Εγχειρίδιο Zanussi ZAN2240

Zanussi ZAN2240
5.3 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 50 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοZanussi ZAN2240

Z AN2240

Z AN2242

Z AN2245

Z AN2250

Z AN2270

22xx 02 08 04

Vacuum cle ane r O pe rating instructions
Bode nstaubsauge r Ge brauch s anw e is ung
Stofzuige r Ge bruik saanw ijzing
As pirate ur traîne au Mode d'e m ploi
As pirapolve re Instruzioni pe r luso
As pirado de polvo Instruccione s de us o
As pirador Ins trucçõe s de utiliyacçâo
Ele k trik li sürge Kullanm a k ılavuzu
Η λεκτρική σκούπ α Ο δη ϊες χρήσεω ς
Пылесос Pуководство по эксплуатации
Пилосос Інстр укції з експлуатації
Us is av Upute za rad
Vys av Návod k použití
Прахосм укачка инструкции за употреб а
O dk urzacz Instruk cja obs ługi
As pirator Instrucţiuni de utilizare
Vys áv Návod na používanie
Se s alnik Navodila za uporabo
Us is iv Uputstvo za upotre bu
Tolm uim e ja Kas utus juh e nd
Pute k ļsūcēja Ek spluatācijas instruk cija
D ulk ių siurblys Naudojim o ins truk cija
Pors zívó H asználati útm utató
D
GB
F
NL
E
RO
TR
P
I
BG
SCG
UA
GR
H
PL
H R
SLO
CZ
SK
RUS
EST
LV
LT

Z AN2240 Z AN2242 Z AN2245 Z AN2250 Z AN2270
m in
m ax

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Zanussi ZAN2240 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ηλεκτρικές σκούπες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 5.3. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Zanussi ZAN2240 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Zanussi ZAN2240 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Zanussi ZAN2240 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Zanussi ZAN2240 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Zanussi ZAN2240.

Γενικά
Μάρκα Zanussi
Μοντέλο ZAN2240
Προϊόν Ηλεκτρική σκούπα
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Zanussi ZAN2240 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα