Εγχειρίδιο Tokina AT-X PRO DX 11-20mm f/2.8 Canon

Tokina AT-X PRO DX 11-20mm f/2.8 Canon

Στα δεξιά μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο Tokina AT-X PRO DX 11-20mm f/2.8 Canon. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το παρακαλούμε επιτρέψτε μας το γνωρίζουμε στο τέλος αυτής σελίδας.

Μάρκα
Tokina
Μοντέλο
AT-X PRO DX 11-20mm f/2.8 Canon
Προϊόν
Γλώσσα
Αγγλικά
Τύπος αρχείου
PDF
Ιστότοπος
http://www.tokinalens.com/
[100mm F2.8 Macro D]
Limiting the Focus Distance Range
This lens is equipped with a focus-limiting switch, which makes it ideal for use
as a moderate telephoto or portrait lens. Lock the lens out of the macro range
to shorten the focusing time by setting this switch to the LIMIT position instead
of the FULL position.
FULL: The lens will focus from 0.3m to infinity.
LIMIT:
The lens will focus from
approximately 0.38m to
infinity OR from approxi-
mately 0.3m to 0.36m in
the macro range.
Attach/detach the lens to/from your camera according to the instructions in the
manual provided with your camera.
* When attaching/detaching the lens, be careful not to touch the electronic
contacts on the lens mounting surface nor crush these contacts by strong
impact.
Use the appropriate sized threaded filters with these lenses. Be sure your filters
are clean before taking a photo. Perfect photographs cannot be taken if the
filter is dirty or when water droplets or other foreign particulates are on the filter.
Clean the filter thoroughly before taking photographs.
* Always use one filter at a time. If two or more filters are used together, or when
a thick filter such as a polarized filter is used, vignetting (darkening at the
corners of the exposed image) may occur.
* Depending on the lens model, you may hear a sound from inside the lens
when the lens is shaken lightly. This is the sound of the ball bearings that are
designed to smooth the action of the focus ring. It does not indicate a prob-
lem with the general functioning of the lens.
Precautions for Use
Attaching a lens hood
Unlike a SLR camera using a silver halide film, a digital SLR camera
produces a large measure of reflection due to its imaging sensor. It is
therefore recommended that a lens hood be attached when you're
taking photographs with a digital SLR camera. Especially when a
wide-angle lens is used, a lens hood should be attached even indoors.
The DX lens is designed exclusively for a digital SLR camera of
APS-C size.
Tokina’s DX lenses are deigned exclusively for use with digital SLR camer-
as having an APS-C sized image sensor. Using the DX lenses with a digital
SLR camera with an imaging sensor of a size larger than APS-C, or with a
SLR camera designed for silver-halide film, will cause vignetting.
Using Ultra-Wide Angle Lenses.
If you are using a super/Ultra-wide angle lens in auto focus, it may not
focus on the periphery (outer edges) of the frame in AF mode.
Since the depth of field is an ultra-wide angle zoom lens is very deep,
focus detection in the periphery of the frame becomes difficult for
cameras set in multi-point auto focus.
We recommend using a central focus detection setting on your camera
when using auto focus with ultra-wide angle lenses.
The Mark (certication mark for conformance with the European export inspection requirements) is shown on lenses containing electronic parts.
The specication data is based on the use of the lens with a Nikon camera.
Note on Macro Photography
In macro photography, the subject and lens become very close and the magnifi-
cation increases as a result. Therefore, even a slight vibration or movement of
the camera can affect image quality. In macro photography, hold the camera
securely to eliminate vibrations. For vibration-free photographs Tokina highly
recommends the use of a tripod, cable release and/or a wireless remote control
and an external flash.
<Eective F-Value and Exposure Magnication>
The F-value shown on the lens indicates the brightness of a subject located at
infinity. The Maximum aperture of a lens is always measured with the focus at
infinity. If the macro magnification is raised, the brightness of the subject will
decrease. This reduced brightness is called the effective F-value, while the
exposure correction corresponding to the decrease in subject brightness is
called “exposure magnification.
* If you are doing macro photography using a Nikon mount, the display on the
camera body will indicate a change in aperture as the focus distance
approaches the minimum value, even when the lenss F-value is set to F2.8
(fully open), until the effective F-value finally reaches F5.6.
Aperture Ring
Lock the aperture at the minimum (Highest F number), otherwise, the shutter
will not release.
Exposure Correction
When the macro magnification is increased, the brightness at the film plane will
decrease. On a TTL auto-focus camera or when shooting with a TTL flash, the
quantity of light passing through the lens is measured and the exposure is
corrected automatically.
If the exposure is measured using an external light meter or when a non-dedi-
cated external flash is used, the exposure must be corrected by a corresponding
increase (in exposure magnification) equal to the decrease in brightness from
the change in macro magnification.
The table shown at right lists the exposure magnifications for the different
macro magnifications applicable to the 100mm F2.8 Macro D lens.
<Macro Magnications in the Exposure Magnication Table>
The table shown at right lists the
exposure magnifications and aperture
openings at different macro magnifica-
tions of 1:10 and above. If you don’t
want to change the aperture setting,
correct the exposure by changing the
shutter speed.
110
17
15
14
13
12.5
12
11.7
11.5
11.3
11.1
11
1
3
2
5
1
2
2
3
4
5
1
1
1
5
1
2
5
1
1
2
1
2
3
1
4
5
2
1.23
1.33
1.47
1.59
1.82
2.01
2.31
2.60
2.88
3.24
3.80
4.00
Macro
magnification
Exposure
magnification
Aperture
openings
Tokina's DX lenses are designed for use with digital
single-lens reflex (SLR) cameras having APS-C sized
sensors. Do not use DX lenses with digital SLR cameras
having an imaging sensor of a size larger than APS-C,
nor with a SLR camera designed for silver-halide film.
The Tokina D lens can be used with both digital SLR
cameras with APS-C size sensors, digital SLRs with full
frame sensors and SLR film cameras.
Instruction
Manual
Manual Focus Ring
Focus Distance Scale
Focus Distance Index
Zoom Ring
Focal Length Scale
Center Index
Auto-Focus (AF) Position
Manual Focus (MF) Position
Hood Attachment Index
Aperture ring
Focus-limiting switch
Hood Right Position Indicator
Model
Item
Optical structure
elements/groups
Angle
of view
Minimum focus
distance (m)
Minimum
aperture
Number of
aperture
diaphragms
Lens
hood
Weight
(g)
Maximum
diameter
(mm)
Overall
length
(mm)
Filter
size
(mm)
1311 9961
104821311
220.3 1 : 8
220.3 1 : 11.6
89.5 84.0 540
BH777
779
89.2 84.0 560
BH77B
779
104821311 220.3 1 : 11.6 89.2 84.0 550
BH77B
779
104721412 220.28 1 : 8.62 92.0 89.0 560
BH821
829
1412 9954 220.25 1 : 4.94 90.2 84.0 530
BH77B
779
22180100 0.14 71.1 70.0 350108 1 : 2.56 6
22180100 0.14 70.9 69.9 350108 1 : 2.56 6
322430' 0.3 1 : 1 95.1 73.0 54098
BH551
559
Maximum
macro
magnication
ENGLISH
10~17mm F3.5~4.5 Fisheye DX
10~17mm F3.5~4.5 NH
11~16mm F2.8 DX
11~16mm F2.8 DX II
11~20mm F2.8 DX
12~24mm F4 DX II
12~28mm F4 DX
100mm F2.8 Macro D
10~17mm F3.5~4.5 DX
10~17mm F3.5~4.5 NH
11~16mm F2.8 DX
11~16mm F2.8 DX II
11~20mm F2.8 DX
12~24mm F4 DX II
12~28mm F4 DX
100mm F2.8 Macro D
http://www.tokinalens.com
Descriptions of Parts How to Attach/Detach the Lens
The lens normally focuses automatically when the focus mode switch on the
lens is set to the Auto focus (AF) position. If the camera is in the manual-focus
(MF) position, adjust the focus by looking into the finder and turning the manual
focus ring. This lens also supports focusing through the use of a focusing aid.
Focusing
If the camera’s built-in flash is used, the light of the built-in flash will be partially
obstructed by the lens, so the picture shows a large shaded area at the bottom
of the image. Therefore, it is advisable to use an external flash when this lens is
attached.
Caution Regarding the Use of a Built-in Flash
When photographing people with the aid of a flash, their eyes sometimes show
as red in the image. This is called the “red-eye phenomenon. Follow your
camera manual instructions on how to remove red eye.
Flash Photography (Red-eye Phenomenon)
Performance Table
Filters
For the exposure mode settings, follow the instructions in the manual provided
with your camera.
Exposure Modes
Lens Hood
<How to switch from the Auto focus position to manual focus position>
The lens focus mode can be switched between the
auto focus (AF) mark on the lens barrel and manual
focus (MF) positions at any time by moving the
