Εγχειρίδιο Zanussi ZANS731

Zanussi ZANS731
8.8 · 1
PDF Εγχειρίδιο
 · 50 σελίδες
Αγγλικά
ΕγχειρίδιοZanussi ZANS731

72Sx 02 08 03

D
GB
F
NL
E
RO
TR
P
I
BG
SCG
UA
GR
H
PL
H R
SLO
CZ
SK
RUS
EST
LV
LT
Vacuum cle ane r O pe rating instructions
Bode ns taubs auge r Ge brauch s anw e is ung
Stofzuige r Ge bruik saanw ijzing
As pirate ur traîne au Mode d'e m ploi
As pirapolve re Ins truzioni pe r lus o
As pirado de polvo Ins truccione s de us o
As pirador Ins truçõe s de utilizão
Ele k trik li sürge Kullanm a k ılavuzu
Η λεκτρική σκούπ α Ο δη ϊες χρήσεω ς
Пылесос Pуководство по
эксплуатации
Пилосос Інструкції з експлуатації
Us isav Upute za rad
Vys av Návod k použití
Прахосмукачка инстр укции за употр еб а
O dk urzacz Ins truk cja obs ługi
As pirator Ins trucţiuni de utilizare
Vys áv Návod na používanie
Se s alnik Navodila za uporabo
Us isiv Uputstvo za upotre bu
Tolm uim e ja Kas utus juh e nd
Pute k ļs ūcēja Ek s pluatācijas ins truk cija
D ulk ių s iurblys Naudojim o instruk cija
Porszívó H asználati útm utató
Z ANS710 Z ANS715 Z ANS730 Z ANS731 Z ANS750

Z ANS710

Z ANS715

Z ANS730

Z ANS731

Z ANS750

Εγχειρίδιο

Δείτε το εγχειρίδιο για το Zanussi ZANS731 εδώ, δωρεάν. Αυτό το εγχειρίδιο ανήκει στην κατηγορία Ηλεκτρικές σκούπες και έχει βαθμολογηθεί από 1 άτομα με μέσο όρο 8.8. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά. Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Zanussi ZANS731 ή χρειάζεστε βοήθεια; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χρειάζεστε βοήθεια?

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Zanussi ZANS731 και δεν βρίσκετε την απάντηση στο εγχειρίδιο; Κάντε την ερώτησή σας εδώ. Δώστε μια σαφή και περιεκτική περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η περιγραφή του προβλήματος και της ερώτησής σας, τόσο πιο εύκολο είναι για τους άλλους κατόχους του Zanussi ZANS731 να σας απαντήσουν καταλλήλως.

Αριθμός ερωτήσεων: 0

Zanussi ZANS731 προδιαγραφές

Παρακάτω θα βρείτε τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις μη αυτόματες προδιαγραφές του Zanussi ZANS731.

Γενικά
Μάρκα Zanussi
Μοντέλο ZANS731
Προϊόν Ηλεκτρική σκούπα
Γλώσσα Αγγλικά
Τύπος αρχείου Εγχειρίδιο χρήστη (PDF)

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στο εγχειρίδιο; Μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στις Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Zanussi ZANS731 παρακάτω.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η ερώτησή σας; Κάντε την ερώτησή σας εδώ

Χωρίς αποτελέσματα