Εγχειρίδιο Vango AirHub Hex

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Vango AirHub Hex. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Vango AirHub Hex.

A.
B.
PITCHING
C.
Vango makes every effort to ensure the accuracy of our information. We do however have a policy of continuous improvement
and we therefore reserve the right to change or amend colours and specifications without prior notice. ©AMG Group Ltd.
airhub hex
NL - Deze tent moet
worden omgeven door
minstens 2 personen
IT - Questa tenda
deve essere eretto da
almeno 2 persone
FR - Cette tente doit
être érigée par au
moins 2 personnes
DE - Dieses Zelt sollte
von mindestens zwei
Personen aufgestellt
werden
CZ - Tento stan by
měl být postaven
nejméně 2 osoby
EN - This tent should
be erected by at least
2 people
3
Airspeed
®
iii.
5
6
ii.
3
4
i.
1
2
1
2
x6
3
3
x1-3
4
x6

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Vango AirHub Hex;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Vango AirHub Hex εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Vango AirHub Hex να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.