Εγχειρίδιο Vivanco UR Zap 2

Κάντε προβολή εδώ του δωρεάν εγχειριδίου Vivanco UR Zap 2. Έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν απαντά στην ερώτησή σας; Τότε, υποβάλετε το ερώτημά σας σε αυτήν τη σελίδα σε άλλους κατόχους Vivanco UR Zap 2.

Vivanco GmbH, Ewige Weide 15, D-22926 Ahrensburg, Tel:+49 (0)4102
231235, Fax: +49(0)4102 231444, e-Mail: hotline@vivanco.de 1
Vivanco UR Zap 2 Universal
Controller
1.
2.
3. = PWR = Mute; PWR+Mute = Set
4. = VOL- (down); Set: XXX, e.g. 2* = 2XX
5. CHAN+ ; Set: XXX, e.g. 4* = 24X
6. = VOL+ (up); Set: XXX, e.g. 1* = 241
7. = CHAN- ; Set: Identify
8. = Mute; Set: Enter
9. = LED; On
10. = Scan
11. = Ch. 1, Zap on One !

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με Vivanco UR Zap 2;

Υποβάλετε το ερώτημά σας σχετικά με το Vivanco UR Zap 2 εδώ με απλό τρόπο σε άλλους κατόχους του προϊόντος. Περιγράψτε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Vivanco UR Zap 2 να σας παράσχουν μια καλή απάντηση.