Εγχειρίδιο Vango Adventure Tarp

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Vango Adventure Tarp. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Vango Adventure Tarp.

TENT PITCHING INSTRUCTIONS ADVENTURE TARP (UK)
1. Assemble the steel upright pole from the sections provided.
2. Insert the spike at the top of the pole through the webbing loop at the front of the tarp.
3. Position elasticated guy rope sleeve behind the front tent pole.
4. Secure in position by pegging out the guy lines.
5. Position and guy out the upright pole.
6. Peg the guy lines at the front of the tarp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUFBAUANLEITUNG ADVENTURE TARP (DE)
1. Zuerst die senkrechte Stange montieren.
2. Die Spitze am oberen Ende der Stange vorne an der Plane durch die Bandschlinge schieben.
3. Die elastische Schlaufe der Zeltspannleine hinter die vordere Zeltstange legen.
4. Den Windschutz durch das Abstecken der Zeltspannleinen sichern.
5. Die senkrechte Stange positionieren und ausstecken.
6. Die Zeltspannleinen vorne an der Plane ausstecken.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ADVENTURE TARP (FR)
1. Assemblez le mât de relève acier dans les sections prévues à cet effet.
2. Insérez la pointe du haut de l’arceau à travers la boucle de la toile de la bâche.
3. Positionnez les manches des tendeurs élastiques derrière l’arceau de la tente avant.
4. Fixez avec des piquets.
5. Fixez en piquant les haubans.
6. Fixez avec des piquets le mât de relève d’acier.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ADVENTURE TARP (IT)
1. Montare in posizione verticale il palo di acciaio unendo le sezioni.
2. Nella parte anteriore del telo inserire tramite l'occhiello elastico la punta sull'estremità superiore del palo.
3. Posizionare la guaina del tirante dietro al palo anteriore della tenda.
4. Assicuratevi della posizione e agganciate i tiranti.
5. Posizionate e tirate il palo vertical.
6. Tirate i tiranti nella parte anteriore del telo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPZETINSTRUCTIE ADVENTURE TARP (NL)
1. Steek onderdelen van de stalen tentstok in elkaar.
2. Steek de punt van de stok door het gat in de singelband aan de voorkant van het dekzeil.
3. Plaats de elastische scheerlijnhouder achter de voorste tentstok.
4. Zet de stok vast met de scheerlijnen.
5. Plaats de tentstok en zet vast met de scheerlijnen.
6. Maak de scheerlijnen aan de voorkant van het dekzeil vast met haringen.
NÁVOD KE STAVBĚ ADVENTURE TARP (CZ)
1. Sestavte ocelovou tyč z dodaných částí.
2. Vložte hrot do vrchní části tyče přes popruh smyčky na přední straně plachty.
3. Umístěte elastický popruh za přední tyč.
4. Zajistěte pozici zakolíkováním šňůr.
5. Umístěte a zakolíkujte vzpřímenou tyčku.
6. Zakolíkujte šňůry v přední části plachty.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Vango Adventure Tarp;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Vango Adventure Tarp εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Vango Adventure Tarp να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.