está bloqueado en esta posición y no puede girarse o extenderse por su propio peso.
2) Desbloqueo: Empujar el interruptor separándolo de la cámara. El cuerpo del objetivo queda liberado ya para girar y extenderse para el
zoom.
El bloqueo del zoom
no se puede activar a menos que el objetivo esté colocado en la posición 18mm. No fuerce el interruptor
de bloqueo ni intente girar el cuerpo del objetivo mientras está bloqueado.
I El mecanismo de bloqueo del zoom está diseñado para evitar que el objetivo se extienda cuando se lleva sobre el hombro. La
distancia focal del objetivo puede cambiar durante una exposición larga si el objetivo se utiliza en una posición de ángulo grande
o pequeño.
El objetivo se puede user en la posición 18mm para tomar fotos aun cuando esté activado el bloqueo zoom.
PARASOL (Ver Figs. 󱄏, 󱄟 - 󱄢)
Como accesorio estándar se suministra un parasol tipo bayoneta. Recomendamos tomar las fotos, siempre que sea posible, con el parasol
colocado ya que el parasol elimina la luz parásita que es molesta para la imagen. No obstante, rogamos tome conciencia de las precauciones
descritas a continuación cuando la cámara está provista de un flash incorporado.
Colocación del parasol (Ver Figs.
󱄟
y
󱄡
)
Alinear la marca de alineación de acoplamiento del parasol
en el parasol con la marca de índice
correspondiente en el objetivo y
unirlas deslizándolas. Girar y presionar el parasol de forma uniforme sobre el objetivo (Fig.
󱄟
) y luego girarlo a la derecha (Fig.
󱄟
). Girelo
hasta que la marca “TAMRON
󰝅
” quede en la parte superior (Fig.
󱄡
). y haga clic. Durante este procedimiento sujete el anillo de enfoque
y de zoom para evitar giros no deseados.
Poner especial atención a alinear las marcas de ajuste del acoplamiento del parasol cuando se utilizan objetivos zoom gran
angulares (p.ej. 35 mm o mayores).
La colocación inadecuada de un parasol en un objetivo zoom gran angular puede producir grandes áreas de sombra en las
imágenes.
Cómo guardar el parasol (Ver Fig.
󱄢
)
1) Invertir el parasol y coloque este en sentido contrario en la bayoneta del parasol en la lente frontal. Alinee la marca de acoplamiento
del parasol en el objetivo con la marca de alineación (TAMRON
󰝅
) en el parasol
.
2) Girar el parasol hacia la derecha hasta que la marca de alineación (•) quede en la parte superior. (Fig.
󱄢
)
PRECAUCIONES CON LA EXPOSICIÓN
En e diseño óptico del Di II se tuvo en cuenta las distintas características de las cámaras reflex digitales. Sin embargo, debido a la
configuración de estas cámaras SLR digitales, aún cuando la precisión de enfoque automático (AF) cumple con las especificaciones, es
posible que el punto de enfoque se encuentre por delante o por detrás respecto del punto óptimo cuando se captan tomas con enfoque
automático en determinadas condiciones.
Los círculos de la imagen de las lentes Di II están diseñados para que combinen con las cámaras digitales SLR que utilizan sensores de
imagen equivalentes al tamaño APS-C (approx. 15,5
23,2mm). No utilice lentes Di II con cámaras equipadas con sensores de mayor
tamaño; de lo contrario, se podría producir un efecto de viñeteado en la imagen.
Los objetivos Tamron que aquí se describen utilizan un sistema de enfoque interno (IF). Debido a las características de este diseño óptico,
en todos los ajustes,menos en”infinito”el ángulo de visión es más amplio que en los objetivos convencionales.
Cuando se utiliza el flash incorporado de la cámara, se pueden observar fenómenos fotográficos adversos como falta de iluminación en los
ángulos, o sombreados en la parte inferior de la imagen, especialmente en las posiciones gran angular. Esto se debe a la limitación
intrínseca de cobertura del flash incorporado, y/o a la posición relativa del flash respecto al objetivo, que produce sombras en la imagen.
Para todas las fotografías con flash, se recomienda encarecidamente usar un flash adicional adecuado, suministrado por el fabricante de la
cámara.
Para más detalles, rogamos lea el capitulo “flash incorporado” del manual de instrucciones de la cámara.
Si la cámara está en el modo AF, si toca el anillo de enfoque, puede provocar graves daños al mecanismo del objetivo.
Determinados modelos de cámaras pueden indicar los valores de apertura máxima y mínima del objetivo en valores aproximados. Esto es
parte del concepto de la cámara y no una indicación de error en el objetivo.
Tenga en cuenta de que no hay una línea de índice infrarroja en los modelos listados en este manual de instrucciones y, por lo tanto, en la
práctica, no se puede usar película blanco y negro infrarroja con estos objetivos.
Cuando desee utilizar un filtro especial, como un filtro PL, opte por un filtro de bajo perfil. El borde grueso de los filtros normales podría
causar un efecto de viñeteado en la imagen.
INDICACIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADOS
Evitar tocar la superficie de las lentes. Usar una gamuza para lentes o un pincel para quitar el polvo de la superficie del vidrio. Cuando no se
utilice el objetivo, colocar siempre las tapas de protección.
Usar siempre una gamuza limpialentes o un trapo que no deje pelusa, con una gota de producto limpiador, para eliminar las huellas o
suciedad de la superficie del objetivo, efectuando un movimiento de rotación desde el centro hacia el borde.
Para limpiar el objetivo, usar solamente una gamuza de silicona.
El moho es un enemigo del objetivo. Limpiar el objetivo después de fotografiar cerca del agua o en lugares húmedos. Guardar el objetivo en
un lugar limpio, fresco y seco. Cuando se guarde el objetivo en un estuche, conservarlo con un producto desecante como silicagel, y
cambiar el producto de vez en cuando. Si se encuentra moho en el objetivo, consultar con un Servicio Técnico Autorizado o establecimiento
fotográfico próximo.
No tocar la superficie de contactos entre el objetivo y la cámara ya que el polvo, suciedad y/o manchas pueden producir un fallo de
contactos entre el objetivo y la cámara.
Cuando se utilice el equipo [cámara(s) y objetivo(s)] en un ambiente en el que la temperatura cambie de un extremo a otro, asegurese de
colocar el equipo en un estuche o bolsa de plástico durante un tiempo, para que el mismo cambie de temperatura de forma gradual. Esto
reducirá los problemas potenciales del equipo.
Grazie per avere scelto un obiettivo Tamron. Prima di utilizzare il vostro nuovo obiettivo, Vi consigliamo di leggere questo libretto di istruzioni
con la massima attenzione. Una migliore conoscenza dell’obiettivo e delle tecniche fotografiche, infatti, Vi permetterà di ottenere immagini di
eccellente qualità. Se usato e trattato con la dovuta cura, l’obiettivo Tamron vi garantirà anni di splendide fotografie
Precauzioni utili per prevenire eventuali problemi
Informazioni aggiuntive oltre alle operazioni fondamentali.
IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI
(fate riferimento alla fig
󱄏, se non altrimenti specificato)
Paraluce
Riferimento per il montaggio del paraluce
Indicatore per il bloccaggio del paraluce
Anello filtro
Attacco paraluce a baionetta
Ghiera di messa a fuoco
Misura delle distanze
Indice delle distanze
Ghiera dello zoom
Scala delle lunghezze focali
Interruttore di blocco dello zoom (Figg.
󱄓
e
󱄕
)
Pulsante VC (Compensazione delle Vibrazioni)
Commutatore AF/MF (Figg.
󱄗
e
󱄙
)
Indice zoom
Riferimento per il montaggio dell’obiettivo
Attacco obiettivo/contatti attacco obiettivo
SPECIFICHE
B008
Lunghezza focale 18-270 mm
Massima apertura F/3,5 - 6,3
Angolo di campo 75˚33' - 5˚55'
Configurazione ottica 13/16
Distanza min. messa a fuoco 0,49 m
Max. rapporto ingrandimento 1:3,8 (a 270 mm)
Diametro Filtro ø 62 mm
Lunghezza/Lunghezza complessiva 88,8 mm/96,4 mm*
Diametro ø 74,4 mm
Peso 450 g*
Paraluce DA18000
I valori * corrispondono alle specifiche dei prodotti di Nikon. Lunghezza: dall'estremità frontale dell'obiettivo alla superficie di
montaggio. Lunghezza complessiva: dall'estremità frontale dell'obiettivo all'estremità di proiezione posteriore.
Le caratteristiche tecniche e di aspetto indicate nel libretto di istruzioni sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.
MONTARE E SMONTARE L’OBIETTIVO
Come montare l’obiettivo
Dopo aver tolto il coperchio posteriore dell’obiettivo, allineare l’indicatore di montaggio
che si trova sul cilindro dell’obiettivo con la sua
controparte posizionata sull’attacco della fotocamera, quindi inserire l’obiettivo. Fate ruotare l’obiettivo in senso orario finché non si
bloccherà con uno scatto. Con i modelli Nikon, fate coincidere il segno di riferimento sull’obiettivo con il puntino sulla fotocamera e ruotate
l’obiettivo in senso antiorario finché non si bloccherà con uno scatto.
Come smontare l’obiettivo
Premere verso il basso il tasto di sblocco dell’obiettivo posizionato sulla fotocamera, ruotare l’obiettivo in senso antiorario (in senso orario,
se si tratta di un obiettivo Nikon) e staccare l’obiettivo dall’apposito attacco della fotocamera.
Per maggiori dettagli, consultate le istruzioni della Vostra fotocamera.
MESSA A FUOCO (Autofocus) (Rif. Figg. 󱄏, 󱄑 e 󱄗)
Qualora utilizziate una fotocamera Nikon o Canon, portate il selettore AF/MF
dell'obiettivo nella modalità AF (Fig.
󱄗
). Qualora utilizziate
una fotocamera Nikon dotata di ghiera per la selezione della modalità di messa a fuoco, impostate quest'ultima su S o C e, successivamente,
portate il selettore AF/MF
dell'obiettivo nella modalità AF. Premete parzialmente il pulsante di scatto guardando nel mirino: l'obiettivo
effettuerà la messa a fuoco automaticamente. Una spia luminosa si accenderà quando il soggetto principale apparirà nitido. Premete a fondo
il pulsante di scatto per fotografare.
Qualora utilizziate una fotocamera Sony, portate il selettore AF/MF
dell'obiettivo nella modalità AF (Fig.
󱄗
) e, successivamente, impostate
la modalità di messa a fuoco sulla messa a fuoco automatica (AF). Premete parzialmente il pulsante di scatto guardando nel mirino: l'obiettivo
effettuerà la messa a fuoco automaticamente. Una spia luminosa si accenderà quando il soggetto principale apparirà nitido. Premete a fondo
il pulsante di scatto per fotografare.
Durante l’utilizzo nella modalità AF, interferire con la ghiera di messa a fuoco
, potrebbe danneggiare seriamente il meccanismo
dell’obiettivo.
La gradazione di distanza
è indicata al fine di guida. Il punto effettivo della messa a fuoco potrebbe differire leggermente dalla
distanza indicata sull’indice della lunghezza della messa a fuoco.
Per maggiori dettagli, consultate le istruzioni della Vostra fotocamera.
MESSA A FUOCO (Messa a fuoco manuale) (Rif. Figg. 󱄏, 󱄑 e 󱄙)
Qualora utilizziate una fotocamera Nikon o Canon, portate il selettore AF/MF
dell'obiettivo nella modalità MF (Fig.
󱄙
). Qualora utilizziate
una fotocamera Nikon dotata di ghiera per la selezione della modalità di messa a fuoco, impostate quest'ultima su M e, successivamente,
portate il selettore AF/MF
dell'obiettivo nella modalità MF. Osservate il soggetto nel mirino della fotocamera (Fig.
󱄑
) e mettete a fuoco
manualmente ruotando l'apposita ghiera
finché il soggetto non apparirà perfettamente nitido.
Qualora utilizziate una fotocamera Sony, portate il selettore AF/MF
dell'obiettivo nella modalità MF (Fig.
󱄙
) e, successivamente, impostate
la modalità di messa a fuoco sulla messa a fuoco manuale (MF). Osservate il soggetto nel mirino della fotocamera (Fig.
󱄑
) e mettete a fuoco
manualmente ruotando l'apposita ghiera
finché il soggetto non apparirà perfettamente nitido.
Anche se nella modalità MF, ruotare la ghiera di messa a fuoco
mentre si preme a metà il tasto di scatto può fare sì che la spia luminosa di
messa a fuoco si accenda quando il soggetto è nitido.
Controllate che il soggetto all’infinito appaia nitido nel mirino quando a fuoco. La modalità “infinito” offre infatti alcune tolleranze che consentono
una corretta messa a fuoco in varie situazioni di scatto.
Per maggiori dettagli, consultate le istruzioni della Vostra fotocamera.
MECCANISMO VC (Rif. Figg. 󱄏, 󱄛 e 󱄝) (Montato per i modelli Nikon e Canon)
La VC (Compensazione delle Vibrazioni) è un meccanismo che riduce le sfocature delle immagini nelle fotografie manuali. Permette di
effettuare scatti con una velocità dell’otturatore al massimo 4 volte più lenta rispetto a quando non la si utilizza.
Secondo misurazioni basate sui criteri della ditta. I risultati della compensazione, inoltre, possono variare in base alle condizioni di scatto e
all’operatore.
Come usare il meccanismo VC
1) Attivate la VC
.
*Disattivare la VC quando non la si usa.
2) Premete leggermente il pulsante di scatto per verificare l’effetto della VC.
Quando si preme il pulsante di scatto fino a metà, è necessario circa 1 secondo prima che la VC fornisca un’immagine stabile.
La VC è efficace per fare fotografie manuali nelle seguenti condizioni.
Luoghi con scarsa illuminazione
Luoghi in cui è vietato l’uso del flash
Condizioni di equilibrio precario
Scatto di foto panoramiche di un soggetto in movimento
La VC può non essere del tutto efficace nei casi seguenti:
Scatti realizzati su veicoli in rapido movimentoa.
Scatto durante eccessivo movimento della fotocamera.
Per fare fotografie con esposizioni prolungate, disattivate la VC. Se attivata, la VC può non funzionare correttamente.
Per cause dovute alle modalità di funzionamento della VC, dopo che si è premuto a metà il pulsante di scatto è possibile che
l’immagine nel mirino risulti instabile ma ciò non costituisce malfunzionamento.
Quando attivata, la VC consuma l’alimentazione della macchina fotografica e per questo diminuisce il numero di fotografie che si
possono scattare.
Qualora si utilizzi la fotocamera con la VC attivata, subito dopo avere premuto a metà il pulsante di scatto oppure circa 2 secondi dopo
averlo rilasciato sentirete un “click”. Questo rumore, tuttavia, è dovuto all’attivazione del meccanismo di bloccaggio della VC e non
costituisce malfunzionamento.
Quando si utilizza il cavalletto impostare il pulsante VD su OFF.
Anche se si è rilasciato il pulsante di scatto, l’attivazione del meccanismo di bloccaggio richiederà circa 2 secondi durante i quali la VC
rimane accesa.
Quando un obiettivo viene rimosso dalla fotocamera quando la VC è attivata, potreste avvertire un rumore proveniente dall’obiettivo se scosso.
Ciò, tuttavia, non costituisce malfunzionamento. Il rumore scomparirà quando, con la fotocamera accesa, l’obiettivo sarà montato.
La VC si attiva premendo leggermente il pulsante di scatto e rimane attivata per circa 2 secondi dopo che lo si è rilasciato.
La VC si può usare nella modalità AF o MF.
USO DELLO ZOOM (Rif. Figg. 󱄏 e 󱄑)
Ruotare la ghiera dello zoom
dell’obiettivo mentre si guarda attraverso il mirino della fotocamera per impostare l’immagine alla lunghezza
focale desiderata.
INTERRUTTORE DI BLOCCO DELLO ZOOM (Rif. Figg. 󱄏, 󱄓 e 󱄕)
Il meccanismo di blocco dello zoom permette di evitare che il barilotto dell’obiettivo si allunghi accidentalmente per il suo stesso peso durante
il trasporto a spalla. Per non correre questo rischio, bloccate l’obiettivo in posizione 18 mm.
Attivazione del meccanismo di blocco dello zoom
1) Blocco: portate l’obiettivo in posizione 18 mm. Spostate l’interruttore
verso la fotocamera finché le linee indicatrici non risuiteranno
allineate. In questo modo il barilotto verrà bioccato.
2) Sblocco: spostate l’interruttore nella direzione opposta alla fotocamera. In questo modo il barilotto potrà essere regolato per lo zoom.
L’interruttore di blocco dello zoom
non può essere attivato se l’obiettivo non è impostato sulla focale a 18 mm. Non forzate
l’interruttore di blocco e non cercate di ruotare il barilotto dell’obiettivo quando è bloccato.
Il meccanismo di blocco dello zoom serve ad evitare estensioni accidentali del barilotto dell’obiettivo durante il trasporto.
L'obiettivo potrebbe cambiare la sua distanza focale durante un'esposizione prolungata se viene utilizzato con angoli di ripresa
ridotti o elevati.
Anche se bloccato, l’obiettivo può comunque essere usato per fotografare con la focale di 18 mm.
PARALUCE (Rif. Figg. 󱄏, 󱄟 - 󱄢)
Un paraluce a baionetta viene fornito in dotazione come accessorio standard. Quando possibile, si consiglia di fotografare con il paraluce
montato per eliminare il rischio che eventuale luce parassita possa rovinare l’immagine. Se la Vostra fotocamera è dotata di flash incorporato,
osservate le precauzioni riportate di seguito.
Montaggio del paraluce (Rif. Figg.
󱄟
e
󱄡
)
Allineate il riferimento per il montaggio del paraluce
sul paraluce con il corrispondente riferimento dell’indice
o con la parte
superiore dell’indicatore della scala delle distanze sull’obiettivo. Premete leggermente il paraluce sull'attacco a baionetta (Fig.
󱄟
) e
ruotatelo in senso orario per fissarlo (Fig.
󱄟
). Quando il paraluce è ben fissato, in alto apparirà la scritta “TAMRON
󰝅
” (Fig.
󱄡
).
Quando montate il paraluce, tenete ben ferme la ghiera di messa a fuoco e quella dello zoom per impedire rotazioni accidentali.
Fate attenzione che i riferimenti di montaggio del paraluce coincidano perfettamente quando utilizzate zoom con lunghezze focali
grandangolari (ad esempio di 35mm o più).
Un improprio montaggio del paraluce con obiettivi zoom grandangolari potrebbe causare vaste zone in ombra nelle vostre
immagini.
Come riporre il paraluce (Rif. Fig.
󱄢
)
1) Potete riporre il paraluce fissandolo al contrario sull’obiettivo. Puntate l’apertura verso l’obiettivo e allineate l’indicatore per il
bloccaggio con l’indicatore (TAMRON
󰝅
) sul paraluce
.
2) Ruotate il paraluce in senso orario finché il segno indicatore (•) non sarà visibile in alto (Fig.
󱄢
)
PRECAUZIONI PER FOTOGRAFARE
La progettazione dello schema ottico per Di II tiene conto delle caratteristiche delle fotocamere digitali reflex. Per configurazione, tuttavia,
scattando in autofocus in determinate condizioni, il punto focale può risultare leggermente spostato in avanti o indietro rispetto al punto
ottimale anche quando la precisione della messa a fuoco automatica corrisponde alle specifiche.
L’immagine dei cerchi nelle lenti Di II è simile a quella delle fotocamere reflex (SLR) utilizzando i sensori per l’immagine equivalenti
nell’APS-C (approx. 15,5
23,2mm). Non utilizzare lenti Di II con fotocamere dotate di sensori di dimensioni superiori all’APS-C. L’utilizzo di
lenti Di II in tali fotocamere potrebbe causare la vignettatura dell’immagine.
Gli obiettivi Tamron qui descritti utilizzano un sistema di messa a fuoco interna (IF). Per le caratteristiche di questa configurazione ottica, gli
angoli di campo a distanze diverse dall’infinito sono maggiori rispetto a quelli di obiettivi che utilizzano sistemi di messa a fuoco
convenzionali.
Con il flash incorporato attivato, si potrebbero verificare effetti indesiderati quali ridotta luminosità negli angoli o vignettature alla base
dell’immagine, soprattutto con distanze focali grandangolari. Ciò è dovuto alla limitata copertura del flash incorporato e/o alla posizione del
flash rispetto al barilotto dell’obiettivo, che proietta un’ombra sull’immagine. Per gli scatti con flash si consiglia perciò di usare un flash
separato del tipo e modello consigliato dal fabbricante della fotocamera.
Per ulteriori dettagli, consultate il paragrafo “Flash incorporato” del manuale di istruzioni della Vostra fotocamera.
Quando si opera nella modalità AF, interferire con l’anello di messa a fuoco potrebbe causare seri danni al meccanismo dell’obiettivo.
Alcuni modelli di fotocamere possono riportare valori diversi di apertura massima e minima. Ciò è dovuto al sistema adottato da ciascuna
fotocamera e non è un errore.
I modelli elencati in questo libretto di istruzioni non sono dotati di riferimenti per fotografie agli infrarossi e perciò con questi obiettivi non è
possibile utilizzare pellicole in bianco e nero agli infrarossi.
Quando si usa un filtro speciale, ad esempio il filtro PL, si consiglia di usare prodotti sottili. Un filtro con bordo spesso, infatt, potrebbe
causare la vignettatura dell’immagine.
PER ASSICURARE LUNGA DURATA AL VOSTRO OBIETTIVO
Evitate di toccare gli elementi ottici dell’obiettivo con le dita: spolverate le superfici con panni speciali od apposite pompette. Quando non
usate l’obiettivo, proteggetelo sempre con il coperchietto in dotazione.
Per eliminare dalle superfici ottiche dell’obiettivo l’eventuale presenza di sporco o impronte, usate le cartine speciali per la pulizia degli
obiettivi o un panno di cotone inumidito con una goccia di detergente. Pulite con un movimento rotatorio dal centro ai bordi.
Usate panni al silicio solo per pulire il barilotto.
La muffa è nemica dell’obiettivo. Dopo aver fotografato vicino all’acqua o in ambienti umidi, pulite perciò accuratamente il Vostro obiettivo.
Riponetelo inoltre sempre in un ambiente pulito, fresco ed asciutto. Qualora rilevaste tracce di muffa sull’obiettivo, rivolgetevi
immediatamente ad un Centro Assistenza autorizzato o al vostro rivenditore di fiducia.
Non toccate i contatti d’interfaccia fotocamera-obiettivo, perché la presenza di polvere, sporco o macchie potrebbe compromettere la
trasmissione dei segnali tra obiettivo e fotocamera.
Se utilizzate fotocamera o obiettivo in ambienti soggetti a brusche variazioni di temperatura, inserite temporaneamente l’apparecchiatura in
un sacchetto di plastica e lasciate che raggiunga gradatamente la temperatura ambiente prima di estrarla. In questo modo ridurrete il
rischio di eventuali danneggiamenti.
Obrigado por ter escolhido a objectiva Tamron como a mais recente actualização do seu equipamento fotográfico. Antes de utilizar a sua
objectiva, por favor leia atentamente este Manual do Utilizador para se familiarizar com ela e com as técnicas fotográficas correctas para
criar imagens da mais alta qualidade possível. Se manuseada correcta e cuidadosamente, a sua objectiva Tamron proporcionar-lhe-á belas e
excelentes imagens, durante muitos anos.
Explicações sobre algumas precauções que devem ser tomadas para prevenir problemas.
Explicações sobre algumas coisas que você deve saber em adição às operações básicas.
NOMENCLATURA (Veja Fig. 󱄏, se não especificado)
Pára-sol da objectiva
Marca de alinhamento para montagem de pára-sol
Indicador ligado à capa
Anel de filtro
Anel de baioneta para montagem de pára-sol
Anel de focagem
Escala de distância
Indicador de distância
Anel de zoom
Escala de distância focal
Botão para travagem de anel de zoom (Figs.
󱄓
&
󱄕
)
Botão VC
AF/MF botão de mudança (Figs.
󱄗
et
󱄙
)
Marca de indicador de zoom
Marca para montagem de objectiva
Armação da objectiva/contactos da armação da objectiva
ESPECIFICAÇÕES
B008
Distância focal 18-270 mm
Abertura máxima F/3,5 - 6,3
Ângulo de visão 75˚33' - 5˚55'
Fabrico da objectiva 13/16
Distância focal mínima 0,49 m
Razão máxima de aumento 1:3,8 (a 270 mm)
Tamanho do filtro ø 62 mm
Comprimento/Comprimento Geral 88,8 mm/96,4 mm*
Diâmetro ø 74,4 mm
Peso 450 g*
Pára-sol da objectiva DA18000
Os valores * são especificações dos produtos da Nikon. Comprimento: Da ponta frontal da lente à superfície de montagem.
Comprimento geral: Da ponta frontal da lente à ponta de projecção traseira.
As características e o aspecto da objectiva apresentada neste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
COLOCAR E REMOVER A OBJECTIVA
Como montar a objectiva
Remover a tampa traseira da objectiva. Alinhe a marca de instalação
no corpo da objectiva com a marca correspondente no corpo da
máquina fotográfica e introduza a objectiva. Gire a objectiva no sentido dos ponteiros do relógio, até prender. Para os modelos Nikon,
alinhe a marca para montagem na objectiva com o ponto na máquina, e gire a objectiva no sentido contrário aos ponteiros do relógio, a
prender.
Como desmontar a objectiva
Se premir o botão de desengate da objectiva, rode a objectiva no sentido anti-horário (caso se trate de uma objectiva Nikon, no sentido
horário) e retire a objectiva do suporte da objectiva da câmara.
Para mais informação, por favor leia o manual de instruções da sua máquina.
FOCAGEM (Autofocus) (Ver. Figs. 󱄏, 󱄑 & 󱄗)
No caso de uma câmara Nikon ou Canon, mude o Botão de mudança AF-MF
da lente para AF (Fig.
󱄗
). No caso de uma câmara Nikon com
o modo de focagem "selector dial", defina o modo de focagem para S ou C, e depois defina o Botão de mudança AF-MF
da lente para AF.
Prima o obturador metade para baixo ao mesmo tempo que espreita pelo visor da câmara, a lente irá focar automaticamente. Uma luz
indicadora no visor irá acender quando a lente focar-se no sujeito principal rapidamente. Prima o obturador até ao fim para fotografar.
No caso de uma câmara Sony, mude o Botão de mudança AF-MF
da lente para AF (Fig.
󱄗
) e defina o modo de focagem da câmara para a
focagem AF (AF). Prima o obturador metade para baixo ao mesmo tempo que espreita pelo visor da câmara, a lente irá focar
automaticamente. Uma luz indicadora no visor irá acender quando a lente focar-se no sujeito principal rapidamente. Prima o obturador até ao
fim para fotografar.
Enquanto o modo AF estiver seleccionado, o accionamento do anel de focagem
pode provocar graves danos no mecanismo da
objectiva.
A escala de distância
está marcada para fins de orientação. O ponto de focagem actual pode diferir ligeiramente da distância
marcada no indicador de distâncias focais.
Para mais informação, leia por favor o manual de instruções da sua máquina.
FOCAGEM (Focagem manual) (Ver. Figs. 󱄏, 󱄑 & 󱄙)
No caso de uma câmara Nikon ou Canon, mude o Botão de mudança AF-MF
da lente para MF (Fig.
󱄙
). No caso de uma câmara Nikon
com o modo de focagem "selector dial", defina o modo de focagem para M, e depois defina o Botão de mudança AF-MF
da lente para MF.
Foque manualmente rodando o anel de focagem
ao mesmo tempo que espreita pelo visor da câmara (Fig.
󱄑
). O sujeito principal no visor
estará nítido quando a lente focar correctamente.
No caso de uma câmara Sony, mude o Botão de mudança AF-MF
da lente para MF (Fig.
󱄙
) e defina o modo de focagem da câmara para
a focagem manual (MF). Foque manualmente rodando o anel de focagem
ao mesmo tempo que espreita pelo visor da câmara (Fig.
󱄑
). O
sujeito principal no visor estará nítido quando a lente focar correctamente.
Mesmo em modo MF, se rodar o anel de focagem
enquanto prime o botão do disparador até meio, a lâmpada da função de ajuda à focagem
acender-se-á quando a imagem estiver focada.
Assegure-se de que o sujeito no infinito aparece nítido no visor, quando focado, uma vez que a posição de infinito tem uma grande amplitude,
para assegurar a focagem correcta sob uma grande variedade de condições.
Para mais informação, leia por favor o manual de instruções da sua máquina.
MECANISMO VC (Ver. Figs. 󱄏, 󱄛 & 󱄝) (Suporte para os modelos Nikon e Canon)
VC (Compensação de Vibrações) é um mecanismo que faz com que as imagens apareçam menos desfocadas quando tirar fotografias
manuais. Podem ser tiradas fotografias com uma velocidade do obturador com o máximo de 4 passos menos em comparação do que a que
poderia usar normalmente.
As medições são baseadas nos padrões da companhia. Os efeitos da correção da desfocalização diferem conforme as condições e o
utilizador.
Como utilizar o mecanismo VC
1) Active a VC
.
*Quando não for utilizar a VC, desactive-a.
2) Prima o botão de disparo do obturador até meio do seu percurso para verificar o efeito da VC.
Quando premir o botão de disparo do obturador até meio do seu percurso, decorrem aproximadamente 1 segundo até que a VC
proporciona uma imagem estável.
A VC só é eficaz para realizar fotografias manuais nas seguintes condiciones.
Lugares com escassa iluminação
Cenas onde for proibido o uso de flash
Situações em que o fotógrafo poderá perder a estabilidade
Tirar fotografias panorâmicas em objetos em movimento
A VC pode não ter uma efectividade completa nos seguintes casos:
Quando uma foto é tirada no veículo que move violentamente.
Disparo durante o movimento excessivo da máquina.
Desactive a VC quando tirar fotografias com exposições prolongadas. Se a VC estiver activada, pode apresentar erros.
Pelo princípio da VC, logo após premir o botão do obturador a meio do seu percurso, a imagem do visor pode se desfocalizar, mas não é
um erro de funcionamento.
O provável número de fotografias é reduzido quando se usa o mecanismo VC, em virtude da utilização da fonte de alimentação da
câmara.
Quando se utiliza com a VC activada, ouvirá um “crack” após premir o botão de disparo do obturador a meio do percurso e
aproximadamente dois segundos após levantar o dedo do botão. Não é um erro de funcionamento, é um ruído do mecanismo de
bloqueio automá tico da VC.
Desligue o interruptor VC ao utilizar tripé.
Como a VC continua em funcionamento mesmo depois de levantar o dedo do botão de disparo do obturador, por cerca de 2 segundos,
até o funcionamento do mecanismo de bloqueio automático.
Se a objectiva for retirada da máquina enquanto a VC estiver activada, poderão ocorrer ruídos de vibrações, mas não é um erro de
funcionamento. Coloque a objectiva na câmara com a câmara ligada e o ruído desaparecerá.
Durante o intervalo que obturador estiver premido a meio do percurso, a VC estará em funcionamento. (Permanecendo activada
aproximadamente por 2 segundos depois de levantar o dedo do botão de disparo do obturador)
A VC pode ser usada em modo AF ou MF.
UTILIZAÇÃO DO ZOOM (Ver. Figs. 󱄏 & 󱄑)
Rode o anel de zoom
da objectiva enquanto olha pelo visor da câmara e componha a imagem de acordo com a distância de focagem
escolhida.
BOTÃO DE TRAVAGEM DE ZOOM (Ver. Figs. 󱄏, 󱄓 & 󱄕)
Os modelos B008 estão equipados com um novo mecanismo de travagem de zoom, que evita que os canhões das objectivas, quando
transportadas ao ombro, se estendam para longas distânclas focais, devido ao seu próprio peso. Fixe os botões em 18 mm, impedindo que o
canhão da objectiva gire e se estenda.
Como activar o mecanismo de travagem de zoom
1) Travagem: Ponha a objectiva na posição de 18 mm. Mova o botão
em direcção à máquina até que as linhas indicadoras fiquem
alinhadas. O canhão da objectiva está agora fixo nesta posição e não gira nem se estende pelo seu próprio peso.
2) Destravar: Mova o botão na direcção oposta à da máquina. O canhão da objectiva pode agora girar e estender-se para zoom.
O botão de travagem de zoom
não pode ser activado a não ser que a objectiva esteja na posição de 18 mm. Não force o botao
de travagem nem tente girar o canhão da objectiva quando este estiver travado.
O mecanismo de travagem de zoom destina-se a evitar que o canhão da objectiva se estenda quando transportada ao ombro. A
objectiva poderá alterar a distância focal durante uma longa exposição se for utilizada numa posição de ângulo alta ou baixa.
A objectiva pode ser usada para tirar fotogratias em 18 mm mesmo quando travada.
PÁRA-SOL DA LENTE (Ver figs. 󱄏, 󱄟 - 󱄢)
É fornecida de série uma capa tipo baioneta para objectiva. Recomendamos que fotografe sempre que possível com o pára-sol montado, uma
vez que este elimina raios de luz indesejáveis que podem danificar a fotografia. Contudo, tenha em atenção as precauções descritas abaixo,
no caso da sua máquina estar equipada com flash incorporado.
Montando o pára-sol na objectiva (Ver Figs.
󱄟
&
󱄡
)
Alinhe a Marca de alinhamento para montagem de pára-sol
na capa com a marca de escala correspondente
na objectiva e junte-as.
Rode a capa e empurre-a de forma uniforme na direcção da objectiva (Fig.
󱄟
) e rode a capa no sentido horário (Fig.
󱄟
). Rode até que a
marca “TAMRON
󰝅
” passe para cima (Fig.
󱄡
) e encaixe com um clique de forma segura. Durante o processo de montagem do pára-sol,
segure os anéis de controlo do zoom e de focagem, para que estes não rodem inadvertidamente.
Preste especial atenção ao alinhar os indicadores de pára-sol, quando utilizando objectivas zoom, nomeadamente grande
angulares (ex. 35 mm ou maiores).
A montagem incorrecta de um pára-sol para objectiva zoom de grande angular, pode causar grandes áreas sombreadas nas suas
fotografias.
Para guardar o pára-sol da objectiva (Ver. Fig.
󱄢
)
1) Vire a capa da objectiva ao contrário. Aponte a objectiva para a abertura e, de seguida, alinhe a marca de instalação da capa na
objectiva com a marca de alinhamento (TAMRON
󰝅
) na capa
.
2) Rode a capa no sentido horário até que a marca de alinhamento (•) esteja em cima para a fixar. (Fig.
󱄢
)
PRECAUÇÕES AO DISPARAR
O desenho óptico, tanto da Di II, leva em consideração as várias funções das máquinas digitais mono-reflex. No entanto, devido à
configuração das máquinas digitais mono-reflex, mesmo que a precisão da focagem AF esteja dentro das especificações, o ponto focal
pode cair ligeiramente para a frente ou para trás do ponto óptimo ao fotografar com a focagem automática em certas condições.
Os círculos da imagem das objectivas Di II foram concebidos para a aplicação em câmaras SLR digitais utilizando sensores de imagem
aquivalentes a APS-C (approx. 15,5
23,2mm). Não utilize objectivas Di II com câmaras utilizando sensores de imagem maiores que APS-C.
Utilizando objectivas Di II nessas câmaras pode provocar artefectos na imagem.
A objectiva Tamron aqui descrita utiliza um sistema de focagem interno (IF). Devido às características deste desenho óptico, os ângulos de
visão para distâncias que não sejam infinito, são maiores do que as das objectivas com um sistema de focagem normal.
Quando utilizando o flash incorporado, podem acontecer fenómenos fotográficos indesejáveis, como um escurecimento nas esquinas ou
perda de pormenor na parte de baixo da imagem, especialmente com grandes ângulos. Isto deve-se às inerentes limitações de cobertura
do flash incorporado, e/ou à posição relativa do flash em relação à orla do canhão da objectiva, causando sombras na imagem. Para
fotografia com flash, recomendamos o uso de um flash em separado, fornecido pelo fabricante da máquina.
Para mais informação, leia por favor o artigo “flash incorporado” no manual de instruções da sua máquina.
Enquanto o modo AF estiver seleccionado, o accionamento do anel de focagem pode provocar graves danos no mecanismo da objectiva.
Alguns modelos de máquinas podem indicar os valores de abertura máxima e mínima da objectiva em números aproximados. Isto deve-se
ao desenho da máquina e não é uma indicação de erro.
Note por favor que não existe linha indicadora de infravermelho em qualquer dos modlos listados neste manual, e por conseguinte, é
praticamente impossível utilizar rolo infravermelho a preto e branco com estas objectivas.
Sempre que utilizar um filtro especial como o filtro PL, utilize filtros de baixo perfil. A margem espessa de um filtro normal pode causar o
escurecimento dos cantos.
PARA ASSEGURAR UM LONGO E SATISFATÓRIO FUNCIONAMENTO
Evite tocar a superfície de vidro. Use um pano ou fole próprio para lentes fotográficas para remover pó da superfície da lente. Quando não
utilizando a objectiva coloque sempre a tampa para protecção.
Use um toalhete de limpeza de lentes ou um pano de algodão humidificado com solução de limpeza para retirar marcas de dedos ou
sujidade da superfície da lente, com um movimento rotativo do centro para o rebordo.
Use um pano de silício apenas para limpar o canhão da objectiva.
O míldio é um inimigo da sua objectiva. Limpe a objectiva depois de a utilizar perto de água ou em qualquer outro sítio húmido. Guarde a
sua objectiva num sítio limpo, fresco e seco. Sempre que guardar a objectiva na sua caixa, guarde-a com um qualquer agente de secagem
disponível no mercado como gel de sílica e mude-o de tempos a tempos. Se encontrar míldio na sua objectiva, consulte um local de
reparações ou a loja de fotografia mais próxima.
Não toque nos contactos de interface objectiva-máquina, uma vez que pó, sujidade e/ou nódoas podem causar uma falha de contacto entre
a objectiva e a máquina.
Quando usando o seu equipamento [máquina(s) e objectiva(s)] num ambiente onde a temperatura alterne entre grandes extremos, ponha o
seu equipamento temporariamente numa caixa ou num saco de plástico durante algum tempo, para que este passe por uma mudança
gradual de temperatura. Assim reduzir-se-á a possibilidade de potenciais danos.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Tamron B008;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: