Εγχειρίδιο Thule Criterium 598

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Thule Criterium 598. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Thule Criterium 598.

501692504_06 1 of 5
PARTS INCLUDED • PIÈCES INCLUSES PIEZAS INCLUIDAS
B C
D
F
G H
I
J
E
A
K
L
M
CRITERIUM
TM
598
part
pièce
parte
part number
numéro de pièce
numero de parte
qty.
qté
cant.
1
2
1
3
2
1
3
2
2
2
2
1
4
8536511
853651102
8536509
853650802
8536508
853044606
8536512
8522040007
8533160
8536520
8536503
7533138
complete bike carrier / le transporteur complet de vélo / el portador completo de la bicicleta
t-screw M6 x 92 / t-vis M6x92mm / el T-tornillo M6x92mm
t-screw M6 x 64 / t-vis M6x64mm / el T-tornillo M6x64mm
bracket / crochet / el paréntesis
handle (no lock hole) / contrôler (aucun trou de serrure) / maneje (no cierra hoyo)
handle (with lock hole) / contrôler (avec le trou de serrure) / maneje (con cierra hoyo)
barrel nut / noix de baril / la nuez del barril
wheel strap / la roue sangle / la correa de la rueda
wheel holder / pousser le support / el poseedor de la rueda
lock plug / bouchon de serrure / cierre tapón
wheel tray endcap / pousser endcap de plateau / endcap de bandeja de rueda
bracket (rear tray) / met entre parenthèses (le plateau postérieur) / el paréntesis (bandeja trasera)
button / bouton / botón
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
description
description
descripcion

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Thule Criterium 598;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Thule Criterium 598 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Thule Criterium 598 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.