Εγχειρίδιο Thule Archway 9009XT

Thule Archway 9009XT

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Thule Archway 9009XT. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Thule
Μοντέλο
Archway 9009XT
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά, γαλλική γλώσσα, ισπανικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
https://www.thule.com/
5015945_01 1 of 8
ARCHWAY ( 2 BIKE CARRIER / PORTE-VÉLOS POUR 2 VÉLOS / SOPORTE PARA 2 BICICLETAS ) 9009XT
ARCHWAY ( 3 BIKE CARRIER / PORTE-VÉLOS POUR 3 VÉLOS / SOPORTE PARA 3 BICICLETAS ) 9010XT
part
pièce
parte
description
description
descripcion
part number
numéro de pièce
numero de parte
9009XT qty.
9009XT qté
9009XT cant.
9010XT qty.
9010XT qté
9010XT cant.
A
Archway 2 or 3 bike carrier / Porte-vélos à 2 ou 3 vélos Archway / Portabicicletas Archway para 2 o 3 bicicletas
1 1
B
top strap assembly / sangle supérieure / ensamble de correa superior
7532184 2 2
C
side hook assembly w/buckle / sangle latérale avec boucle / ensamble de gancho con hebilla
7532877 2 2
D
bottom strap (narrow) w/hook / sangle inférieure (étroite) avec boucle / correa inferior (delgada) con gancho
753003507 2 2
E
tie down strap / sangle d’attache / correa de atar
7531492 1 1
F
trunk locking strap / sangle de verrouillage pour coffre arrière / correa de cierre para maletero
7521282001 1 1
G
lock cylinder and key / verrou et clé / cerradura de cierre y llave
1 1
H
change key / clé de rechange / llave de cambio
8531251 1 1
I
cradle overmold / berceau surmoulé / soportes sobredimensionados
8523503001 4 6
J
anti-sway cage with overmold / cage stab-ilisatrice avec surmoulage / jaula anti-balanceo sobredimensionada
8523037001 2 3
K
ripple strap / sangle crantée / correa ondulada
8523006001 6 9
L
Hold Fast with RDT cradle base / Hold Fast avec base de berceau RDT / Base para el soporte Hold Fast con RDT
7521303001 4 6
M
strap management device / dispositif de gestion de sangle / dispositivo de contención de correas
8535414 4 4
PARTS INCLUDED • PIÈCES INCLUSESPIEZAS INCLUIDAS
PRODUCT REGISTRATION / ENREGISTREMENT DE PRODUIT / REGISTRO DE PRODUCTO
Model # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Purchase Date XXXXX/XXXXX/XXXXX Place of PurchaseXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Register online at www.thuleracks.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388
A
EM
J
K
F
G
H
B
L
I
C
D

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Thule Archway 9009XT;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: