Εγχειρίδιο Vivanco UR 810

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Vivanco UR 810. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Vivanco UR 810.

UR 810 UNIVERSAL CONTROLLER
Vivanco GmbH, D-22926 Ahrensburg, E-Mail
: hotline@vivanco.de
, Helpline: +49 (0) 4102 231135 1
(GB) Instructions 1
(D) Bedienungsanleitung 3
(F) Notice d’emploi 6
(E) Instrucciones para el uso 9
(I) Istruzioni per l’uso 11
(NL) Gebruiksaanwijzing 14
(PL) Instrukcja obsługi 16
(CZ) Návod k obsluze 19
(P) Manual de instruções 21
(DK) Betjeningsvejledning 24
(S) Bruksanvisning 26
(RUS)
  
28
(GR)   31
(GB) Instructions
VIVANCO UR 810 remote control for almost all
TV, audio, video and other infrared-controllable
appliances
Inserting the batteries
Open the battery flap on the back of the remote
control, press the flap lightly downwards, then
insert 2 alkaline AAA batteries. Check that the
polarity markings on the batteries and in the
battery compartment are correctly lined up
(+=+), then close the flap carefully. Always
use undamaged batteries.
Adapting to appliances
In order to control your appliances you must
adapt or set the remote control to them. There
are three ways of doing so: direct control code
entry, code search or learn.
If your UR 810 does not understand you, it
blinks several times and you can then repeat
the entry. Each understood entry is confirmed
by an appliance button blinking once briefly.
Direct control code entry using the
enclosed list
Example: setting to control a Panasonic
television set:
1. The enclosed list gives, for
example, the Panasonic Code 153.
Please make sure you have selected the
correct list for television sets (TV).
2. To prepare code entry, press the
SET button, keep it pressend and then press
the required appliance button, e.g. TV,
additionally until the lamp (LED) inside lights
constantly.
3. Then press the number buttons
(e.g. 1 5 3) in sequence.
4. Once the numbers have been
entered the button lamp goes out and the
remote control is ready to control your
appliance.
5. Finally, test the control code setting
by trying to control (in this example) your
television set. If it does not work at all or not
correctly try a different code from the list or the
code search (see below).
6. To set the remote control for other
appliances, proceed in the same way. Instead
of the TV appliance button, press another
button e.g. VCR, DVB (SAT, DECODER),
DVD).
Code search
If the brand of your appliance is not in the list
or none of the codes given fits, we recommend
a code search.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Vivanco UR 810;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Vivanco UR 810 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Vivanco UR 810 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.