Εγχειρίδιο Vivanco UR S2

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Vivanco UR S2. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Vivanco UR S2.

UR S2 UNIVERSAL TV- DVB CONTROLLER
Vivanco GmbH, D-22926 Ahrensburg, E-Mail
: hotline@vivanco.de
,
1
(GB) Instructions 1
(D) Bedienungsanleitung 3
(F) Notice d’emploi 5
(E) Instrucciones para el uso 7
(I) Istruzioni per l’uso 9
(NL) Gebruiksaanwijzing 11
(PL) Instrukcja obsługi 13
(CZ) Návod k obsluze 15
(P) Manual de instruções 17
(N) Bruksanvisning 19
(DK) Betjeningsvejledning 21
(S) Bruksanvisning 22
(FIN) Käyttöohje 24
(RUS)
Руководство по эксплуатации
26
(GR) Οδηγίες χρήσης 28
(SK) Návod na obsluhu 31
Vivanco Addresses 33
(GB) Instructions
VIVANCO UR S2 Remote Control
Inserting the batteries
Open the battery flap on the back of
the remote control, press the tongue
lightly downwards, then insert 2
alkaline AA batteries. Check that the
polarity markings on the batteries and
in the battery compartment are
correctly lined up (+=+), then close the
flap carefully. Always use
undamaged batteries.
Adapting to appliances
In order to control e.g. your TV or DVB
you must adapt or set the remote
control to it. There are two ways of
doing so: direct control code entry or
code search.
Direct control code entry using the
enclosed list
Example: setting to control a
Panasonic television set:
1. The attached list gives, for
example, the Panasonic Code 176.
Please make sure you have selected
the correct list for television sets (TV).
2. To prepare code entry,
press the SET button, keep it pressed
and then press the required appliance
button, e.g. TV, additionally until the
lamp (LED) lights constantly.
3. Then press the number
buttons (e.g. 1 7 6) in sequence.
4. Once the numbers have
been entered the lamp goes out and
the remote control is ready to control
your appliance.
5. Finally, test the control
code setting by trying to control (in this
example) your television set. If it does
not work at all or not correctly try a
different code from the list or the code
search (see below).
You can terminate the mode by
pressing any device button.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Vivanco UR S2;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Vivanco UR S2 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Vivanco UR S2 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.