manual focus ring forward or backward. When the
focus ring is moved back toward the mount the AF
mark will be covered and the lens will only focus
manually. Move the focus ring toward the front of the lens for auto-focus.
* For lenses using either the Nikon or Canon mounting system, it is possible to
use manual focus without switching the focus mode switch on either the
camera body or the lens to the manual position.
In the Auto focus position the manual focus ring turns freely.
* For all Canon mounts and,
11~20mm F2.8 DX / 12~24mm F4 DX II / 11~16mm
F2.8 DX II / 12~28mm F4 DX
Nikon mount, the built-in AF motor will be
automatically turned off when the focus ring is switched to MF mode position.
One-Touch Focus Clutch Mechanism
A lens hood is designed to help reduce or prevent flare and ghost images that are
caused by strong diagonal or side rays of light striking the front of the lens. We
recommend that you use a lens hood at all times to ensure clear, problem-free
photographs and to protect the lens.
* The 11~20mm F2.8 DX / 12~24mm F4 DX II/100mmF2.8 Macro D/11~16mm
F2.8 DX/11~16mm F2.8 DX II/12~28mm F4 DX lens hood can be attached in the
reverse direction on the front of the lens for storage.
Hood attachment index
mark
Hood attachment index
Hood right position indicator
Hood attachment index
[11~16mm F2.8 DX II] [11~20mm F2.8 DX]
[12~24mm F4 DX II] [12~28mm F4 DX]
To securely install the hood, align the mark
on the hood with the hood attachment
index (
) on the lens, and then turn the
hood clockwise, as viewed from the front,
until a click is heard. Then, confirm the
position of the mark on the hood aligns
with the position of the hood position
Indicator on the lens.
* When attaching the hood, turn it until you hear a click” to ensure a secure fit.
If the hood is not attached properly, vignetting could occur.
TO FIT NIKON Digital
10~17mm F3.5~4.5 DX
TO FIT NIKON Digital
10~17mm F3.5~4.5 NH
TO FIT NIKON Digital
12~24mm F4 DX II
TO FIT NIKON Digital
11~16mm F2.8 DX II
TO FIT NIKON Digital
11~16mm F2.8 DX
TO FIT NIKON Digital
12~28mm F4 DX
TO FIT NIKON
100mm F2.8 Macro D
*
Sony α77 / α700
These types of camera are separated the coupler when the AF/MF button
(pic.) is pushed.
When the focus ring of a Tokina lens is slide to the MF position (pic.), it is
available to use the manual focus.
In this time, manual focus operation is possible in any position S/A/C at “the
focus mode lever” (pic.) under the lens release button.
*
Sony α65 / α58 / α550 / α380 / α330 / α280
These types of camera changes the focus mode switch (pic.) under the lens
release button to MF mode and the focus ring of a Tokina lens is made to slide
to MF, manual focus operation will be available.
When you return to AF operation, please change the focus mode switch of a
camera (pic.) to AF after returning the focal ring of a Tokina lens to AF (pic.).
Macro Magnification
“Macro magnification refers to the ratio of the
image captured on film or the sensor to the actual
subject size. For example, if a subject 3cm in size is
captured as a 1cm image on film, the magnifica-
tion is “1:3. The macro magnification is indicated
above the focus distance. In the example shown
at right, the focus distance is 0.32m, while the
macro magnification is approximately 1:1.3.
[11~16mm F2.8 DX]
To securely install the hood, align the mark
on the hood with the hood attachment
indicator (
) on the lens, and then turn the
hood clockwise, as viewed from the front,
until a click is heard.
Important-Confirm that the mark on the
hood is aligned with the center index on
the lens.
<How to attach the lens hood>
[100mm F2.8 Macro D]
Place the lens hood on the lens by aligning
the index ( ) on the hood with the hood
attachment index dot (
) on the lens.
Secure the hood by turning it clockwise
(when viewed from the front) until it clicks
into place. Grabbing the tip of the lens
hood with a strong force will make it
difficult to attach/detach the hood. When
attaching/detaching the lens hood, do so
by holding the base of the hood (the part
attached to the lens).
KT Nakano Building
5-68-10, Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-8616, Japan
TO FIT NIKON Digital
11~20mm F2.8 DX

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Tokina AT-X PRO DX 11-20mm f/2.8 Canon;

don't hesitate to ask. Make sure to describe your problem clearly

Αγοράστε σχετικά προϊόντα: